zuidrand

Erfgoed – streekvereniging De Zuidrand

Streekvereniging De Zuidrand zet erfgoed in de kijker. Lees er hier alles over!

Streekvereniging De Zuidrand is een samenwerkingsverband tussen zeven gemeenten (Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel), de provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid. Ze werkt aan projecten op het snijvlak van natuur-,  landbouw- en landschapszorg, open ruimte,  erfgoedbeheer, toerisme en cultuurbeleving. Door de unieke samenwerking tussen verenigingen en vrijwilligers versterken we de streekidentiteit.

Streekvereniging Zuidrand zet erfgoed in de kijker

Rijke variatie aan bouwkundig erfgoed in de Zuidrand
De Zuidrand met de gemeenten Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en de stad Mortsel bezitten een zeer waardevol en gevarieerd aanbod aan bouwkundig erfgoed. Niet alleen beschermde monumenten zoals de kastelen, forten en kerken maar ook niet beschermde gebouwen zoals prachtige burgerhuizen, oude hoeves en arbeidershuizen. Deze gebouwen bezitten een erfgoedwaarde die bepalend is voor de identiteit en beeldkwaliteit van de regio.

Op pad voor erfgoed
De streekvereniging Zuidrand, de zeven gemeenten (Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en de stad Mortsel), de erfgoedraad van de gemeente Kontich en de Heemkundige kringen van de Zuidrand sloegen de handen in elkaar om de volledige inventarislijst van de Zuidrand te controleren en te actualiseren. Het uiteindelijke resultaat is een lijst van 382 historisch waardevolle inventarispanden die vóór 15 maart door streekvereniging Zuidrand werd verstuurd naar het agentschap Onroerend Erfgoed. Streekvereniging Zuidrand zet zich zo in voor het behoud van het waardevol erfgoed van de regio en voor een goede samenwerking met de vele partners. Ze zal in de toekomst streven naar een geïntegreerd beleid ter bevordering van het erfgoed in de Zuidrand. De voorlopige lijst van inventarispanden staat ter beschikking op de databank van het agentschap Onroerend Erfgoed: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/

De Zuidrand Wandelapp – speels wandelen met je kinderen
Test de app in primeur! Wil jij er als allereerste bij zijn om de app uit te proberen? Op zaterdag 31 maart zak je af naar Kontich om ‘het mysterie van de oude spoorweg’ op te lossen. Op zondag 15 april ga je op pad in Edegem en ontrafel je spelenderwijs ‘het mysterie van de vervloekte kasteeldochter’. Diezelfde dag kan je ook in Aartselaar ‘het mysterie van de geheimzinnige ijskelder’ uitpluizen.

Zaterdag 31 maart 2018, 14 uur,
Kriekelaarhoeve, Waarloos (Kontich)
Zondag 15 april 2018, 11 uur,
Kasteel Hof ter Linden, Drie Eikenstraat 3, Edegem
Zondag 15 april 2018, 14 uur,
Sportcentrum Aartselaar, Kleistraat 204, Aartselaar

Ontdek er via deze link alles over.

Erfgoed Lint in de kijker
Om deze actie in de kijker te zetten en de partners te bedanken voor het werk dat zij verricht hebben, organiseerde Streekvereniging Zuidrand een mooie wandeling met gids ‘Wannes de Vleeschouwer’ van de  Heemkundige kring Eugene Goyvaerts, langs het interessantste erfgoed van Lint. Zo leidde de wandeling onder meer langs het Heilig Hart kapelletje, geschonken aan de gemeente door Pierre Tolkowsky, een Joods diamantair, wegens een christelijk symbool. De kapel werd in één geheel overgeplaatst van domein Hovese Hoekhof of kasteel Rodenburg naar de ingang van het oude kerkhof. Eveneens zijn er panden uit de interbellum periode te bewonderen, onder andere de woonhuizen “De Rozenknopjes “ en “Stille Rust “. Ook het café Prins Albert , vroeger genaamd ‘De Roscam’ café, opengehouden door de oudste herbergierster van de provincie tot 2015, is een vaste waarde binnen het erfgoed van de Zuidrand.

