vuurwerk

#IkKnalZonderVuurwerk

Het eindejaar inzetten? Knal zonder vuurwerk.
Zo bezorg je iedereen een feestelijke nacht.

Deel je foto mét #IkKnalZonderVuurwerk op sociale media.

>> #IkKnalZonderVuurwerk – Home

Laatste afwerkingen in nieuwe Pieter Reypenslei

Straatnaamborden met aandacht voor historisch erfgoed

Vanaf nu kom je deze en andere weetjes al wandelend tegen.

De Pieter Reypenslei kennen we allemaal als de gezellige winkel- en woonstraat in het centrum van Mortsel. Maar naar wie werd die straat eigenlijk genoemd? Wist je dat Petrus Reypens burgemeester van Mortsel was in 1870? En dat er tijdens zijn bewind een eerste ‘echt’ gemeentehuis werd gebouwd?

Vanaf nu kom je deze en andere weetjes al wandelend tegen. Je leest ze op straatnaamborden die meer uitleg geven over enkele merkwaardige historische figuren. En dat zijn niet alleen burgemeesters, maar ook industriëlen, kunstenaars en andere opmerkelijke figuren die hun stempel op Mortsel hebben gedrukt of op een andere, uitzonderlijke manier in de belangstelling zijn gekomen.

Denk maar aan Edmond Thieffry, die vloog in 1925 als eerste naar het toenmalige Belgisch-Congo, een reis van 8.124 km, die 51 dagen duurde en 75 vlieguren telde.

“Mortsel heeft een rijk verleden en het is onze bedoeling om dit levend te houden, voor de huidige en komende generaties. Vanuit de eigen geschiedenis naar de toekomst kijken blijft altijd een goede basis. Met het initiatief om deze borden in het straatbeeld te plaatsen, zetten we op een laagdrempelige manier een stukje Mortsels erfgoed in de kijker,” aldus schepen Ilse Lacante, bevoegd voor vrije tijd, lokale economie en dierenwelzijn.

Deze straten kregen alvast een straatnaambord: Armand Segerslei – Edmond Thieffrylaan – Eduard Arsenstraat – Floris De Cuijperstraat – Gustaaf Lavastraat – Hendrik Kuijpersstraat – Jaak Blockxstraat – Jozef Hermanslei – Juliaan De Vriendtstraat – Lieven Gevaertstraat – Maria Gorettistraat – Mayerlei – Pater Renaat De Vosstraat – Pieter Reypenslei.

Gezocht:

Oproep kandidaat-uitbaters standplaats frituurkraam Deurnestraat

Lokaal Bestuur Mortsel gaat op zoek naar een ambitieuze en professionele concessionaris voor de tijdelijke uitbating (6 jaar) van een frietkraam.

De standplaats is gelegen op het openbaar domein Deurnestraat 202  te 2640 Mortsel.

De concessionaris treedt op als zelfstandig uitbater met inachtneming van zijn contractuele verplichtingen tegenover Lokaal Bestuur Mortsel. Aard van de overeenkomst: concessieovereenkomst, ingaand 1 januari 2021.

Info
Voor inlichtingen en infobundel, contacteer Saskia Couvreur, expert verzekeringen en contracten, Centrale Aankoopdienst Lokaal Bestuur Mortsel:

Kandidaten en deadline
Kandidaat-uitbaters bezorgen inschrijvingsformulier, biedingsformulier en de nodige bijlagen uiterlijk op 11 december 2020 om 10 uur:

 • digitaal via saskia.couvreur@mortsel.be
 • of via afgifte onder gesloten omslag bij Lokaal Bestuur Mortsel, Balie Ruimte t.a.v. Saskia Couvreur, Neerhoevelaan 50 – 2640 Mortsel (domein FORT 4) tegen ontvangstbewijs aan de balie.

Wanneer de kandidaat voldoet aan de voorwaarden van het administratief onderzoek, wordt zijn bod bekeken.
De concessie wordt toegewezen aan de kandidaat die het hoogste bod indient.

Werken

Krijgsbaan t.h.v. tunnel

Periode vanaf 23 november tot einde 2020.

In de periode vanaf 23 november 2020 tot maximum het jaareinde, voert een aannemer in opdracht van wegbeheerder AWV herstellingswerken uit aan de riolering ter hoogte van de pechstrook nabij de tunnel onder de R11.

Het doorgaand verkeer kan hierdoor lichte hinder ondervinden op de rijweg.

