Bouwcode

Bouwcode stad Mortsel

De bouwcode is een document dat op 28 november 2017 definitief werd goedgekeurd door de gemeenteraad van Mortsel en bevat de regels die gelden in de stad Mortsel voor (onder meer):

 • inplanting van gebouwen
 • erfdienstbaarheden
 • bouwvergunningen
 • hinderlijke inrichtingen
 • afsluitingen
 • veiligheid van werven
 • funderingen
 • rioleringen…

Volg deze link en lees de gecoördineerde versie van de nieuwe bouwcode.

De bouwcode werd op 11 april 2018 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en trad definitief in werking op 21 april 2018.

fortbomfest

FortBom familiefestival

We slaan de handen in elkaar met Theater FroeFroe en leveren een reeks van artiesten, gezelschappen en workshops. We mengen alles met lekkere hapjes onder een nazomerse zon. Laat je verleiden en kom met je familie en vrienden naar FORT 4 op zondag 2 september 2018 om te genieten van een supertof familietheaterfestival voor groot en klein. Het programma verschijnt in augustus op www.fortbom.be. Voor sommige voorstellingen is het nodig om vooraf een ticket aan te kopen op onze website. De dag zelf kan je de resterende tickets kopen.

Bron: UiTinVlaanderen.be

Wanneer?
zondag 2 september 2018 van 11.00 tot 19.00 uur
Waar?
FORT 4
Krijgsbaan 212 of Fortstraat 100
2640 Mortsel
Organisatie
Vrije Tijd Mortsel
Prijs
€ gratis
Contact
onthaal@mortsel.be
www.mortsel.be/vrijetijd
verkiezingen

Verkiezingen 2018

Op 14 oktober 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Wanneer mag je stemmen?

De verkiezingen komen eraan!

Op 14 oktober 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Wanneer mag je stemmen?

kies
Voorwaarden voor burgers uit de Europese Unie:

 • Meerderjarig zijn (18 jaar)
 • Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten
 • In het bezit zijn van een E-kaart, E+ kaart, bijlage 8 of bijlage 8bis

Als niet-Belg van buiten de Europese Unie heb je de keuze al dan niet een aanvraag in te dienen om te mogen stemmen.

Voorwaarden voor niet-Belgen van buiten de Europese Unie:

 • Meerderjarig zijn (18 jaar)
 • Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten
 • Vijf jaar ononderbroken hoofd- en wettelijk verblijf in België hebben
 • Bij de aanvraag een verklaring afleggen van verbintenis om de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven

Belangrijke opmerkingen:

 • Zodra je het stemrecht hebt verkregen, ben je verplicht om te gaan stemmen.
 • Indien je bij vorige gemeenteraadsverkiezingen al stemrecht hebt verkregen en je voldoet nog steeds aan de kiesvoorwaarden, hoef je géén nieuwe aanvraag in te dienen.

Hoe moet ik mij inschrijven als buitenlandse kiezer?

Om je in te schrijven op de kiezerslijst moet je een aanvraagformulier invullen en indienen vóór 31 juli 2018.  Dit kan bij het stadsonthaal. Jouw aanvraag wordt onderzocht en je wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van het resultaat. Meer informatie over het stemrecht voor niet-Belgen vind je op http://www.ikstemook.be/.

2018

afvalophaling

Afvalophaling start vanaf volgende week ’s morgens vroeger door zeer warm weer!

Dit vraagt om tijdelijke maatregelen.

Afvalophaling start vanaf volgende week ’s morgens vroeger door zeer warm weer! We vragen in deze uitzonderlijke omstandigheden om het afval reeds de avond voordien buiten te zetten.

Opgelet, dit is een tijdelijke maatregel! Volg de berichtgeving op www.mortsel.be en op de Facebookpagina van Stad Mortsel. Meer info vind je via volgende link op de website van IGEAN.

Kippen

Kippen in de tuin? Hou het Newcastle virus uit jouw kippenhok!

Sinds april 2018 zijn er besmettingen van de ziekte van Newcastle vastgesteld bij hobbypluimvee. Als pluimveehouder kan je maatregelen nemen om je kippen te beschermen.

Sinds april 2018 zijn er al 14 besmettingen van de ziekte van Newcastle vastgesteld bij hobbypluimvee. De kippen worden dan erg ziek en sterven. Het virus wordt zeer gemakkelijk overgedragen en daarom heeft het Federaal Voedselagentschap ( FAVV) sinds 2 juli een verbod ingesteld op het verkopen, weggeven en het tentoonstellen van pluimvee. Als pluimveehouder kan je maatregelen nemen om je kippen te beschermen.

