Het stadsterras wordt het sluitstuk van parkgebied Oude-God

Het stadsterras wordt het sluitstuk van parkgebied Oude-God

Vanaf het voorjaar van 2019 ontwikkelen DMI Vastgoed, Democo en de stad Mortsel het project Stadsterras op de site Oude-God. Meer hierover lees je onderaan deze webpagina in het oude nieuwsbericht, dat nog steeds actuele informatie bevat.

Dit project omvat 5 gebouwenclusters met wooneenheden, een centrum voor volwassenenonderwijs, commerciële ruimtes en een ondergrondse parking rondom een groen, verkeersluw plein. Dit groene plein zal het centraal gelegen Gemeenteplein verbinden met het nieuwe stadspark Oude-God. De aanleg van dit nieuwe stadspark vormt de aanleiding om verscheidene restpercelen in het hart van Mortsel om te vormen tot een kwalitatief stadskernproject dat een verrijking vormt voor de stad. Het oude schoolgebouw van basisschool Sint-Lutgardis blijft integraal bewaard en krijgt een nieuwe invulling.

We nodigen je graag uit op onze infomarkt op zaterdag 1 december. Tijdens deze infomarkt krijg je meer informatie over het project en staan de projectverantwoordelijken voor je klaar om jouw vragen te beantwoorden. Daarnaast kan je een begeleide wandeling maken over de site (ca. 30 min.).

  • je kan de infomarkt doorlopend bezoeken tussen 10.00 en 16.00 uur. Ieder half uur vertrekt een wandeling over de site. De eerste wandeling vertrekt om 10.30 uur, de laatste om 15.30 uur;
  • het vertrekpunt bevindt zich aan de lokalen van de vroegere buitenschoolse kinderopvang. Ingang ter hoogte van parking Oude-God aan de overgang met het park (Mechelsesteenweg 58);
  • het dragen van warme kledij en stevige schoenen is aangeraden voor de wandeling over de site.

***

Onze droom voor parkgebied Oude-God wordt steeds meer realiteit. De ronduit prachtige Parkschool is geopend als nieuwe thuis voor drie Mortselse scholen. De Rode Kubus en de scoutslokalen staan er én trekken de aandacht van architectuurliefhebbers. Het grote parkgebied is in opbouw en toveren we om tot een rustige, groene long in het centrum van onze stad. Nog één project staat er daar op onze agenda: de aanleg van het project ‘Stadsterras’: een kwaliteitsvol gemengd project met voornamelijk wonen, maar ook ruimte voor handel, horeca en een ondergrondse parkeergarage. Dat project kwam een stap dichterbij op de gemeenteraad van 22 mei 2018. Die besloot de opdracht tot de ontwikkeling van het Stadsterras Oude-God te gunnen aan DMI Vastgoed NV. Zij kwamen als laureaat uit de bus van 4 teams die een project voor dit gebied uittekenden.

Het stadsterras in woorden

Het projectgebied Oude-God omvat het binnengebied gelegen tussen de Mechelsesteenweg, Lusthovenlaan, Edmond Thieffrylaan en Edegemsestraat. Het ‘Stadsterras’ moet de verbinding vormen tussen enerzijds het stedelijke centrum van Stadsplein, Statielei en Gemeenteplein en anderzijds het park Oude-God, de groene tuin van Mortsel. Net zoals een terras de verbinding maakt tussen een woning en de tuin.

Met het Stadsterras willen we een woon-, werk-, leer- en leefomgeving maken die een echte meerwaarde is van onze stad.  Zo is er ruimte voor wonen én sociaal wonen. Er wordt een volledig nieuwe school gebouwd voor het volwassenenonderwijs LBC-NVK, dat dringend nood had aan nieuwe infrastructuur. Er komen commerciële ruimtes, die het aanbod en de aantrekkingskracht van ons commercieel centrum moeten versterken. Bezoekers en bewoners zullen hun wagen parkeren in een grote ondergrondse parking. In deze ondergrondse zone komen ook enkele park-en-ride plaatsen voor ouders die hun kinderen ophalen van de Parkschool. En centraal in dit alles staat een groen, verkeersluw plein waarrond het project gerealiseerd wordt.

Belangrijk voor onze stad is ook dat de vroegere Sint-Lutgardisschool in zijn geheel bewaard blijft. Dat de gevel bewaard moest worden, werd al eerder beslist. Als getuige van het bombardement van 5 april 1943, was de herinneringswaarde van de gevel té groot om te laten verdwijnen. Maar dit goedgekeurde project gaat zelfs nog verder. Het volledige schoolgebouw blijft behouden en wordt omgevormd tot een plek om te wonen en tot commerciële ruimte, met een binnentuin die de mooie lindebomen bewaard. Zo bouwen we voor de toekomst én respecteren we ons verleden.

