Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Goedkeuring addendum Vlaamse Regering op 12 juni 2020.

Op 12 juni 2020 keurde de Vlaamse Regering een addendum aan het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed.

Deze wijziging betreft een aanpassing van hoofdstuk 10 over de doelstellingen zwerfvuil tegen 2022 en is een vervolg van de wijziging van 2019. Overeenkomstig artikel 18, §10 van het Materialendecreet worden de goedgekeurde wijzigingen ter inzage gelegd.

Een overzicht van de goedgekeurde wijzigingen, alsook het volledig Uitvoeringsplan met de gewijzigde passages en het verslag vind je via de link www.ovam.be/uitvoeringsplan.

Vlaamse en nationale feestdag in Mortsel

Zo zal onze stad dat vieren.

Nu de Vlaamse en de nationale feestdag er aankomen, wordt duidelijk hoe beide feestdagen zullen gevierd worden in Mortsel.

Vlaamse feestdag op 11 juli
Normaal wordt de Vlaamse feestdag in Mortsel uitvoerig gevierd met verschillende activiteiten tijdens een Vlaamse week. Maar net zoals bij alle andere activiteiten, moeten we ook hier rekening houden met de coronamaatregelen. Om dit feest niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, worden er op het Gemeenteplein gratis ijsjes uitgedeeld. Tussen 13.00 en 18.00 uur kan je er terecht om bij een streepje muziek te genieten van die lekkere traktatie. Om 17.00 uur is er een viering in de Sint-Benedictuskerk in Mortsel-dorp.

Kom zeker die dag ook winkelen in Mortsel! In het kader van onze foto-actie “Zij kopen en eten lokaal” verrassen we op 11 juli maar liefst 20 toevallige klanten in een Mortselse winkel of horecazaak met een Mortselse cadeaubon van 25 euro!

Nationale feestdag op 21 juli
De nationale feestdag vieren we met een eucharistieviering om 11.00 uur in de Sint-Benedictuskerk in Mortsel-dorp. Aansluitend wordt om 12.00 uur de vlag gehesen aan het monument op de Liersesteenweg, in het bijzijn van een beperkt aantal genodigden die een uitnodiging ontvangen.

Aanpassingswerken Lodewijk Dosfellei – Stadsplein

Periode van 29 juni tot 7 augustus 2020: aanpassingswerken Lodewijk Dosfellei en ter hoogte van het Stadsplein

Vanaf maandag 29 juni zullen er aanpassingswerken plaatsvinden in de Lodewijk Dosfellei en ter hoogte van het Stadsplein. De werken zijn nodig om enerzijds de kwaliteit van het wegdek te kunnen garanderen, anderzijds om de verkeersveiligheid te verhogen. De werken gebeuren in verschillende fases waarbij er steeds hinder zal zijn voor een aantal gebruikers en omwonenden. Uiteraard proberen we die zo veel mogelijk te beperken. Hieronder een overzicht van de verschillende fases.

Fase 1 – 29 juni tot 6 augustus

Op maandag 29 juni start de aannemer met de herstelling van de boordsteen en de goot naast de fietsostrade in de Lodewijk Dosfellei. Deze werken nemen 1 week in beslag.

 • De Lodewijk Dosfellei zal ter hoogte van het Stadsplein en het kruispunt Fortstraat-Lodewijk Dosfellei worden afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer.
 • De Fortstraat, het deel Lodewijk Dosfellei tussen Fortstraat en Krijsbaan alsook de woonwijk Dosfelhof blijven bereikbaar via de Krijgsbaan.
 • De ondergrondse parking van de appartementen Brialmont blijft toegankelijk via het Stadsplein.
 • De fietsers kunnen de fietsostrade blijven gebruiken.
 • Er is geen hinder op de rondweg van het Stadsplein.
 • Grotenhof blijft toegankelijk via het Stadsplein.
 • Ook de ondergrondse parking Stadsplein blijft bereikbaar voor in- en uitrijden op het Stadsplein.

