Werken

Krijgsbaan t.h.v. tunnel

Periode vanaf 23 november tot einde 2020.

In de periode vanaf 23 november 2020 tot maximum het jaareinde, voert een aannemer in opdracht van wegbeheerder AWV herstellingswerken uit aan de riolering ter hoogte van de pechstrook nabij de tunnel onder de R11.

Het doorgaand verkeer kan hierdoor lichte hinder ondervinden op de rijweg.