Streekvereniging Zuidrand
De Streekvereniging Zuidrand is een samenwerkingsverband tussen zeven gemeenten (Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel), de provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid. Ze werkt aan projecten op het  snijvlak van natuur-, landbouw- en landschapszorg, open ruimte, erfgoedbeheer- en behoud, toerisme en cultuurbeleving. Door de unieke samenwerking tussen overheden en veldwerkers versterken we de streekidentiteit.

Meer info?
Michelle Segers, Medewerker cultureel en bouwkundig erfgoed, Michelle.Segers@dezuidrand.be, GSM 0483 56 02 01
Leen Cannaerts, Medewerker onroerend erfgoed , Leen.Cannaerts@dezuidrand.be, GSM 0483 56 01 92

bar4

Oproep kandidaat-uitbaters zomerbar in shelter FORT 4 – (2019-2021)

Sinds 2000 is FORT 4 eigendom van stad Mortsel. Het bestuur liet ondertussen al heel wat ingrepen uitvoeren om het park niet alleen open, maar vooral ook aangenaam te maken voor het publiek. De shelter moeten we nauwelijks nog voorstellen. Meer dan ooit vinden mensen hun weg naar het groene fort. Lokaal bestuur Mortsel gaat voor de zomerbar van de shelter nu op zoek naar kandidaat-horeca uitbaters voor de periode 2019-2021.

***

Sinds 2000 is FORT 4 eigendom van stad Mortsel. Het bestuur liet ondertussen al heel wat ingrepen uitvoeren om het park niet alleen open, maar vooral ook aangenaam te maken voor het publiek. Via Europese subsidies bracht de stad enkele grote restauratiedossiers tot een goed einde zoals de realisatie van een speellint. Ook de sloop van enkele loodsen versterkten het parkkarakter van FORT 4. En tot slot is er natuurlijk ook de shelter, die we nauwelijks nog moeten voorstellen. Meer dan ooit vinden mensen hun weg naar het groene fort.

Lokaal bestuur Mortsel gaat voor de zomerbar van de shelter nu op zoek naar kandidaat-horeca uitbaters voor de concessieperiode 2019-2021.

Kandidaat-uitbaters

 • Ben je ambitieus en professioneel?
 • Een creatieve duizendpoot die zich flexibel aanpast aan de talloze mogelijkheden van de shelter?
 • Kan je een realistisch ondernemingsplan voorleggen dat beantwoordt aan alle voorwaarden en mogelijkheden die de concessieovereenkomst omschrijft?

Dan ben jij misschien wel de concessiehouder voor de zomerbar 2019-2021! Op basis van de evolutie en ervaringen van voorbije jaren wil het bestuur de kwaliteit en capaciteiten van de uitbating hoog houden.

De shelter

Wat mag je verwachten van de shelter? Die bevat enkele voorzieningen zoals sanitair, opbergruimte en een toogelement. De voorbije jaren heeft de shelter onderdak kunnen bieden aan allerlei tijdelijke evenementen zoals een zomer- en winterbar, de nieuwjaarsdrink, de plantenbeurs, culturele activiteiten zoals filmavonden, een aantal grotere evenementen, kleinschalige feestjes, enz. Dit alles uiteraard met mate en met het nodige respect voor de wettelijke geluidsnormen en de natuurelementen van het fort. Rond de shelter ligt een grote speel- en ligweide omringd door veel groen.

In concessie

Wat krijgt de concessionaris exclusief in concessie:

 • Het paviljoen MG 81 met een oppervlakte van 77 m² met berging op de eerste verdieping.

Volgende goederen maken – zij het niet exclusief – het voorwerp uit van deze concessie:

 • Een overdekte buitenruimte binnen de shelter MG 67 met een oppervlakte van 573 m²;
 • Een sanitair blok met een oppervlakte van 36 m². Het betreft evenwel openbare toiletten. Parkbezoekers en deelnemers aan kleinschalige evenementen kunnen eveneens gebruikmaken van het sanitair.
 • Een terraszone vooraan de shelter met een oppervlakte van 355 m².
 • Een technische ruimte met aansluitingen en meters nutsvoorzieningen met een totale oppervlakte van 15 m².