De werken aan de goot en boordsteen zullen één week in beslag nemen. Vanaf zaterdag 4 juli zal de Lodewijk Dosfellei terug worden opengesteld voor gemotoriseerd verkeer, maar wel slechts in één rijrichting, nl. van het Stadsplein richting Krijgsbaan. De herstelling gebeurt namelijk door middel van gegoten beton die pas zijn sterkte krijgt na een lange uithardingsperiode. De enkelrichting blijft daarom behouden tot na het bouwverlof, dat tot 6 augustus loopt.

Fase 2 – 6 juli tot 6 augustus

Aansluitend op de werken in de Lodewijk Dosfellei, zal op maandag 6 en dinsdag 7 juli het beton van de fietsostrade verder worden doorgetrokken over de rondweg van het Stadsplein tot in de fietssleuf.

 • De Lodewijk Dosfellei tussen Stadsplein en Fortstraat is op dat moment enkelrichting van Stadsplein naar Krijgsbaan.
 • De fietstunnel onder het Stadsplein wordt op 6 en 7 juli afgesloten. Fietsers kunnen de fietsostrade blijven gebruiken maar worden net voor de werken op de rijbaan geleid om zo over het Stadsplein hun fietsroute verder te zetten.
 • De ondergrondse parking van de appartementen Brialmont blijft bereikbaar via het Stadsplein.
 • De rondweg van het Stadsplein is onderbroken waardoor de Grotenhof niet meer bereikbaar is via het Stadsplein. Grotenhof wordt tijdelijk tweerichtingsverkeer waar je zowel in als uit kan rijden via de Krijgsbaan. Aan de zijde Stadsplein is enkel uitrijden mogelijk.
 • De ondergrondse parking Stadsplein blijft bereikbaar voor in- en uitrijden op het Stadsplein. Bij het uitrijden kan je wel enkel rechtdoor de Lodewijk Dosfellei in.

Na deze 2 dagen aanleg, moet het beton uitharden om zijn sterkte te krijgen. Bovenstaande hinder en omleidingen blijven aanhouden tot 6 augustus (na het bouwverlof), behalve voor de fietsers. Zij mogen het beton van de fietsostrade wel betreden. De fietstunnel onder het Stadsplein zal terug worden opengesteld.

Fase 3 – 6 en 7 augustus

Na het bouwverlof zal het wegdek van het Stadplein tussen het Staf-en Steungebouw van de politie tot aan de Grotenhof een okerkleur krijgen door middel van een gekleurde asfaltlaag. Met deze andere kleur willen we aantonen dat hier een andere wegcode geldt. De fietsostrade krijgt nl. voorrang ten opzichte van het Stadsplein en Lodewijk Dosfellei. De zone ter hoogte van Kawa krijgt het statuut woonerf. De aannemer zal één dag het asfalt affrezen en één dag het nieuwe okerkleurige asfalt en de wegmarkeringen aanbrengen.

 • De rondweg van het Stadsplein wordt hierbij afgesloten ter hoogte van de Liersesteenweg.
 • Tweerichtingsverkeer In Grotenhof blijft behouden. In- en uitrijden kan enkel via de Krijgsbaan.
 • Ook de Lodewijk Dosfellei tussen Stadsplein en Fortstraat wordt afgesloten. Het overige deel tussen Fortstraat en Krijgsbaan, de woonwijk Dosfelhof en de Fortstraat blijven toegankelijk via de Krijgsbaan.
 • De fietsers kunnen de fietsostrade blijven gebruiken.
 • De ondergrondse parking van de appartementen Brialmont zal 2 dagen niet bereikbaar zijn met de wagen. De ondergrondse parking Stadsplein zal ook 2 dagen niet toegankelijk zijn via het Stadsplein. De inrit Sint-Benedictusstraat blijft open.

Meer informatie

Volgende editie woensdagmarkt op 8 juli

De markt start om 08.00 uur en eindigt om 13.00 uur. Na 12.30 uur worden er geen bezoekers meer toegelaten.