Kom jij in december ook op zondag winkelen?

Afschaffing promotaks verlaagt belastingdruk voor handelaars in Mortsel

Geen promotaks in 2020 én in de toekomst.

Het is momenteel een bijzondere periode. Door COVID-19 en alle maatregelen die daarbij komen kijken, hebben de lokale detailhandelaars en horeca-uitbaters het ontzettend moeilijk. Velen hebben de afgelopen maanden grote verliezen geleden en houden amper het hoofd boven water.

Om deze periode financieel een beetje te verlichten werd door lokaal bestuur Mortsel eerder al beslist om in 2020 geen promotaks te innen en geen retributie op horecaterrassen. Omdat het er niet naar uitziet dat deze zware periode snel voorbij zal gaan, werd beslist om de promotaks in de toekomst af te schaffen zodat er in 2021 en de verdere toekomst geen extra belastingdruk wordt gezet op de lokale handelaars. Want de impact van de coronacrisis zal zich ongetwijfeld nog lang laten voelen.

De promotaks?
De promotaks werd in 2014 in het leven geroepen om de Mortselse middenstand meer financiële slagkracht te geven. Deze belasting voor handelaars werd bepaald volgens de ligging en grootte van de handelszaak. Elke handelaar was die verschuldigd, maar verdiende die meteen ook dubbel en dik terug omdat het lokaal bestuur dit bedrag verdubbelde. Het geld werd integraal besteed aan initiatieven die de lokale economie in Mortsel een boost moesten geven.

Groeien ondanks corona
Helaas zijn er enkele handelszaken die zich in moeilijk vaarwater bevinden sinds corona. Hopelijk komen ze deze periode toch te boven. Tegelijk is het opmerkelijk dat er, ondanks corona, wel wat beweegt in de winkelstraten van Mortsel. Enkele handelszaken zetten net in deze bijzondere coronaperiode de stap naar een groter pand. Dit laatste schept vertrouwen naar de toekomst! De flexibiliteit en veerkracht van onze ondernemers blijkt bijzonder groot te zijn, zelfs in deze moeilijke tijd! We wensen iedereen dan ook veel kracht, moed en succes toe.

natuur

1.000 bomen actie editie 2020: afhaalmoment

Zaterdag 28 november halen 680 deelnemers maar liefst 3.058 streekeigen bomen op om ze een plaats te geven in hun tuin.

Mooie cijfers, zeker als je weet dat deze samenaankoop de naam ‘1.000 bomen’ actie kreeg. Regionaal Landschap de Voorkempen, Regionaal Landschap Rivierenland en IGEAN, lanceerden samen dit vergroeningsinitiatief.

Info: https://www.rldevoorkempen.be/…/1000-bomen-actie-editie…

Mortsel wil inwoners bewuster met afval laten omgaan: “De vervuiler betaalt”

Vanaf mei volgend jaar moet elke inwoner uit Mortsel betalen per kilogram huisvuil die hij of zij op straat zet. De stad hoopt hiermee het correct sorteren van afval te stimuleren

Het diftarprincipe, oftewel werken met geDIFferentieerde TARieven, houdt in dat je betaalt per kilogram vuil dat je buitenzet. Die beslissing werd dinsdagavond genomen door de gemeenteraad. “We zagen de laatste jaren dat Mortsel het steeds slechter deed op het vlak van restafval. Onze totale hoeveelheid restafval zat in vergelijking met andere gemeentes heel erg hoog. Daarom hebben we gekozen te gaan werken via het principe van ‘de vervuiler betaalt’”, zegt schepen Steve D’Hulster (SP.A).

“Ik denk dat het voor heel veel mensen in het begin wennen zal zijn. We zijn van plan om hierover een uitgebreide communicatiecampagne te voeren zodat de Mortselaar voorbereid is. We merken ook dat in de buurgemeentes de inwoners er eerst wat argwanend tegenover stonden, maar dat ze later wel het voordeel ervan inzien”, aldus D’Hulster.

Naast het diftarsprincipe zal de stad ook collectieve containers in het leven roepen. Die moeten ervoor zorgen dat mensen die op een appartement wonen, hun afval ergens kwijt kunnen en er niet te lang binnen mee blijven zitten.

