De woensdagmarkt

 • Volgende editie: woensdag 23 december 2020 van 08.00 – 13.00 uur.

Een veilige markt met volgende maatregelen:

 • We werken met een éénrichtingscirculatieplan.
 • Er zijn voldoende in- en uitgangen zodat het mogelijk is om van overal de markt te betreden en te verlaten. Concreet wil dit zeggen dat we met 6 ingangen en 7 uitgangen werken zodat ook korte marktbezoeken mogelijk zijn. Aan elke ingang voorzien we handengel d.m.v. een zuil met voetpedaal.
 • Aangezien we de voorbije maanden nooit boven het maximum toegelaten aantal bezoekers kwamen, wordt er niet langer geteld aan de in- en uitgangen en is er een vrije ingang. We zullen het aantal bezoekers wel permanent monitoren. Wanneer blijkt dat er té veel bezoekers aanwezig zijn, is het mogelijk om bepaalde ingangen tijdelijk te sluiten.
 • Mondmaskers zijn verplicht zowel voor marktkramers als bezoekers.
 • De afstand van 1,5 meter moet bewaard blijven zowel voor marktkramers, hun personeel en hun klanten.
 • Marktkramers stellen handengel ter beschikking van de klanten.
 • Er worden maatregelen genomen om de afstand in de wachtrij te garanderen.
 • We vragen bezoekers/klanten om zo veel mogelijk contactloos te betalen.

Bereikbaarheid

Tram 15 stopt op het Stadsplein, net als verschillende buslijnen. Wie met de auto komt, kan terecht in de ondergrondse parking Stadsplein.

Verkeerssituatie tijdens woensdagmarkt

Het gedeelte van de Floralaan dat aan het Stadsplein grenst, is op woensdag niet toegankelijk tijdens de markt omdat er ook hier kramen staan. Hierdoor kan je de Prins Leopoldlei niet inrijden komende uit de richting van het Stadsplein.

Meer info

Nieuwjaarke Zoete verboden in hele provincie: “Deur-aan-deur gaan zingen is nu geen goed idee”

In de provincie Antwerpen zal het tijdens de komende feestdagen verboden zijn om van deur tot deur te gaan zingen voor Nieuwjaar of Driekoningen. Dat is beslist tijdens een overleg tussen gouverneur Cathy Berx en de burgemeesters in haar provincie. Ook andere deur-aan-deurtradities zoals attenties achterlaten voor kinderen of elkaar een gelukkig nieuwjaar wensen zal niet mogen.Donderdag 10 december 2020 om 13:23

 • Facebook
 • Twitter
 • MailFill

“Het zou toch bijzonder cynisch zijn dat we door elkaar bijvoorbeeld een goede gezondheid te wensen, bijdragen aan de verspreiding van het virus”, maakt Berx duidelijk. “Deur-aan-deurtradities zijn nu echt geen goed idee.”

LEES OOK. Cathy Berx over feestdagen: “Ik ga niet zeggen dat politie drones moet inzetten”

Antwerps gouverneur Cathy Berx.  — ©  Photo News

Voor het overige blijven de coronaregels in de provincie Antwerpen voorlopig behouden. “Ik heb er wel nog eens op gehamerd dat de politie die regels ook effectief handhaaft, inclusief het vuurwerkverbod”, zegt Berx.

“Elke politiezone organiseert zich natuurlijk zoals ze dat zelf inschat, daar kom ik niet tussenbeide. Verder is het vooral de verantwoordelijkheid van eenieder om zich aan de regels te houden, zodat we zo snel mogelijk van deze ellende verlost zijn. Ieder van ons moet in de spiegel kijken en zich afvragen of hij de regels goed naleeft. Dat gaat over sociaal contact beperken, maar bijvoorbeeld ook over thuiswerk.”

Berx wil ook nog verder in overleg met het Nationaal Crisiscentrum over het toezicht op mensen die terugkeren uit een rode zone en in quarantaine moeten. 

BelgaLIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over het coronavirusKAART. Bekijk hoe zwaar corona toeslaat in jouw gemeente

KERSTBOOM

Blijf heerlijk lokaal én veilig kopen tijdens de eindejaarsperiode, op maat van je favoriete winkel(s)

Specifieke maatregelen omwille van COVID-19

Traditioneel zijn onze winkels steeds geopend op de zondag voor Kerst en de eerste zondag van de solden. Dat zal ook dit jaar zo zijn.