Wat is de ziekte van Newcastle?

Het virus kan alle vogelsoorten treffen, maar de ene vogelsoort is gevoeliger dan de andere. Een besmetting met het virus maakt de vogels erg ziek (zenuwsymptomen, suf zitten, minder eten, spijsverteringsstoornissen en ademhalingsproblemen) en zorgt zelfs voor een aanzienlijke sterfte.

Het Newcastle virus is totaal ongevaarlijk voor de mens. De consumptie van eieren, kippenvlees en kippenproducten vormt dan ook geen enkel risico.

Hoe kan je je kippen beschermen?

Het is belangrijk om je kippen zo goed mogelijk te beschermen tegen de ziekte. Hou daarom rekening met onderstaande maatregelen:

 • contact met andere kippen vermijden;
 • contact met wilde vogels vermijden: aangezien de ziekte momenteel in zowat het hele land opduikt, wordt het virus ook verspreid door wilde vogels. Het virus wordt overgedragen bij direct contact met besmette vogels, via besmet voeder en drinkwater. Vandaar dat het verstandig is om ervoor te zorgen dat de wilde vogels niet bij het voeder en het water van je kippen kunnen. Het is aan te raden om het drinkwater en het kippenvoer onder een dakje te zetten en eventueel een net boven je hok te hangen;
 • momenteel is het aankopen, het ruilen en het tentoonstellen van pluimvee verboden. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat er geen besmet pluimvee in je kippenhok brengt. Stel dus de aankoop van nieuwe dieren uit;
 • laat geen andere pluimveehouders toe in je kippenhok;
 • vaccineer je pluimvee: tegen de ziekte van Newcastle kan je vaccineren. Voorkomen is beter dan genezen. Neem hiervoor contact op met een dierenarts.

De ziekte van Newcastle is een bestrijdingsplichtige ziekte. Wanneer de ziekte wordt vastgesteld, worden er door het FAVV maatregelen genomen om de verdere verspreiding tegen te gaan.

Meer informatie: http://www.favv.be/dierengezondheid/newcastle/ en op de website van Landelijke Gilden: https://www.landelijkegilden.be/informeren/actualiteit/pluimvee-verhandelen-tentoonstellen-%C3%A9%C3%A9n-maand-verboden

maatregelen

Politiebesluit gouverneur: waterbesparende maatregelen provincie Antwerpen.

Dinsdag 24 juli 2018 heeft de Vlaamse Droogtecommissie voor alle Vlaamse provincies de code “oranje” afgekondigd. Ten gevolge daarvan neemt de gouverneur maatregelen.

Code “oranje” geldt momenteel voor alle Vlaamse provincies. Als gevolg hiervan worden er ook voor de provincie Antwerpen maatregelen genomen om de verspilling van water tegen te gaan en het waterverbruik te beperken.

Deze maatregelen zijn zowel van toepassing op het waterverbruik door particulieren als op het waterverbruik door openbare besturen. In de rand van dit besluit benadrukt de gouverneur dat het gebruik van water uit het publieke drinkwaternet, regen- én grondwater dient beperkt te worden tot gebruik in het kader van het welzijn van mens en dier (drinken, koken, reinigen van voeding, persoonlijke hygiëne, …). Gebruik gezond verstand en verspil geen water aan niet-essentiële zaken.

Dit besluit is met onmiddellijke ingang van kracht en dit tot tegenbericht.

Voor meer informatie kan je steeds terecht:
* op de site van de Vlaamse Milieumaatschappij: https://www.vmm.be/nieuws/archief/alarmfase-code-oranje-voor-droogte-in-heel-vlaanderen;
* op de site van de droogtecommissie: http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/overleg/droogtecommissie;
* op de site van de gouverneur: https://www.cathyberx.be/.

tweedehandsspullen

Mortsel koploper van heel Vlaanderen in aantal tweedehandsspullen.

routeplanner

Visienota routeplan 2030 vervoerregio Antwerpen goedgekeurd

Omdat steden en gemeenten een belangrijke rol hebben in de realisatie van basisbereikbaarheid, komen er vervoerregio’s. De vervoerregioraad is samengesteld uit o.a. de steden en gemeenten van de vervoerregio, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, De Lijn, het Agentschap Wegen en Verkeer, NMBS en Infrabel. Mortsel maakt deel uit van deze vervoerregioraad, was betrokken bij het opstellen van de visienota die vorige week werd goedgekeurd en zal ook meewerken aan de concrete uitwerking van de toekomstige plannen en maatregelen.