FORT 4

De komende jaren gaan we met behulp van subsidies nog verder investeren in FORT 4. Zo zijn er plannen om over de fortvijver een brug te bouwen, vertrekkende vanuit het nieuwe stadhuis. Op die manier wordt het fort meer betrokken bij het centrum van de stad. Ook het reduit, het contrescarp, het officierengebouw en de wegenis op het fort willen we restaureren. Dit kadert in een optimale en economisch verantwoorde restauratie, herwaardering en activering van FORT 4 als onroerend erfgoed.

Stel je kandidatuur vóór 14 mei 2018!

Ben je kandidaat-concessionaris om een horeca-activiteit op FORT 4 uit te baten? Dien dan een officiële kandidatuur in. Die moet binnen zijn vóór 14 mei 2018. Dit moet schriftelijk, t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Stadsplein 1, 2640 Mortsel.

De toewijzingsprocedure verloopt in drie fasen:

1e fase:  kandidatuurstelling waarbij de kandidaten hun conceptvoorstel indienen en aantonen dat zij over de nodige bekwaamheid beschikken. Aansluitend organiseren we een gesprek met de jury waarbij de kandidaten hun visie op de uitbating kunnen toelichten.

2e fase: selectie kandidaten waarbij de voorstellen minstens 50% moeten scoren bij de beoordeling van de volgende criteria:
–     Het voorgestelde concept – exploitatievoorstel (30 %)
–     Technische bekwaamheid – relevante ervaring (30 %)

3e fase: biedingsfase waarbij de weerhouden kandidaten worden uitgenodigd om een bod uit te brengen, wat meteen het laatste criterium is in de toewijzingsprocedure:

 • Financieel voorstel (40 %)

De beoordeling van dit criterium wordt tijdens de biedingsfase toegevoegd aan de score van de selectiefase.

De concessie wordt toegewezen aan de kandidaat die in totaal het grootst aantal punten behaalt.

Infobundel

Geïnteresseerden kunnen een infobundel aanvragen via tom.dewit@mortsel.be – 03 444 18 34.

Meer info

Tom De Wit – secretaris AGB Mortsel – e-mail tom.dewit@mortsel.be – tel. 03 444 18 34

locatie zomerbar

herdenking

Herdenking 5 april 1943 – ‘Geef hen een plaats in je hart’

936. Zoveel mensen zouden het niet overleven, het dodelijkste bombardement van heel de Benelux tijdens WOII. In 2018 is dit precies 75 jaar geleden en wordt 5 april groots herdacht in Mortsel. Onder de noemer ‘Geef hen een plaats in je hart’ organiseren we allerlei activiteiten tussen 31 maart en 27 april. Dat is meteen ook de titel van een participatieproject waarvoor we op zoek zijn naar 936 mensen. Eén voor ieder slachtoffer.

Wat is de bedoeling? Ieder slachtoffer heeft een herinneringsdoosje met foto. Die foto en de eventuele inhoud van het doosje neem je mee naar huis. Je houdt dit even bij en brengt het dan terug. Je sluit hem of haar als het ware in je hart. Je mag zelf ook iets toevoegen aan het doosje op het moment dat je de foto terugbrengt. In een eerste fase krijgen die doosjes een plaats op het Stadsplein, later verhuizen die naar de begraafplaats van Mortsel-dorp.

Ophaalmomenten van een foto van een slachtoffer:

 • 5 april om 15.30 uur op het Stadsplein;
 • 14 april tussen 10.30 en 12.00 uur op het Stadsplein.

Terugbrengmomenten van een foto met eventuele inhoud:

 • 21 april tussen 10.30 en 12.00 uur op het Stadsplein;
 • Tijdens de openingsuren bij het Stadsonthaal of onthaal van de Meerminnecampus;
 • Na afspraak via e-mail herdenking5april@mortsel.be.