Maar we willen dat dit onder de huidige omstandigheden op een veilige manier verloopt, waarbij we zowel de klanten als de winkeliers tevreden kunnen stellen. Daarom nemen we de druk weg op de klassieke topdagen en geven we iedereen de kans om op een veilige manier ons commercieel centrum te bezoeken.

Om een maximale spreiding te garanderen krijgen onze winkeliers daarom tijdens heel de maand december de mogelijkheid om hun zaak 7/7 te openen. Begin januari verwelkomen we tevens de koopjesperiode. Dat geeft volgend lijstje van zondagen: 6, 13, 20 en 27 december 2020 en 3 en 10 januari 2021. Deze data vind je tevens terug via www.mortsel.be/zondagopeningen.

Check bij je favoriete winkels wanneer die geopend zijn, want zij maken zelf de vrije keuze. Doe dat telefonisch, via hun website of de sociale media. Onze winkeliers hebben ook de mogelijkheid om een uniforme raamaffiche uit te hangen waarop ze kunnen aanvinken op welke zondagen ze geopend zullen zijn.

Doe je eindejaarsinkopen in Mortsel – Koop lokaal – Koop veilig – Koop gespreid – Check je favorieten

Er is geen randanimatie voorzien. Funshoppen is momenteel immers verboden. Winkelen doe je alleen en maximum 30 minuten per winkel. Respecteer de afstandsregels, ook in eventuele wachtrijen, en draag steeds een mondmasker wanneer dat moet.

vuurwerk

#IkKnalZonderVuurwerk

Het eindejaar inzetten? Knal zonder vuurwerk.
Zo bezorg je iedereen een feestelijke nacht.

Deel je foto mét #IkKnalZonderVuurwerk op sociale media.

>> #IkKnalZonderVuurwerk – Home

Laatste afwerkingen in nieuwe Pieter Reypenslei

Straatnaamborden met aandacht voor historisch erfgoed

Vanaf nu kom je deze en andere weetjes al wandelend tegen.

De Pieter Reypenslei kennen we allemaal als de gezellige winkel- en woonstraat in het centrum van Mortsel. Maar naar wie werd die straat eigenlijk genoemd? Wist je dat Petrus Reypens burgemeester van Mortsel was in 1870? En dat er tijdens zijn bewind een eerste ‘echt’ gemeentehuis werd gebouwd?

Vanaf nu kom je deze en andere weetjes al wandelend tegen. Je leest ze op straatnaamborden die meer uitleg geven over enkele merkwaardige historische figuren. En dat zijn niet alleen burgemeesters, maar ook industriëlen, kunstenaars en andere opmerkelijke figuren die hun stempel op Mortsel hebben gedrukt of op een andere, uitzonderlijke manier in de belangstelling zijn gekomen.

Denk maar aan Edmond Thieffry, die vloog in 1925 als eerste naar het toenmalige Belgisch-Congo, een reis van 8.124 km, die 51 dagen duurde en 75 vlieguren telde.

“Mortsel heeft een rijk verleden en het is onze bedoeling om dit levend te houden, voor de huidige en komende generaties. Vanuit de eigen geschiedenis naar de toekomst kijken blijft altijd een goede basis. Met het initiatief om deze borden in het straatbeeld te plaatsen, zetten we op een laagdrempelige manier een stukje Mortsels erfgoed in de kijker,” aldus schepen Ilse Lacante, bevoegd voor vrije tijd, lokale economie en dierenwelzijn.

Deze straten kregen alvast een straatnaambord: Armand Segerslei – Edmond Thieffrylaan – Eduard Arsenstraat – Floris De Cuijperstraat – Gustaaf Lavastraat – Hendrik Kuijpersstraat – Jaak Blockxstraat – Jozef Hermanslei – Juliaan De Vriendtstraat – Lieven Gevaertstraat – Maria Gorettistraat – Mayerlei – Pater Renaat De Vosstraat – Pieter Reypenslei.

