Aanpassingswerken Lodewijk Dosfellei – Stadsplein

Periode van 29 juni tot 7 augustus 2020: aanpassingswerken Lodewijk Dosfellei en ter hoogte van het Stadsplein

Vanaf maandag 29 juni zullen er aanpassingswerken plaatsvinden in de Lodewijk Dosfellei en ter hoogte van het Stadsplein. De werken zijn nodig om enerzijds de kwaliteit van het wegdek te kunnen garanderen, anderzijds om de verkeersveiligheid te verhogen. De werken gebeuren in verschillende fases waarbij er steeds hinder zal zijn voor een aantal gebruikers en omwonenden. Uiteraard proberen we die zo veel mogelijk te beperken. Hieronder een overzicht van de verschillende fases.

Fase 1 – 29 juni tot 6 augustus

Op maandag 29 juni start de aannemer met de herstelling van de boordsteen en de goot naast de fietsostrade in de Lodewijk Dosfellei. Deze werken nemen 1 week in beslag.

 • De Lodewijk Dosfellei zal ter hoogte van het Stadsplein en het kruispunt Fortstraat-Lodewijk Dosfellei worden afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer.
 • De Fortstraat, het deel Lodewijk Dosfellei tussen Fortstraat en Krijsbaan alsook de woonwijk Dosfelhof blijven bereikbaar via de Krijgsbaan.
 • De ondergrondse parking van de appartementen Brialmont blijft toegankelijk via het Stadsplein.
 • De fietsers kunnen de fietsostrade blijven gebruiken.
 • Er is geen hinder op de rondweg van het Stadsplein.
 • Grotenhof blijft toegankelijk via het Stadsplein.
 • Ook de ondergrondse parking Stadsplein blijft bereikbaar voor in- en uitrijden op het Stadsplein.

De werken aan de goot en boordsteen zullen één week in beslag nemen. Vanaf zaterdag 4 juli zal de Lodewijk Dosfellei terug worden opengesteld voor gemotoriseerd verkeer, maar wel slechts in één rijrichting, nl. van het Stadsplein richting Krijgsbaan. De herstelling gebeurt namelijk door middel van gegoten beton die pas zijn sterkte krijgt na een lange uithardingsperiode. De enkelrichting blijft daarom behouden tot na het bouwverlof, dat tot 6 augustus loopt.

Fase 2 – 6 juli tot 6 augustus

Aansluitend op de werken in de Lodewijk Dosfellei, zal op maandag 6 en dinsdag 7 juli het beton van de fietsostrade verder worden doorgetrokken over de rondweg van het Stadsplein tot in de fietssleuf.

 • De Lodewijk Dosfellei tussen Stadsplein en Fortstraat is op dat moment enkelrichting van Stadsplein naar Krijgsbaan.
 • De fietstunnel onder het Stadsplein wordt op 6 en 7 juli afgesloten. Fietsers kunnen de fietsostrade blijven gebruiken maar worden net voor de werken op de rijbaan geleid om zo over het Stadsplein hun fietsroute verder te zetten.
 • De ondergrondse parking van de appartementen Brialmont blijft bereikbaar via het Stadsplein.
 • De rondweg van het Stadsplein is onderbroken waardoor de Grotenhof niet meer bereikbaar is via het Stadsplein. Grotenhof wordt tijdelijk tweerichtingsverkeer waar je zowel in als uit kan rijden via de Krijgsbaan. Aan de zijde Stadsplein is enkel uitrijden mogelijk.
 • De ondergrondse parking Stadsplein blijft bereikbaar voor in- en uitrijden op het Stadsplein. Bij het uitrijden kan je wel enkel rechtdoor de Lodewijk Dosfellei in.

Na deze 2 dagen aanleg, moet het beton uitharden om zijn sterkte te krijgen. Bovenstaande hinder en omleidingen blijven aanhouden tot 6 augustus (na het bouwverlof), behalve voor de fietsers. Zij mogen het beton van de fietsostrade wel betreden. De fietstunnel onder het Stadsplein zal terug worden opengesteld.

Fase 3 – 6 en 7 augustus

Na het bouwverlof zal het wegdek van het Stadplein tussen het Staf-en Steungebouw van de politie tot aan de Grotenhof een okerkleur krijgen door middel van een gekleurde asfaltlaag. Met deze andere kleur willen we aantonen dat hier een andere wegcode geldt. De fietsostrade krijgt nl. voorrang ten opzichte van het Stadsplein en Lodewijk Dosfellei. De zone ter hoogte van Kawa krijgt het statuut woonerf. De aannemer zal één dag het asfalt affrezen en één dag het nieuwe okerkleurige asfalt en de wegmarkeringen aanbrengen.

 • De rondweg van het Stadsplein wordt hierbij afgesloten ter hoogte van de Liersesteenweg.
 • Tweerichtingsverkeer In Grotenhof blijft behouden. In- en uitrijden kan enkel via de Krijgsbaan.
 • Ook de Lodewijk Dosfellei tussen Stadsplein en Fortstraat wordt afgesloten. Het overige deel tussen Fortstraat en Krijgsbaan, de woonwijk Dosfelhof en de Fortstraat blijven toegankelijk via de Krijgsbaan.
 • De fietsers kunnen de fietsostrade blijven gebruiken.
 • De ondergrondse parking van de appartementen Brialmont zal 2 dagen niet bereikbaar zijn met de wagen. De ondergrondse parking Stadsplein zal ook 2 dagen niet toegankelijk zijn via het Stadsplein. De inrit Sint-Benedictusstraat blijft open.

Meer informatie