Daarbij gelden nog steeds de volgende maatregelen:

 • De markt is opgesplitst in twee delen (Stadsplein Noord en Zuid), die elk een aparte in- en uitgang hebben.
 • Er mogen niet teveel bezoekers tegelijk op de markt. Het kan dus zijn dat je even moet wachten.
 • De marktkramen staan op een voldoende afstand van elkaar, met een voldoende breed doorlooppad. Hou rekening met de markeringen op de grond die de afstand aangeven en hou steeds 1.5 meter van de marktkramers of de andere bezoekers!
 • Er mag slechts in één richting gewandeld worden.
 • Marktkramers dragen een mondmasker. We raden alle marktbezoekers aan dit ook te doen.
 • De marktkramers zorgen voor handgel of ontsmettingsmiddel.
 • Betaal zoveel mogelijk contactloos.
 • Raak geen producten aan die je niet gaat kopen.

Het verbod om meer dan 50 kramen te plaatsen werd door de Nationale veiligheidsraad versoepeld. We engageerden ons om na vorige editie te bekijken of we de markt zo konden intekenen dat er zo veel mogelijk marktkramers kunnen staan én we tegelijkertijd aan de strenge veiligheidsmaatregelen voldoen. Zoals gezegd is dit met een markt van 130 kramen, waarbij er een heel aantal kramen buiten het marktcircuit staan, onmogelijk.

Toch hebben we goed nieuws voor de bezoekers

We zijn erin geslaagd om een marktplan uit te tekenen waarbij we terug naar een markt gaan, waar vaste kramen wekelijks een plek krijgen. Opgelet, een volledige markt zoals vroeger is het nog steeds niet:

 • enkel vaste kramen krijgen een plek, losse kramen staan we nog steeds niet toe;
 • in onderling overleg starten enkele kramen nog niet op;
 • we voeren enkele praktische maatregelen uit om ruimte te besparen. Zo zullen bijvoorbeeld de grootste kramen iets minder ruimte innemen.

Druktebarometers

Plannen om onze woensdagmarkt te bezoeken? Goed idee! Volg hier vanop afstand hoe druk het momenteel is. Handig, toch?

Wanneer?Iedere woensdag van 08.00 tot 13.00 uurWaar?Stadsplein
2640 MortselOrganisatielokaal bestuur Mortsel

Jaarmarkt en rommelmarkt

Volgende editie woensdagmarkt op 17 juni

Vanaf 18 mei mochten er opnieuw markten plaatsvinden in België, uiteraard mits zeer strikte richtlijnen. Zo mag een markt maar 50 kramen tellen. We hebben ons huiswerk gemaakt en we zijn ervan overtuigd dat we een kleinschalige markt op een veilige manier kunnen organiseren. Woensdag 20 mei vond dus voor het eerst sinds de start van de lockdown opnieuw een markt in Mortsel plaats.

Volgende editie: woensdag 17 juni.

De markt start om 08.00 uur en eindigt om 13.00 uur. Na 12.30 uur worden er geen bezoekers meer toegelaten.

Daarbij gelden de volgende maatregelen:

 • De markt is opgesplitst in twee delen (Stadsplein Noord en Zuid), die elk een aparte in- en uitgang hebben. Elk marktkraam zal slechts om de twee weken een plek hebben zodat we markt kleinschalig kunnen houden.
 • Er mogen maximum 200 bezoekers tegelijk op de markt. Het kan dus zijn dat je even moet wachten.
 • De marktkramen staan op een voldoende afstand van elkaar, met een voldoende breed doorlooppad. Hou rekening met de markeringen op de grond die de afstand aangeven en hou steeds 1.5 meter van de marktkramers of de andere bezoekers!
 • Er mag slechts in één richting gewandeld worden.
 • Er wordt niet gegeten of gedronken op de markt.
 • Marktkramers dragen een mondmasker. We raden alle marktbezoekers aan dit ook te doen.
 • Kom bij voorkeur alleen en niet langer dan nodig. Bezoekers die hulp nodig hebben mogen zich door iemand laten vergezellen. Ook kinderen kan je meenemen, als je geen andere oplossing hebt.
 • De marktkramers zorgen voor handgel of ontsmettingsmiddel.
 • Betaal zoveel mogelijk contactloos.
 • Raak geen producten aan die je niet gaat kopen.