Gezocht:

Oproep kandidaat-uitbaters standplaats frituurkraam Deurnestraat

Lokaal Bestuur Mortsel gaat op zoek naar een ambitieuze en professionele concessionaris voor de tijdelijke uitbating (6 jaar) van een frietkraam.

De standplaats is gelegen op het openbaar domein Deurnestraat 202  te 2640 Mortsel.

De concessionaris treedt op als zelfstandig uitbater met inachtneming van zijn contractuele verplichtingen tegenover Lokaal Bestuur Mortsel. Aard van de overeenkomst: concessieovereenkomst, ingaand 1 januari 2021.

Info
Voor inlichtingen en infobundel, contacteer Saskia Couvreur, expert verzekeringen en contracten, Centrale Aankoopdienst Lokaal Bestuur Mortsel:

Kandidaten en deadline
Kandidaat-uitbaters bezorgen inschrijvingsformulier, biedingsformulier en de nodige bijlagen uiterlijk op 11 december 2020 om 10 uur:

 • digitaal via saskia.couvreur@mortsel.be
 • of via afgifte onder gesloten omslag bij Lokaal Bestuur Mortsel, Balie Ruimte t.a.v. Saskia Couvreur, Neerhoevelaan 50 – 2640 Mortsel (domein FORT 4) tegen ontvangstbewijs aan de balie.

Wanneer de kandidaat voldoet aan de voorwaarden van het administratief onderzoek, wordt zijn bod bekeken.
De concessie wordt toegewezen aan de kandidaat die het hoogste bod indient.

Werken

Krijgsbaan t.h.v. tunnel

Periode vanaf 23 november tot einde 2020.

In de periode vanaf 23 november 2020 tot maximum het jaareinde, voert een aannemer in opdracht van wegbeheerder AWV herstellingswerken uit aan de riolering ter hoogte van de pechstrook nabij de tunnel onder de R11.

Het doorgaand verkeer kan hierdoor lichte hinder ondervinden op de rijweg.

Kom jij in december ook op zondag winkelen?

Afschaffing promotaks verlaagt belastingdruk voor handelaars in Mortsel

Geen promotaks in 2020 én in de toekomst.

Het is momenteel een bijzondere periode. Door COVID-19 en alle maatregelen die daarbij komen kijken, hebben de lokale detailhandelaars en horeca-uitbaters het ontzettend moeilijk. Velen hebben de afgelopen maanden grote verliezen geleden en houden amper het hoofd boven water.

Om deze periode financieel een beetje te verlichten werd door lokaal bestuur Mortsel eerder al beslist om in 2020 geen promotaks te innen en geen retributie op horecaterrassen. Omdat het er niet naar uitziet dat deze zware periode snel voorbij zal gaan, werd beslist om de promotaks in de toekomst af te schaffen zodat er in 2021 en de verdere toekomst geen extra belastingdruk wordt gezet op de lokale handelaars. Want de impact van de coronacrisis zal zich ongetwijfeld nog lang laten voelen.

De promotaks?
De promotaks werd in 2014 in het leven geroepen om de Mortselse middenstand meer financiële slagkracht te geven. Deze belasting voor handelaars werd bepaald volgens de ligging en grootte van de handelszaak. Elke handelaar was die verschuldigd, maar verdiende die meteen ook dubbel en dik terug omdat het lokaal bestuur dit bedrag verdubbelde. Het geld werd integraal besteed aan initiatieven die de lokale economie in Mortsel een boost moesten geven.

Groeien ondanks corona
Helaas zijn er enkele handelszaken die zich in moeilijk vaarwater bevinden sinds corona. Hopelijk komen ze deze periode toch te boven. Tegelijk is het opmerkelijk dat er, ondanks corona, wel wat beweegt in de winkelstraten van Mortsel. Enkele handelszaken zetten net in deze bijzondere coronaperiode de stap naar een groter pand. Dit laatste schept vertrouwen naar de toekomst! De flexibiliteit en veerkracht van onze ondernemers blijkt bijzonder groot te zijn, zelfs in deze moeilijke tijd! We wensen iedereen dan ook veel kracht, moed en succes toe.

Fietsen steeds veiliger onder dak

Fietsostrade F1 tussen Roderveldlaan en Deurnestraat

Vanaf 3 november tot half april 2021.