Naast dit participatieproject, kan je ook aan heel wat andere activiteiten deelnemen. Volg per activiteit de link voor meer informatie:

Deze brochure geeft meer uitleg over de activiteiten. Heb je vragen? Projectcoördinator Greet Drooghmans helpt je graag verder: e-mail greet.drooghmans@mortsel.be of tel. 03 444 17 13.

Nog meer informatie over 5 april 1943 met onder meer de slachtofferlijst vind je via deze link.

We voorzien ook een tastbare herinnering aan deze 75e herdenking. Sinds begin maart kan je een éénmalige postzegeluitgave kopen bij het Stadsonthaal, de bib, het onthaal van de Meerminnecampus en het Meerminnehof. Voor een volledig vel betaal je 15 euro, voor een strook van 5 postzegels 5 euro. Ben je geïnteresseerd in een wandeling met gids? Stuur een mailtje naar herdenking5april@mortsel.be.

paasweekend

Diensten gesloten tijdens verlengd paasweekend

1 en 2 april zijn sluitingsdagen voor lokaal bestuur Mortsel.

Op paaszondag 1 april 2018 en paasmaandag 2 april zijn onze diensten gesloten. Lokaal bestuur Mortsel wenst iedereen een fijn verlengd weekend.

Onze openingsuren en andere sluitingsdagen vind je via deze link.

Parkschool

Parkschool opent als “mooiste school van Vlaanderen”

Mortsel – De Parkschool in voormalig parkgebied Oude God – tussen de Lusthovenlaan, Edegemsestraat en de Mechelsesteenweg – is vrijdag officieel geopend. Ouders, leerlingen, leraars, politici, architecten, stuurgroepen en eindeloos veel medewerkers gaven de inhuldiging mee vorm.

De Parkschool is sinds de gefaseerde verhuis de nieuwe thuis van drie Mortselse scholen: Sint-Lutgardis, Guido Gezelleschool en De Perenpit. “Onze namen zijn misschien vergaan. Het gedachtengoed blijft zeker bestaan”, klonk het bij Ines Broes en Greet Verbruggen, de directrices van de kleuters. “Het is ons samen gelukt”, haalde een fiere burgemeester Erik Broeckx (N-VA) nog aan. “De bakstenen zijn gelegd. Dit is nu al de mooiste school van Vlaanderen. Laten we ernaar streven om er ook de beste van Vlaanderen van te maken.”

Mortsel sloot met Scholen van Morgen een onderhoudscontract van 30 jaar af voor De Parkschool, goed voor 200.000€ op jaarbasis. Na die termijn is de school eigendom van de stad. Momenteel zijn aannemers nog volop bezig met de heraanleg van het parkdomein rond de school waar naast de gemeenschappelijke moestuin ook een kleine kinderboerderij een plek krijgt.

Foto’s Dirk VAN DE VELDE

mortsel loopt

Mortsel loopt! – schrijf nu in

Trek je loopschoenen maar al aan want op vrijdag 18 mei 2018 vindt de 6de editie van Mortsel loopt! plaats, met ook de opening van een nieuwe loopomloop. Begin- en eindpunt zijn de shelter in FORT 4.

De reeksen 320 meter en 640 meter lopen rond de shelter. De andere parcours vinden plaats in en rond FORT4.

Wat doet die houten zuil daar in FORT 4? Ben je curieus? Kom dan reeds om 17 uur naar de Mortsel loopt! en dan openen we samen de nieuwe loopomlopen in Mortsel. In Mortsel hebben we heel wat natuur en realiseerden we in samenwerking met Sport Vlaanderen 3 lussen van verschillende afstanden (1,2 km, 2,5 km en 3,1 km) door de groene zones van Mortsel.

PRIJS

voor de deelnemers van °2010 en later is deelname gratis;
de deelnemers van° 2000 tot en met °2009 betalen 1 euro;
deelnemers van °1999 en vroeger betalen 2 euro.

WAT MOET JE DOEN?