Op 27 juni 2018 heeft de Vervoerregioraad Antwerpen de visienota van het Routeplan 2030 voor de vervoerregio Antwerpen voorgesteld. De vervoerregio bestaat uit 33 gemeenten, van Essen tot Boom, van Beveren tot Malle. De nota kadert in een bredere aanpak voor heel Vlaanderen en stelt een nieuwe kijk op mobiliteit voor, namelijk een vraaggericht systeem waarin de gebruiker centraal staat.

Visienota

De visienota stelt tien gedeelde ambities voor, als eerste stap naar het Routeplan 2030. Dat is de langetermijnvisie voor het mobiliteitssysteem binnen de 33 gemeenten van de Antwerpse vervoerregio. De Vervoerregioraad Antwerpen bestaat uit alle gemeenten uit de regio, de 9 stadsdistricten, de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen, NMBS, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, het agentschap Wegen en Verkeer en de vervoersmaatschappij De Lijn.  Binnen de visienota wordt een programma uitgewerkt met maatregelen en projecten, met het oog op een (multimodale) bereikbaarheid van de gehele regio. Daarbij willen we het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets verder bevorderen tot een modal split van 50/50. In de volgende stappen zullen de maatregelen concreter worden uitgewerkt.

Openbaar vervoer, fiets en auto

De tien ambities omvatten maatregelen voor openbaar vervoer, fiets en auto. Ten eerste zal een kwaliteitsnetwerk van openbaar vervoer de reiziger garanties bieden op vlak van snelheid, betrouwbaarheid, aansluitingen en aanvullende diensten op knooppunten. Daarnaast worden de diensten van trein, tram en bus beter op mekaar afgestemd.

Een tweede accent is het aanleggen van comfortabele, directe en veilige fietsverbindingen. De fiets is namelijk het belangrijkste vervoermiddel voor verplaatsingen over korte afstand (tot ongeveer 5 km).

Een derde speerpunt is een vlotte en betrouwbare afwikkeling op de snelwegen. Het hoofdwegennet wordt vervolledigd, met de sluiting van de Antwerpse ring door de Oosterweelverbinding voor stadsregionaal verkeer en het versterken van het Haventracé voor het doorgaand en het havenverkeer. Bovendien worden de aansluitingen op de snelwegen verbeterd. Deze netwerken worden onderling gekoppeld via veilige knooppunten.

Dit mobiliteitsplan wil ervoor zorgen dat alle reizen, van deur tot deur, veilig, vlot, betrouwbaar en aangenaam verlopen. Netwerken, knooppunten en mobiliteitsdiensten moeten daarvoor comfort, kwaliteit en veiligheid bieden, aangezien de gebruiker centraal staat. Een goede samenwerking tussen de verschillende partners is een laatste belangrijke vereiste.

De opmaak van de visienota is tot stand gekomen door de inbreng van verschillende stakeholders. Dit zijn de betrokken steden, gemeenten en mobiliteitsactoren. Ook de burgerbewegingen hebben een bijdrage geleverd.

Basisbereikbaarheid

Dit mobiliteitsplan kadert in het nieuwe geïntegreerde vervoersysteem dat de Vlaamse overheid in Vlaanderen wil invoeren. Dat systeem is gebaseerd op combimobiliteit en basisbereikbaarheid (het kunnen bereiken van belangrijke maatschappelijke functies op basis van een vraaggericht systeem met optimale inzet van middelen). Elke vervoerlaag heeft een rol en de vervoerlagen worden optimaal op elkaar afgestemd. Tegelijk beslissen de steden en gemeenten mee over hoe basisbereikbaarheid er in hun vervoerregio zal uitzien. Deze werkwijze zal in heel Vlaanderen worden toegepast om met veel betrokkenheid de mobiliteitsopgave aan te pakken.

Vervoerregio Antwerpen

Vervoerregio Antwerpen is een proefproject binnen het project van basisbereikbaarheid. Deze regio is een diverse en uitgestrekte regio met 33 gemeenten en meer dan één miljoen inwoners. De groeiende mobiliteitsvraag is een belangrijke uitdaging aangezien het mobiliteitssysteem vandaag tegen zijn limieten aanbotst. Vanuit de huidige problematiek wil Vervoerregio Antwerpen haar mobiliteitsbeleid vormgeven. Bereikbaarheid en mobiliteit zijn namelijk nodig voor een economisch vitale, leefbare, duurzame en sociale ontwikkeling van de vervoerregio.