Starten werken fietsostrade F1 tussen Roderveldlaan en Deurnestraat

Het wegdek van dat stukje fietsostrade is al lang in een slechte staat en verdiende dringend een heraanleg. Die komt er nu dus, in samenwerking met de Vlaamse overheid en provincie Antwerpen. Fietsers rijden er binnenkort op een spiksplinternieuw, breder fietspad.

Het project omvat de vernieuwing van de fietsostrade zelf. Dit wil zeggen dat we van een fietspad van 2 meter in klinkers naar een nieuw fietspad van 4,5 meter breed gaan, in comfortabel asfalt. Los hiervan zal een nieuwe voetpad worden aangelegd tussen de bomen naast de terreinen van Agfa Gevaert. Bijkomend wordt ook een verhoogd plateau aangelegd in de bocht van de Roderveldlaan en Lode Vissenaekenstraat.

Bijlagen

Fasering van de werken

Fase 1: aanleg van het voetpad tussen de bomen

 • De aannemer start op dinsdag 3 november 2020.
 • Het voetpad heeft een breedte van 1.5m en zal worden aangelegd in een halfverharding.
 • De aanleg van het pad duurt ongeveer 3 weken.
 • Daarna zal Fluvius de verlichting plaatsen, al zal die op dat moment nog niet kunnen branden.
 • De werken om de fietsostrade zelf heraan te leggen starten na het bouwverlof in de kerstvakantie, om de periode van hinder zo kort mogelijk te houden.

Fase2: heraanleg van het stukje fietsostrade tussen Roderveldlaan en Deurnestraat

 • De aannemer start op 4/01/2021.
 • Het fietspad wordt volledig opgebroken en vernieuwd.
 • We schatten de duurtijd van deze werken op ongeveer 6 weken in.
 • Fluvius volgt aansluitend met de aanleg van de verlichting.
 • Tijdens deze werken moeten de fietsers een omleiding volgen, maar deze wordt op een later moment nog tijdig aangekondigd.

Fase 3: aanleg verhoogd plateau

 • De aannemer start ongeveer begin maart.
 • De duurtijd van de werken is ongeveer 4 weken.
 • De straat wordt op dat moment afgesloten, maar de fietsers kunnen tegen dan de  vernieuwde fietsostrade reeds gebruiken.

Indien alles volgens planning verloopt, is het volledige project midden april 2021 afgewerkt.

Het Theatercafé zwaait begin 2021 opnieuw de deuren open

Het college van burgemeester en schepenen heeft een nieuwe concessionaris aangesteld.

De vorige concessionaris trok bij de start van de coronacrisis in maart 2020 de deur achter zich toe na 7 mooie jaren achter de tapkraan. Lokaal bestuur Mortsel ging op zoek naar een nieuwe uitbater. Ondanks de moeilijke tijden voor de horeca, mochten ze in volle coronaperiode toch enkele kwalitatieve kandidaturen ontvangen. Het zijn de zaakvoerders van het populaire café BAS, Wim Baelen en Nick Alliet, die de uitdaging aangaan en het Theatercafé volgens een heel ander concept willen uitbaten.

De nieuwe concessiehouders zijn ambitieus en gaan voor een volledige make-over waarbij zij inzetten op het herstellen van de culturele link tussen het Theatercafé en de schouwburg. Zo willen ze een authentieke foyer creëren met een moderne knipoog. Hierbij wordt het hele interieur vernieuwd. Met deze nieuwe uitstraling hopen ze het café een nieuw elan te geven. De komende maanden wordt er hard gewerkt zodat het Theatercafé begin 2021 de deuren kan openen voor een nieuw hoofdstuk.

“Het is leuk meegenomen dat we een dynamische ondernemer uit onze eigen lokale economie hebben gevonden om de uitdaging aan te gaan, die bovendien de lokale toneelwereld van dichtbij kent”, aldus schepen voor patrimonium Koen Dehaen. “Klopt”, beaamt ook schepen voor lokale economie en vrije tijd Ilse Lacante:  “Nick Alliet, één van de nieuwe concessiehouders, stond in een recent verleden zowel bij Streven als bij het Mortsels Jeugdtoneel op de planken. Echt alle ingrediënten zijn aanwezig om het Theatercafé opnieuw te laten floreren! Daar kijken we heel erg naar uit.”