VOORAF

OP DE DAG ZELF

 • kom naar de shelter om je eventueel nog in te schrijven (adres: Fortstraat 100, 2640 Mortsel);
 • tijdregistratie met chip: de looptijd wordt geregistreerd met behulp van een borstnummer met chip. Voor de borstnummers breng je 2 veiligheidsspelden mee;
 • te verdienen prijzen:
 1. alle kleintjes krijgen een medaille;
 2. alle winnaars krijgen een verrassing;
 3. verenigingen en scholen met de meeste deelnemers krijgen ook een prijs, deze worden pas de week nadien meegedeeld.

Bron: UiTinVlaanderen.be

Wanneer?
vrijdag 18 mei 2018 van 17:00 tot 21:30
Waar?
Fort 4
Fortstraat 100
2640 Mortsel
Organisatie
Vrije Tijd Mortsel
Prijs
€ 2.0
Contact
onthaal@mortsel.be
https://inschrijven.nl/formulier?id=2018051850664&tl=nl
mortsel

Deskundige technieken (tweede oproep)

Het Lokaal Bestuur Mortsel is dringend op zoek naar gemotiveerde kandidaten (m/v) voor volgende voltijdse contractuele functie met een overeenkomst van onbepaaldeduur en een wervingsreserve van 2 jaar.

DESKUNDIGE TECHNIEKEN – (B1-B3)
(2e oproep)

Taken

Je bent verantwoordelijk voor het opvolgen van werken aan de technische installaties, de opmaak van de meerjarenplanning voor onderhoud en investeringen, het opvolgen, het ontwerp en de uitvoering van projecten met de bedoeling om de installaties operationeel te houden.

Vereisten

Bachelorsdiploma of diploma van hoger onderwijs van 1 cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs in een technische richting. Voor deze functie met grote zelfstandigheid moet je beschikken over een goed organisatorisch vermogen en een onderzoekende, kritische en constructieve houding. Je kan goed overweg met de officepakketten, je hebt ervaring met computertekenen en je kan digitale tekeningen opstellen. Je bent besluitvaardig, communicatief sterk en je beschikt over een probleemoplossend vermogen. Al je relevante ervaring, zowel in de privésector als openbare diensten, worden meegerekend.

Wij bieden

– een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur – vlotte bereikbaarheid met openbaar vervoer – 35 verlofdagen;
– extralegale voordelen: maaltijdcheques – fietsvergoeding – tussenkomst in kosten openbaar vervoer – hospitalisatieverzekering – aanvullend pensioenstelsel.

Je kan enkel digitaal solliciteren via deze link tot uiterlijk 10 april 2018. Je kandidatuur bevat een motivatiebrief, een kopie van je diploma en een recent CV met duidelijke vermelding van je relevante ervaring.

Heb je hierover nog vragen aarzel dan niet om contact op te nemen met de dienst HRM van het Lokaal Bestuur Mortsel: tel. 03 444 17 80 of personeelsdienst@mortsel.be.

Je kan de informatiebrochure downloaden via deze link.

De proeven zullen plaatsvinden in april/mei 2018.

Gezocht:

Projectleider patrimonium

Het Lokaal Bestuur Mortsel is dringend op zoek naar gemotiveerde kandidaten (m/v) voor volgende voltijdse contractuele functie met een overeenkomst van onbepaalde duur en een wervingsreserve van 2 jaar.

PROJECTLEIDER PATRIMONIUM – (B1-B3)

Taken

Je ondersteunt het diensthoofd bij de voorbereiding, het ontwerpen en de opvolging van nieuwbouw, verbouwing, renovatie, inrichting, uitrusting en onderhoud van de stadsgebouwen. Je hebt tot doel de stadsgebouwen en hun uitrusting operationeel te houden, aangepast aan de hedendaagse noden, toegankelijk voor iedereen, veilig, energiezuinig en onderhoudsvriendelijk. Je hebt aandacht voor duurzaam en ecologisch gebruik van materialen en technieken.