Het Stadsterras in cijfers

De herontwikkeling van stadsterras Oude God voorziet in een 130-tal woongelegenheden – waarvan 17 sociale woningen -, commerciële ruimtes, een nieuw schoolgebouw, ongeveer 250 ondergrondse parkeerplaatsen en 600 fietsenstallingen. Dat allemaal verspreid rond ruim 1,2 ha publieke ruimte.

Het team

Projectontwikkeling: DMI Vastgoed
Architectuur: META architectuurbureau – MikeViktorViktor Architects
Kunstintegratie: Dirk Braeckman
Landschapsarchitectuur ontwerp: Landinzicht Landschapsarchitecten
Landschapsoarchitectuur uitvoering: Quadrant
Algemene bouwwerken: Democo

boekenmarkt

Tweedehands boekenmarkt december

Iedere eerste zaterdag van de maand, van 09.00 tot 16.00 uur, kan je op het Gemeenteplein bij degelijk weer een uitgebreid en kwaliteitsvol aanbod vinden van tweedehandsboeken, strips, oude publicaties, postkaarten, enz.

Ook tijdens Mortsel wintert! vind je de boekenmarkt in Mortsel, voor de gelegenheid aan het Stadsplein (www.mortsel.be/mortselwintert).

Algemeen overzicht: www.mortsel.be/boekenmarkt.

Wanneer?
za 1 december 2018 van 09:00 tot 16:00
Waar?
commercieel centrum
Gemeenteplein
2640 MORTSEL
Organisatie
Stad Mortsel
Prijs
€ vrije toegang
Contact
lokale.economie@mortsel.be
Opnieuw & Co Wintert

Opnieuw & Co Wintert

Zaterdag 24 november kun je bij je plaatselijke Opnieuw & Co terecht voor Opnieuw & Co Wintert.

Je vindt er massa’s kerst- en winterspulletjes aan budgetvriendelijke prijzen. Bovendien krijgt iedereen die tussen 19 en 24 november een zak of doos textiel afgeeft aan een van de geefpunten een consumptiebon. Die kan tijdens Opnieuw & Co Wintert ingeruild worden voor een hotdog, chocolademelk of glühwein.

ruimtelijke ordening

Kwaliteitskamer ruimtelijke ordening zoekt experten

De stad Mortsel heeft sinds eind 2017 een nieuwe bouwcode. Deze bouwcode roept een kwaliteitskamer in het leven, die samengesteld wordt uit vijf externe, onafhankelijke deskundigen. De kamer adviseert het stadsbestuur bij grote en beeldbepalende bouwprojecten.

Deze nieuwe kwaliteitskamer is op zoek naar kandidaat-leden met ervaring en expertise op het vlak van ruimtelijke kwaliteit.  Mortsel kiest voor een thematische verruiming door het samenbrengen van expertise in architectuur, stedenbouw, mobiliteit, milieu, groen en landschappen en humane wetenschappen. Steeds met deskundigheid in ruimtelijke ordening.

Om deze kwaliteitskamer samen te stellen, doen wij een oproep naar kandidaten. Mogelijk ben jij kandidaat of ken je mensen die hiervoor interesse tonen. Kandidaat-leden met ervaring en autoriteit in één of meerdere expertisegebieden kunnen uiterlijk 23 november 2018 hun kandidatuur indienen via een e-mail aan ro@mortsel.be of via de dienst Ruimte, t.a.v. Ann Thomas, Stadsplein 2 – 2640 Mortsel. De kandidatuur omvat een motivatie waaruit ervaring en autoriteit in het expertisegebied blijkt.

Meer informatie vind je in de afsprakennota ‘Kwaliteitskamer’ (volg deze link), zoals goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.

BPOST

Netwerk van de rode brievenbussen8

Bpost gaat in de loop van de komende maanden het netwerk van de rode brievenbussen verminderen. De minst gebruikte brievenbussen zullen dus weggenomen worden. Voor Mortsel is dat erg beperkt.

De laatste 5 jaar is het volume brieven in de rode brievenbussen met meer dan de helft gedaald. Daarom gaat bpost vanaf 26 november een aantal rode brievenbussen verwijderen.

