markt van Mortsel

Handenvrij winkelen op de markt van Mortsel.

Wie op de Mortselse woensdagmarkt boodschappen doet, hoeft er niet meer mee te zeulen. Vanaf woensdag 10 februari 2016 kan je je inkopen gratis achterlaten in het kraam van de marktvestiaire. Zo kan je na je marktbezoek rustig genieten van een terrasje of nog even de winkelstraat induiken. Helemaal gemakkelijk wordt het wanneer je de fietskoerierdienst inschakelt. Zij brengen je boodschappen naar huis tegen een kleine vergoeding van 3 euro. De Mortselse woensdagmarkt, die zo’n 137 kramen telt, wordt dus nóg klantvriendelijker.
Wie de marktvestiaire graag eens uittest, kan de boodschappen van de markt daar iedere woensdagvoormiddag in bewaring geven tussen 08.30 en 13.00 uur. Ook met verswaren kan je er terecht. Ten laatste om 13.00 uur moeten de boodschappen terug opgehaald zijn. Je vindt de marktvestiaire op de hoek van de Statielei en Grotenhof.

Gebruikmaken van de marktvestiaire is helemaal gratis. Wie 3 euro betaalt, krijgt de boodschappen de dag zelf in Mortsel thuis geleverd met een fietskoerier tussen 12.30 en 14.00 uur.

Het handenvrij winkelen na de woensdagmarkt is een gezamenlijk initiatief van het Fietspunt, stad Mortsel en de markthandelaars van Mortsel.

Bron: mortsel.be

Verkeer in Mortsel – het wijkcirculatieplan.

In december 2015 organiseerde de stad Mortsel 4 participatiemomenten in het kader van de opmaak van wijkcirculatieplannen. Het doel was om de problemen die de Mortselaars ervaren in hun wijk, te inventariseren. Tijdens deze avonden konden de bewoners op kaarten aanduiden waar de problemen zich voordoen.
Samen met de begeleiders van de stad het studiebureau werden deze problemen ingedeeld volgens:

 • Snelheid
 • Hoeveelheid / soort verkeer
 • Oversteekbaarheid
 • Onveiligheidsgevoel (fiets, auto, te voet)
 • Bereikbaarheid (omrijden, aantal toegangen tot de wijk, file, geparkeerde wagens die de doorstroming belemmeren)
 • Overige (staat van de weg / fietspad / groenaanleg)
 • Algemene bevindingen

In totaal werden 252 problemen geregistreerd. Ongeveer 24 % van deze problemen heeft te maken met een onveiligheidsgevoel, vooral in straten waar het fietsverkeer gemengd is en op kruispunten waar de inrichting of de voorrangsregeling onduidelijk is. Dit gevoel geldt zowel voor fietsers als automobilisten.

Ongeveer 20 % van de problemen heeft betrekkingen op de oversteekbaarheid. Deze komen voor op drukke assen en in een aantal gevallen zelfs op plaatsen waar er al oversteekvoorzieningen zijn. Daarnaast zijn er een aantal ontbrekende verbindingen tussen wijken door de aanwezigheid van spoorlijnen en groenbermen. Zowel voetgangers als fietsers ervaren deze problemen, zij het niet altijd op dezelfde plek.

Snelheidsproblemen (16%) worden overal ervaren, ook in straten waar je dit op het eerste zicht niet zou verwachten. In vele van deze straten is de maximaal toegelaten snelheid 30 km/u of lager. Op de verkeersassen doet deze problematiek zich voor op momenten dat er weinig verkeer is.

Problemen op het vlak van bereikbaarheid (14%) stellen zich nagenoeg allemaal in straten waar men een omweg moet maken als gevolg van éénrichtingsverkeer of aan verkeersassen waar men niet mag of moeilijk linksaf kan slaan.

De categorie overige (13%) handelt over straten, fietspaden en trottoirs die al dan niet plaatselijk in slechte staat zijn.

Problemen qua hoeveelheid en aard van het verkeer (12%) situeren zich voornamelijk op de verkeersassen en op de fietsostrade. Daarnaast zijn er een aantal specifieke straten waar men vindt dat er teveel verkeer is in verhouding tot de functie van de straat. Een opvallende vaststelling is dat er weinig problemen met betrekking tot vrachtverkeer worden gesignaleerd.

Nieuwe participatieavonden

Als volgende stap worden uit deze lange lijst en op basis van objectieve gegevens (tellingen, snelheidsmetingen, herkomst-bestemmings-onderzoek) de kernproblemen geselecteerd. Het studiebureau wil dit opnieuw samen met jullie bekijken.

De volgende overlegmomenten vinden plaats op:

 • 08/03: zone 1
 • 10/03: zone 2
 • 14/03: zone 3
 • 16/03: zone 4
  telkens om 20.00 uur, in de raadzaal van het stadhuis.
  Iedereen is welkom, ook al kon je er op de eerste avond in december niet bijzijn! We vragen je wel om op voorhand in te schrijven via mobiliteit@mortsel.be of tel. 03 444 18 14.