Wanneer? Iedere woensdag van 08.00 tot 13.00 uur
Waar? Stadsplein 2640 Mortsel
Organisatie? lokaal bestuur Mortsel

Werken

Vernieuwing tramwissel Antwerpsestraat

Werken van maandag 15 juni tot 3 juli.

Midden juni vernieuwt De Lijn de wissel op de Antwerpsestraat richting Statielei/Mechelsesteenweg. Dat is nabij het kruispunt met de Edegemsestraat.

UPDATE 11 juni 2020 – Afslaand verkeer vanuit de Antwerpsestraat naar de Statielei tijdens werken tramwissel wél mogelijk. In een eerdere communicatie van De Lijn, lieten we u weten dat er geen afslaand verkeer mogelijk zou zijn vanuit de Antwerpsestraat naar de Statielei.

De werkwijze werd echter herbekeken waardoor we u het goede nieuws kunnen brengen dat er wél afslaand verkeer mogelijk zal zijn vanuit de Antwerpsestraat naar de Statielei. *** Deze werken starten op maandagochtend 15 juni en zullen vrijdagavond 3 juli afgerond zijn (onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden). Tijdens deze werken is er geen afslaand verkeer mogelijk vanuit de Antwerpsestraat naar de Statielei. Enkele van de geplande werkzaamheden kunnen uitsluitend buiten de dienstregeling gebeuren, waardoor er ’s nachts gewerkt zal worden in de nachten van maandag 15 tot vrijdag 19 juni (niet meer van vrijdag op zaterdag); alsook in de nachten van maandag 22 tot donderdag 25 juni (niet meer van donderdag op vrijdag). Afhankelijk van de uitgevoerde werkzaamheden kan dit meer hinder veroorzaken. Tram 15 blijft tijdens de werken onverminderd rijden; Na de werken verwelkomen we tram 7 opnieuw in Mortsel. Fietsers en voetgangers De voetgangers- en fietsoversteek op de Antwerpsestraat, ter hoogte van het kruispunt met de Edegemsestraat, is afgesloten. Voetgangers en fietsers kunnen oversteken via de andere oversteken van het kruispunt. Het tramperron richting Antwerpen is wel bereikbaar via de Antwerpsestraat even zijde of via de oversteek ter hoogte van de Eggestraat. Autoverkeer en vrachtverkeer Afslaand verkeer vanuit de Antwerpsestraat naar de Statielei is mogelijk; Het verkeer komende van de Mechelsesteenweg en de Statielei volgt de normale reisweg. Openbaar vervoer Beide halten Gemeenteplein worden niet bediend door de bussen. Vervanghalten worden voorzien op de rijbaan ter hoogte van Antwerpsestraat huisnummer 31 & 34. De halte Gemeenteplein richting Boechout zal gedurende de volledige duur van de werken buiten dienst zijn. Vervanghalten zijn Station Oude God en Vredebaan. De halte Gemeenteplein richting Antwerpen zal bediend blijven. Tram 15 blijft gedurende de werken onverminderd rijden. Lijn 7 blijft tot einde werkzaamheden ingekort tot keerlus Koninklijkelaan. De planning van de werken is afhankelijk van de weersomstandigheden. Volg deze webpagina voor de laatste informatie over deze werken. Meer info Mocht je problemen ondervinden tijdens de werken kan je steeds het projectteam van De Lijn contacteren via het onderstaande nummer of e-mailadres. tel. 03 218 14 66 Spoor_Wegenis.ANT@delijn.be

Intrekking vuur- en rookverbod – Besluit gouverneur 5 juni 2020

Op 5 juni 2020 nam Cathy Berx, gouverneur van de provincie Antwerpen, een besluit m.b.t. de intrekking van het vorige besluit houdende een vuur- en rookverbod.

UPDATE vrijdag 5 juni 2020

De gouverneur tekende vandaag een politiebesluit om het rook- en vuurverbod, uitgevaardigd op 20 mei 2020, op te heffen. Het blijft echter aangewezen om in bossen, natuur- en heidegebieden steeds de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen met betrekking tot alles wat vuur kan veroorzaken. Er blijft een licht verhoogd risico op brand in natuurgebieden. Tot slot willen we ook nog meegeven dat het niet is omdat het acute brandgevaar in de natuurgebieden is afgenomen, dat ook de droogteproblematiek is opgelost. De voorspelde hoeveelheid neerslag zal niet bijdragen tot een structureel herstel van de droogtesituatie.