Wat betekent dat voor Mortsel? Ontdek het via www.mortsel.be/bpost

opnieuw en co

Opnieuw & Co komt naar je toe!

MORTSEL WIJK B: Opnieuw & Co komt naar je toe op donderdag 22 november.

Enkele krappe truien van de zolder gehaald of een paar moonboots dat je toch wel echt ontgroeid bent? Zet alles in een zak of doos op je stoep en bevestig de flyer die je in je brievenbus ontvangt. Opnieuw & Co zorgt ervoor dat je spullen een tweede leven krijgen.

Checken in welke wijk je woont doe je via deze link:https://www.mortsel.be/afvalkalender

Goed nieuws! Partago deelauto komt naar jou

Goed nieuws! Partago deelauto komt naar jou

Er komt een Partago deelauto in jouw buurt. Daarvoor sloot de stad een overeenkomst af met deze coöperatie.

De missie van Partago is een leefbare omgeving helpen creëren. Dit doen we door samen elektrisch te rijden.

Ontdek Partago tijdens het lanceringsfeest op woensdag 14 november.

Meer info via www.partago.be.

partago

Gezocht:

Vacature coördinator Stadsonthaal

Het lokaal bestuur Mortsel is op zoek naar een gemotiveerde kandida(a)t(e) voor een voltijdse contractuele functie (B4-B5) met een overeenkomst van onbepaalde duur en een wervingsreserve van 1 jaar.

De coördinator stadonthaal staat in voor het realiseren van een geïntegreerd breed onthaal op een uniforme manier over de verschillende onthalen heen. Burgers kunnen er terecht met al hun vragen, ook met de vragen die niet voor ons bedoeld zijn, en worden correct geïnformeerd of doorverwezen via mail, telefoon of aan de balie(s).

De coördinator stadsonthaal is verantwoordelijk voor het toegankelijk maken van onze dienstverlening. Om dit te realiseren werkt hij/zij aan heldere procedures en zorgt hij/zij ervoor dat de medewerkers van de betrokken teams efficiënt worden ingezet. Klantentevredenheid wordt bereikt door op vragen rond leven in Mortsel te anticiperen, deze te onderzoeken en/of op te lossen op een heldere en klantvriendelijke manier. De coördinator zorgt ervoor dat het stadsonthaal een ambassadeursrol opneemt door het uitdragen van een positief beeld van het lokaal bestuur.

Lees er alles over op onze affiche!

Je kan enkel digitaal solliciteren via deze linkDit kan nog tot uiterlijk 11 november 2018.

Je kandidatuur bevat een motivatiebrief, een kopie van je bachelorsdiploma(*) en een recent cv met duidelijke vermelding van je relevante ervaring(**).

(*) bachelorsdiploma of een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs
(**) minimum 3 jaar relevante ervaring in leidinggeven

Heb je hierover nog vragen aarzel dan niet om contact op te nemen met de dienst HR van het lokaal bestuur Mortsel: tel. 03 444 17 80 of hr@mortsel.be. Je kan de volledige functiebeschrijving hier downloaden.

Vredesboom

Vredesboom

Zeg het met een vredesboom 
Op 11 november 2018 herdenken we een belangrijk scharniermoment in onze geschiedenis: de Wapenstilstand van 11 november 1918. 100 jaar Groote Oorlog sluiten we op een ingetogen manier af met het planten van een
vredesboom in Park Oude-God. Zo knopen we aan bij een eeuwenoude traditie om bij een belangrijke gebeurtenis een herdenkingsboom te planten.

Wil je hier graag bij zijn? Dat kan. Op 11 november brengen we om 11.00 uur hulde aan de slachtoffers. Plaats van afspraak is het monument voor de gesneuvelden van 1914-1918 in Park Oude-God. Je vindt deze zuil tussen de bomenrij ter hoogte van de nieuwe scoutslokalen en BKO in de Edegemsestraat.

Waar komen vredesbomen vandaan?
Een streepje geschiedenis.
Al eeuwenlang bestaat de traditie om op een centrale plaats een boom aan te planten om een speciale gebeurtenis te herdenken. Die bomen worden ‘herdenkings­bomen’ genoemd. Een voorbeeld van zo’n boom is de vrijheidsboom, die als symbool voor vrijheid en democratie wordt aangeplant bij bepaalde scharniermomenten in de geschiedenis.

