de berm

Wat gebeurt er allemaal op ‘den Berm’?

We willen de berm aanlokkelijker maken als speel- en wandelruimte. Dat wil zeggen dat we vanaf dit jaar ook het onderhoud van de berm anders – lees grondiger – aanpakken. Momenteel worden er daarom bomen geveld op de berm.

Het snoeien lijkt op het eerste gezicht drastisch, maar na enkele maanden komen alweer nieuwe scheuten uit de stronken tevoorschijn. Hakhoutbeheer is een eeuwenoude en alternatieve vorm van beheren van bomen en struiken. De bomen worden daarbij afgezaagd op een tiental centimeter boven de grond. In de volgende seizoenen schieten ze opnieuw en zo krijgen we verjonging van de beplanting in de berm en een rijker ecosysteem:

  • meer licht aan de bodem: beter voor voorjaarsbloeiers;
  • wegbermen worden interessante verbindingsassen voor fauna en flora;
  • nieuwe gebieden worden toegankelijk voor diverse fauna en flora;
  • hakhout beheer brengt ook extra biodiversiteit met zich mee
  • En ook naar veiligheid toe zijn er voordelen:
  • minder overhangende takken van oude bomen;
  • meer zichtbaarheid voor alle weggebruikers;
  • minder risico op omgewaaide bomen bij felle wind.
  • Waarom nu?
  • Hakhoutbeheer wordt in de winterperiode uitgevoerd omdat bomen niet in het blad staan, de vogels nog niet broeden en de sapstroom langzamer verloopt. Daardoor zijn de bomen minder kwetsbaar. Het hakhoutseizoen loopt van 1 november tot 15 maart.