Vereisten

Bachelorsdiploma of diploma van hoger onderwijs van 1 cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs in een bouwtechnische richting. Voor deze functie met grote zelfstandigheid moet je beschikken over een goed organisatorisch vermogen en een onderzoekende, kritische en constructieve houding. Je kan goed overweg met de officepakketten, je hebt ervaring met computertekenen en je kan digitale tekeningen opstellen. Je bent besluitvaardig, communicatief sterk en je beschikt over een probleemoplossend vermogen. Al je relevante ervaring, zowel in de privésector als openbare diensten, worden meegerekend.

Wij bieden

– een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur – vlotte bereikbaarheid met openbaar vervoer – 35 verlofdagen;
– extralegale voordelen: maaltijdcheques – fietsvergoeding – tussenkomst in kosten openbaar vervoer – hospitalisatieverzekering – aanvullend pensioenstelsel.

Je kan enkel digitaal solliciteren via deze link op tot uiterlijk 10 april 2018. Je kandidatuur bevat een motivatiebrief, een kopie van je diploma en een recent CV met duidelijke vermelding van je relevante ervaring.

Heb je hierover nog vragen aarzel dan niet om contact op te nemen met de dienst HRM van het Lokaal Bestuur Mortsel: tel. 03 444 17 80 of personeelsdienst@mortsel.be.

Je kan de volledige informatiebundel downloaden op onze website.

De proeven zullen plaatsvinden in april/mei 2018.

werkschema

Heb jij een brief ontvangen voor de SILC Enquête 2018?

Tussen maart en september zullen er in onze stad bij enkele huishoudens enquêtes afgenomen worden door Statbel, het Belgische statistiekbureau. Hierin zal er gepeild worden naar de inkomens en levensomstandigheden. De inhoud van de vragen gaan over de levensstandaard, woonomstandigheden, (beroeps)activiteiten, gezondheid, sociale contacten, enz. De antwoorden zullen zo als basisinformatie dienen voor het sociaal beleid in België.

Het betreft de enquête naar de inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC) die op basis van een Europese Verordening door alle nationale statistische instellingen van de Europese Gemeenschap wordt georganiseerd.

Deze enquête geeft jaarlijks een unieke inkijk in de financiële situatie en levensomstandigheden van de Belgische gezinnen. De resultaten dienen als input voor diverse beleidsinstrumenten, waaronder het Nationaal Hervormingsprogramma en de armoedebarometer.

Heb jij een brief ontvangen?

De betrokken huishoudens worden per brief op de hoogte gebracht dat een enquêteur bij hen zal langskomen. Een enquêteur (voorzien van een legitimatiekaart) zal de interviews met behulp van een draagbare PC afnemen. De deelname aan dit onderzoek is vrijblijvend.

Wil je graag meer weten over dit onderzoek? Klik dan hier.

winter make-up

Make-upworkshop ‘Weg met de winter en de vermoeidheid’

Leer tips en tricks om de vermoeidheid onzichtbaar te maken met de juiste make-up en vergeet de winter !
Kom alleen of neem je dochter, moeder, vriendin of collega mee. Iedereen is welkom.
In onze workshop ga je aan de slag onder begeleiding van een make-upartiest en stap je natuurlijk prachtig gemaquilleerd terug de deur uit.

Geïnteresseerd ? Schrijf je dan in door ons een berichtje te sturen met je naam en contactgegevens: via mail naar of via sms naar 0496 36 20 78 of via onze Facebooksite: https://www.facebook.com/events/212330109326127/

Heb je je plaatsje al gereserveerd ? Schrijf je inschrijvingsgeld (25 Euro per persoon) dan over op rekening Be21 1431 0271 3203, op naam van Kiss & Make-up (Krystyna Krywen). Schrijf als mededeling: inschrijving workshop op 17/3 + je naam/namen. Doe dit voor zaterdag 10 maart, dan is je plaatsje gegarandeerd.

Bron: UiTinVlaanderen.be

Wanneer?
zaterdag 17 maart 2018 van 14:00 tot 17:00
Waar?
Kiss & Make-up
Floralaan 9
2640 Mortsel
Prijs
€ 25.0
Contact
kissmakeup2mua@gmail.com
https://kissmakeup-be.webnode.be