Stadsonthaal en themaloket burger Stadsplein open sinds 11 mei

Het Stadsonthaal en het themaloket burger op het Stadsplein openden opnieuw de deuren op maandag 11 mei.

Bij het Stadsonthaal op het gelijkvloers kan je – zonder afspraak – terecht voor o.a.:

Uiteraard mits de nodige veiligheidsmaatregelen.

 • Ophalen van rijbewijzen, paspoorten, e-ID’s en kids-ID’s;
 • Adreswijzigingen op e-ID’s en kids-ID’s;
 • Algemene vragen.

Aan het themaloket burger op de derde verdieping kan je net zoals vroeger enkel en alleen op afspraak terecht.

Kan het digitaal? Doe het dan digitaal!
Attesten en akten kan je van thuis uit aanvragen via ons thuisloket: volg deze link. We vragen met aandrang om hiervan gebruik te maken. Het basisprincipe is dat wat digitaal kan lopen, digitaal blijft lopen. Indien nodig kunnen akten en attesten ook met de post worden opgestuurd.

Veiligheidsmaatregelen:

 • Ben je ziek? Blijf dan thuis, en neem telefonisch contact op via 03 444 17 17;
 • Binnen en buitengaan verloopt via aparte stromen. Stewards zullen jullie ontvangen tijdens jullie bezoek aan het Stadsonthaal of het themaloket burger om jullie wegwijs te maken. Volg hun aanwijzingen strikt op;
 • Hou steeds 1.5 meter afstand van onze medewerkers en andere burgers tijdens je bezoek;
 • Ontsmet je handen wanneer je binnengaat. Wij zorgen voor handgel.

Maak een afspraak
Net zoals vroeger, kan je bij ons themaloket burger enkel en alleen op afspraak binnen. Je kan vanaf maandag 11 mei zelf een afspraak inplannen via deze link: www.mortsel.be/afspraak

Start vrije inschrijvingsperiode basisonderwijs

De vrije inschrijvingsperiode start op maandag 25 mei 2020.

Beste ouders, de aanmeldingsperiode en de inschrijvingen met een ticket zijn intussen afgelopen.

De vrije inschrijvingsperiode start op maandag 25 mei 2020. De overblijvende vrije plaatsen in de scholen worden bekend gemaakt op deze website, onder vrije plaatsen:
https://mortsel.aanmelden.in/.

Je kan rechtstreeks de school van je keuze contacteren en daar gaan inschrijven, je hoeft hiervoor niet aan te melden. Bij vragen, neem gerust contact op via onthaal@mortsel.be of 03 444 17 17.

Vanaf 1 juni staat de podiumbrochure 2020-2021 online

En dat is een hele brok cultuur!

In stadsmagazine M editie mei-juni 2020 kon je al van het aanbod proeven. Kies wat je niet wil missen want vanaf 8 juni kan je volop tickets bestellen voor het podiumaanbod van 2020-2021. En dat is een hele brok cultuur!

Omwille van de coronamaatregelen sleutelen we nog even aan de definitieve versie van de nieuwe podiumbrochure 2020-2021, daarom vind je ze vanaf 1 juni online.

Ook dit seizoen bieden we een gevarieerd programma: humor, theater, muziek, comedy en familievoorstellingen. En dan hebben we het nog niet gehad over de themaweken en -dagen zoals de seniorenweek, de kunstendag voor kinderen, de verwendag van de bibliotheek, de samenwerking met Zuidrand en de voorstellingen in het kader van Alzheimer. Nog even geduld dus!

De UiTPAS zorgt ervoor dat je kortingen krijgt en punten kan sparen. Alle info vind je op www.mortsel.be/uitpas. Wist je dat we in stadsmagazine M editie mei-juni 2020 maar liefst 3 passen gratis weggeven? Doe mee aan onze wedstrijd op p. 21.