Meer info over Routeplan 2030 en basisbereikbaarheid via www.basisbereikbaarheid.be/vervoerregioantwerpen.

Over vervoerregioraden

Steden en gemeenten hebben een belangrijke rol in de realisatie van basisbereikbaarheid. Daarom komen er vervoerregio’s. De vervoerregioraad volgt er de realisatie van basisbereikbaarheid op, stuurt en evalueert. De vervoerregioraad is samengesteld uit o.a. de steden en gemeenten van de vervoerregio, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, De Lijn, het Agentschap Wegen en Verkeer, NMBS en Infrabel. De vervoerregioraad maakt een vervoerplan op dat mobiliteit in een ruime context bekijkt, met inbegrip van personenvervoer, logistiek vervoer, openbaar vervoer, deelfietsen, deelauto’s, taxi’s, bespreekt en geeft advies over het kernnet; beslist over het aanvullende net en het vervoer op maat; enz.

Meer info

Tom Janssens
tom.janssens@mow.vlaanderen.be

vvr

feest

Vlaanderen Feest!

Tijdens de eerste weken van juli viert Vlaanderen feest ter gelegenheid van de Vlaamse Feestdag op 11 juli. Tijdens het eerste weekend van juli wordt het startschot gegeven van een elfdaags feest naar aanleiding van de Vlaamse feestdag. Na het openingsweekend loopt de feestweek verder van 4 tot 11 juli. De slogan van deze elfdaagse campagne is Vlaanderen Feest!

PROGRAMMA

zaterdag 7 juli
10.00 uur: Stadsplein – ontbijt

zondag 8 juli
11.00 uur: Heilig-Kruiskerk – eucharistieviering
15.00 uur: Mark Liebrecht Schouwburg – muziekvoorstelling voor kinderen ‘Zannemie en de bende’
20.00 uur: Mark Liebrecht Schouwburg – Nederlandstalige film ZOOKS

dinsdag 10 juli
20.00 uur: Mark Liebrecht Schouwburg – ode aan Yasmine en Ann Christy  (door Geena Lisa en Kate Ryan)

woensdag 11 juli
09.00 uur – 12.00 uur: gratis ijsjes tijdens de wekelijkse markt
19.30 uur – 20.30 uur: zaal ’t Parkske – gastspreker de heer Boudewijn Bouckaert, Prof. Dr. Em. Universiteit Gent
20.30 uur – 23.00 uur: zaal ‘t Parkske – receptie

Wanneer?
4 – 11 juli 2018
Waar?
diverse locaties
Stadsplein 2
2640 Mortsel
Organisatie
Lokaal bestuur Mortsel
Prijs
€ Alle activiteiten zijn gratis, enkel het ontbijt is betalend. Inschrijven voor het ontbijt en de Ode aan Yasmine en Ann Christy via tickets.mortsel.be.
Tickets
http://tickets.mortsel.be/
Contact
T. 03 444 17 17
onthaal@mortsel.be
www.mortsel.be/vrijetijd
kruispunt

Langere voorsorteerstrook moet veiligheid op Antwerpsestraat verhogen

Mortsel – Vanaf maandag 9 juli zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gedurende twee weken werken op de Antwerpsestraat (N1) in Mortsel. Net voor het kruispunt met de Jozef Hermanslei en de Hendrik Kuijpersstraat wordt de rechterrijstrook richting Antwerpen verlengd. Verkeer op de Antwerpsestraat richting Antwerpen blijft steeds mogelijk, maar bestuurders zullen er tijdelijk over de tram- en busbaan moeten rijden.

De ingreep moet volgens het AWV het verkeer op het kruispunt veiliger en vlotter doen verlopen. Op de plek waar de rechterrijstrook verlengd wordt, wordt ook het naastgelegen fietspad opnieuw aangelegd.

De werken met hinder beginnen op maandag 9 juli en duren tot en met vrijdag 20 juli. De rijbaan van de Antwerpsestraat richting Antwerpen is dan ingenomen, maar verkeer blijft steeds mogelijk over de tram- en busbaan in het midden van de straat. Tijdelijke verkeerslichten zullen het verkeer regelen en er worden doorgangen voorzien in het hekwerk langs de tram- en busbaan. Fietsers kunnen ter hoogte van de werkzone met de fiets aan de hand over het voetpad.

“Na vrijdag 20 juli zijn de werken met de grootste hinder achter de rug (onder voorbehoud van de weersomstandigheden) en rijdt het verkeer richting Antwerpen opnieuw normaal”, aldus het AWV. “In de week van 23 juli worden nog de nieuwe wegmarkeringen aangebracht.”