Evenement afgelast en tegoedbon gekregen? Dit zijn je rechten

Sinds de uitbraak van het coronavirus werden ettelijke evenementen afgelast. Tickethouders kregen in veel gevallen een tegoedbon. Maar wat zijn de regels en welke rechten heb je? Een overzicht.

Wat voorafging

Door de uitbraak van het coronavirus werden heel wat evenementen zoals concerten, festivals of voorstellingen in 2020, en nu ook in 2021 afgelast. Om de impact op de evenementensector te beperken én de belangen van de tickethouders te beschermen, kan een organisator de tickethouders onder bepaalde voorwaarden een tegoedbon toekennen. Dat is vastgelegd in het MB van 14 september 2020 en gewijzigd op 12 mei 2021. Eén van de voorwaarden voor het uitgeven van de tegoedbon is dat de activiteit opnieuw wordt georganiseerd binnen een termijn van 3 jaar en 2 maanden na de datum van het oorspronkelijke evenement.

Wanneer krijg je een tegoedbon?

Heb je een ticket voor een evenement dat geannuleerd werd door de organisator omwille van het coronavirus? Dan kan de organisator je een tegoedbon geven. Dat geldt ook voor evenementen die nog tot 1 oktober 2021 geannuleerd worden door het coronavirus. Naast een tegoedbon kan een organisator er bijvoorbeeld ook voor kiezen om de tickethouders gewoon terug te betalen of de tickets om te boeken. Kijk in ieder geval de contractvoorwaarden na op een eventuele clausule rond overmacht. Een dergelijke clausule bepaalt je rechten in geval van annulatie door overmacht.

Kiest de organisator voor de tegoedbon in het kader van het voorgaande ministerieel besluit, dan moet de bon de waarde hebben van het volledige bedrag dat je al betaalde voor het evenement. Dat geldt ook voor bedragen die je betaalde voor de huur van een kampeerplaats of bestelde drankbonnen. Daarnaast moet de tegoedbon voldoen aan een aantal voorwaarden.

Volg deze link voor meer info en details.

bron: FOD Economie

Veiligheidsmonitor 2021 gaat half september van start

De Veiligheidsmonitor is een enquête die bij de bevolking gevoerd wordt over verschillende veiligheidsthema’s.

Via de veiligheidsmonitor word je als burger bevraagd over jouw onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, mogelijks slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. 400.000 personen werden op toevalligerwijze geselecteerd en zullen een vragenlijst ontvangen. Het initiatief wordt georganiseerd door de politie, in samenwerking met de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken en de lokale besturen.
De verzamelde gegevens bevatten waardevolle informatie voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van onze stad. Wij vragen de inwoners die een vragenlijst ontvangen, om de nodige tijd te nemen om de vragen van de enquête te beantwoorden. Jouw medewerking is dus van groot belang. Deelnemen kan eenvoudig, online via internet of via een vragenlijst op papier. De antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.
Concreet worden de verschillende vragenlijsten vanaf half september dit jaar verspreid. Wie via een statistische toevalssteekproef wordt geselecteerd, zal de enquête in de brievenbus krijgen. De resultaten worden in het eerste semester van 2022 verwacht.

Alvast bedankt voor je deelname!

Bron: www.mortsel.be