Vredesbomen zijn vrijheidsbomen die aangeplant wer­den na het einde van de Eerste Wereldoorlog. Iets wat in beperktere mate herhaald werd na de Tweede Wereldoorlog. Ze dienden als herinnering aan de slachtoffers van de Groote Oorlog. Meestal werden ze aangeplant op een centraal openbaar plein in de dorps- of stadskern of op een plek tussen de kerk en het gemeentehuis. In de loop der jaren richtten heel wat gemeenten een bijkomend herdenkingsmonument op in de buurt van zo’n boom.

Vandaag beschikt Vlaanderen over een rijk patrimonium van bomen die honderd jaar oud zijn. Maar liefst 117 vredesbomen zijn geïdentificeerd. Meer dan de helft ervan zijn lindebomen. Andere vaak voorkomende soorten zijn de zomereik en de bruine beuk.

Bron: UiTinVlaanderen.be

Wanneer?
zondag 11 november 2018 van 11:00 tot 13:00
Waar?
Park Oude-God
Edegemsestraat 115
2640 Mortsel
Organisatie
Lokaal Bestuur Mortsel
Contact
onthaal@mortsel.be
http://www.mortsel.be
De IGEAN energielening aan 2%, nog tot eind 2018

De IGEAN energielening aan 2%, nog tot eind 2018

De Vlaamse Energielening, waarmee iedereen energiebesparende werken aan zijn woning laten uitvoeren, wordt al vele jaren door IGEAN verstrekt. Dit gebeurt in samenwerking met de gemeente en het OCMW in alle 29 gemeenten van het IGEAN-werkingsgebied. Tot 31 december 2018 komt nog iedereen in aanmerking voor een energielening. Vanaf 1 januari 2019 wordt dit echter beperkt.

Inleiding

De Vlaamse Energielening, waarmee iedereen energiebesparende werken aan zijn woning laten uitvoeren, wordt al vele jaren door IGEAN verstrekt. Dit gebeurt in samenwerking met de gemeente en het OCMW in alle 29 gemeenten van het IGEAN-werkingsgebied.

Voor gewone inkomens geldt een zeer voordelige intrestvoet van 2% en voor bepaalde bijzondere groepen gaat het zelfs om een renteloze lening (0%). De woning moet dan wel gelegen zijn in één van de deelnemende gemeenten. Aan de IGEAN-energielening zijn verder geen dossierkosten verbonden. IGEAN heeft tussen 2013 en 2017 meer dan 1.350 energieleningen toegekend, waarvan 11,5% renteloze leningen.

igean

De energielening anders bekeken

in 2018

Vorig jaar besliste de Vlaamse regering om de energielening op een andere leest te schoeien. Ook niet-commerciële instellingen, zoals vzw’s, scholen, ziekenhuizen enz. evenals coöperatieve vennootschappen kunnen een energielening afsluiten aan 1%. Het maximale uitleenbedrag wordt opgetrokken van 10.000 naar 15.000 euro en ook de afbetalingstermijn wordt opgetrokken van 5 naar 8 jaar. Bovendien komen er meer gezinnen in aanmerking voor een renteloze lening, namelijk de mensen die recht hebben op het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas – de zgn. beschermde afnemers – en huishoudens met een belastbaar inkomen tot 30.060 euro. Voor hen bedraagt de maximum afbetalingstermijn vanaf nu 10 jaar.

en in 2019

Tot 31 december 2018 komt nog iedereen in aanmerking voor een energielening. Vanaf 1 januari 2019 wordt dit echter beperkt. Enkel de renteloze lening voor de beschermde afnemers en huishoudens met een laag inkomen blijft behouden. De lening aan 1% voor verenigingen blijft nog even bestaan, namelijk tot einde 2019. Dit maakt dat de energielening voor andere particulieren en voor de SVK-verhuurders slechts nog tot uiterlijk 31 december 2018 kan worden toegekend.

Wat nu ?

Kom je niet in aanmerking voor een renteloze lening en wens je energiebesparende werken aan je woning te laten uitvoeren, vraag dan uiterlijk dit najaar je energielening aan! Om nog in aanmerking te komen voor de 2% lening moet je dossier bij IGEAN ingediend worden uiterlijk op vrijdag 7 december 2018. IGEAN zal dit dossier dan nog registreren voor het einde van het jaar, waarna de aanvraag verder kan behandeld worden. Voor alle verdere informatie kan je terecht bij de stedelijke milieudienst of bij IGEAN zelf.

IGEAN energielening
Doornaardstraat 60
2160 Wommelgem
tel. 03 350 08 25
mail energielening@igean.be

Bij voorkeur op afspraak tijdens de kantooruren: elke werkdag van 09.00 – 16.00 uur.