Nestkastenactie

Nestkastenactie

In verstedelijkte gebieden vinden heel wat vogelsoorten, zoals mezen, weinig of geen nestgelegenheid meer. Door het verdwijnen van schuren, stallen, oude daken met veel spleten en kieren en kleine landschapselementen zoals houtkanten en bosjes, krijgen de vogels het moeilijk. Daarom houdt de milieuadviesraad een verkoop van nestkasten tegen voordelige prijzen. Iedereen kan zorgen voor meer mezen in de stad! Het aanbod is geldig zolang de voorraad strekt.

Hoe bestellen?
Je vindt het bestelformulier in de Mortsel Info van oktober op p. 10. Vóór vrijdag 27 oktober moet je het bestelformulier afgeven bij of opsturen naar het Stadsonthaal, Stadsplein 2, of mailen naar milieu@mortsel.be. Stort het verschuldigde bedrag op rekening BE16 9799 4473 8474 van de milieuadviesraad Mortsel. Vermeld op het overschrijvingsformulier de nummers van de bestelde nestkasten.

Wanneer en waar afhalen?
Je kan je bestelling afhalen op zaterdag 25 november van 10.00 tot 15.00 uur bij de dienst stadswerken, Sint-Benedictusstraat 63.