Bron: mortsel.be

twaskot draait op volle toeren

MORTSEL – Amper enkele weken geopend draait twaskot in voormalig woonzorgcentrum De Meerminne al op volle toeren. Het sociaal wassalon slaat zodanig aan dat er vacatures klaar staan om nieuwe mensen aan te werven.

Wat doet twaskot van de vzw ‘Waar het om draait’ precies: wassen, drogen, plooien en strijken. Maar uiteraard is het verhaal net iets interessanter dan het zo klinkt. “twaskot is er in eerste instantie voor sociaal zwakkeren”, aldus zaakvoersters Inge Rombouts en Eva De Pauw. “Mensen die bij ons werken, vinden moeilijk een job op de reguliere arbeidsmarkt. Wij doen daarom dienst als opstapje daarnaartoe. Daarbij leveren wij onze diensten aan tegen sociale tarieven. Dus echt voor zij die het niet breed hebben.”

Het concept slaat duidelijk aan. “Het grote publiek vindt zijn weg naar hier. En dat is fijn. Er werken nu al twee mensen bij ons. Nog voor het eind van het jaar komen daar twee collega’s bij. Volgend jaar mikken we op een totaal van acht. En we hopen tegelijk dat we erin slagen om personen met een fysieke handicap wat te stimuleren om de stap te wagen.”

Bron: gva.be

Bebouwing Stadsplein krijgt herkansing

MORTSEL – Het is wel degelijk de bedoeling dat er extra bebouwing komt op de groene zone van het Stadsplein, aan de zijde van de Floralaan. Dat staat zo in de zopas goedgekeurde meerjarenplanning van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) van Mortsel.

Dinsdag moest de gemeenteraad zich uitspreken over de nieuwe meerjarenplanning  en de strategische nota van het Autonoom Gemeentebedrijf. Naranjo Decamps (Mortsel Anders) merkte daarbij op dat er, met als planning 2015-2016, nog steeds sprake is van de ontwikkelingen van de nieuwe gebouwen op de huidige groenzone van het Stadsplein. Ondanks eerder verzet van omwonenden en heel wat politieke tegenstanders.

Schepen voor Financiën, Koen Dehaen (N-VA) bevestigde de plannen. “De ruimte is er eigenlijk te klein om iets te ontwikkelen met wonen, werken en winkelen. Dat kan op die plek niet kwalitatief genoeg zijn. En dus moeten onze diensten een nieuwe projectfiche opmaken met een kleinere ‘footprint’. Een project dus met veel minder wonen en met meer de nadruk op winkelen, horeca, misschien wat cultuur en kantoren. Dit met een beoogde opbrengst van 350.000 euro. Eenmaal het voorstel klaar trekken we ermee de markt op. Want er moet op die plek stedenbouwkundig wel degelijk iets gebeuren. Sowieso bestaat er binnen onze coalitie nog steeds unanimiteit om dat project te realiseren.”

Tijdens de stemming in de raadszitting onthielden alle oppositiepartijen zich omtrent de punten van het Autonoom Gemeentebedrijf Mortsel.

Bron: gva.be

mortsel loopt

Zet stadsmanager Mortsel (beter) op de rails?

MORTSEL – Het recente succes van Mortsel Wintert doet de vraag weer rijzen om een stadsmanager aan te stellen. “We zitten vandaag op een boemeltrein en hebben eigenijk een TGV nodig om er bovenop te komen”, aldus Naranjo Decamps van Mortsel Anders.

“Mortsel Wintert lokte heel wat mensen naar onze stad en zijn winkelhart”, stelt Decamps. “Maar we moeten verder gaan dan alleen de aftrap. Laat het Stadsplein gewoon elk weekend leven. Daarbij kunnen we ook privé-initiatieven naar Mortsel trekken. Dit wordt op dit moment te stiefmoederlijk behandeld en amper gepromoot. Onze warme oproep: stel een stadsmanager aan die bij wijze van fulltime-job bezig is met de commerciële ontwikkeling van Mortsel, het handelscentrum en ons fort.”

“Dit moet je tijd geven”, verdedigt schepen voor evenementen Koen Dehaen (N-VA) zich. “Eerst stappen en dan lopen of zelfs spurten. Op twee jaar tijd hebben we met tal van projecten – zoals Mortsel Smaakt, de zomer-en winterbar, de voetbalwedstrijden van de Rode Duivels of Zelfgemarkt – de stad toch al op een heel andere manier naar buiten gebracht. En we gaan verder op dat elan.” Ingrid Pira (Groen) ondersteunt alvast de aanstelling van een centrummanager: “Want dat is toch net iets anders dan het organiseren van wat events.”

BRON: gva.be