Meer coronatests in test- en triagecentrum Zuidoostrand Antwerpen: “Resultaten binnen de 24 uur”

Het test- en triagecentrum van de Antwerpse Zuidoostrand breidt haar testcapaciteit uit naar 190 coronatesten per dag. Dat moet het werk voor de overbelaste huisartsen verlichten, zegt de burgemeester van Hove, Koen Volckaerts (N-VA). De resultaten van die testen zouden binnen de 24 uur bekend moeten zijn, want ook de administratie wordt vereenvoudigd. 

Inwoners van zeven gemeenten in de Antwerpse Zuidrand kunnen voor een coronatest al een tijdje terecht in het test- en triagecentrum van het Sint-Jozefziekenhuis in Mortsel. Vanaf vandaag wordt de werking daar wat aangepast. De ingang komt op een andere plek, aan de Molenstraat in Mortsel. Ook wordt de administratie vereenvoudigd en zullen er meer testen worden afgenomen. Het centrum breidt uit naar 190 testen per dag, dat moet het werk voor de huisartsen verlichten.

“We kregen de dringende vraag van huisartsen om dat initiatief te nemen, want zij geraken overbelast. Daarom hebben we samen met Mortsel beslist om onze testcapaciteit te vergroten”, zegt burgemeester van Hove, Koen Volckaerts (N-VA).

“Normaal krijg je bij ons binnen de 24 uur je testresultaat” Koen Volckaerts, burgemeester Hove (N-VA)

De resultaten van de testen zullen in principe binnen de 24 uur bekend zijn, ook nu er meer getest zal worden. “Daarmee hebben wij toch een primeur”, aldus Volckaerts. “Het kan soms misschien een uurtje of twee langer duren, maar je hoort op sommige plaatsen dat mensen 5 dagen op hun resultaten moeten wachten. Dat is onredelijk, bij ons krijg je normaal binnen de 24  uur een r esultaat

Inwoners van Boechout, Borsbeek, Lint, Hove, Edegem, Kontich en Mortsel kunnen in het test- en triagecentrum terecht. Wel moeten ze doorverwezen worden door hun huisarts, want op eigen houtje kan je er niet terecht.

COVID-19: Overlegcomité gaat over tot verstrengde lockdown

Geldig vanaf maandag 2 november 2020.

COVID-19: Overlegcomité gaat over tot verstrengde lockdown
Persbericht van de Eerste Minister, Alexander De Croo

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité beslist om over te gaan tot een verstrengde lockdown.

De strengere regels zijn nodig om de toenemende druk op onze ziekenhuizen een halt toe te roepen en de besmettingscurve zo snel en radicaal mogelijk om te buigen.

1.    Sociaal leven

 • Elk gezinslid heeft recht op 1 knuffelcontact. Gezinnen mogen maar één knuffelcontact tegelijk thuis uitnodigen. Men kan geen ander bezoek thuis ontvangen. Er is een uitzondering voor mensen die alleen wonen: zij mogen naast hun knuffelcontact nog 1 persoon uitnodigen, maar niet tegelijkertijd.
 • Samenkomsten buiten: regel van vier, op veilige afstand
 • Begrafenissen met maximaal 15 aanwezigen. Zonder maaltijd of receptie achteraf.
 • Gebedshuizen open, maar zonder eredienst. Bijeenkomsten van maximaal 4 personen, met mondmasker en op veilige afstand.
 • De grenzen worden niet gesloten conform Europese afspraken, maar buitenlandse reizen worden ten stelligste afgeraden.
 • Huwelijken vinden enkel plaats in aanwezigheid van de echtgenoten, de getuigen en de ambtenaren van de burgerlijke stand.

2.    Economisch leven

 • Telewerk is verplicht, overal waar het kan. Waar telewerk niet mogelijk is, zijn  mondmaskers en ventilatie verplicht. Bedrijfskantines gaan dicht.
 • De vakantieparken en campings worden in hun integraliteit gesloten vanaf dinsdagochtend 3 november. In vakantieparken worden indoor- en outdooractiviteiten gestopt tot dan. Zwembaden, restaurants en bars worden gesloten.  Maaltijden worden genuttigd in de vakantiehuisjes, per gezin. 
 • Hotels en B&Bs blijven open, maar de restaurants en bars gaan dicht. Maaltijden worden genuttigd op kamer.
 • Niet-essentiële winkels sluiten, maar kunnen wel afhaal en thuislevering organiseren van goederen die op voorhand werden besteld. Geen toegang tot de winkel bij afhaling.
 • Om een gelijk speelveld te bewaren, beperken supermarkten en markten (< 200 personen) hun aanbod tot wat in de essentiële winkels wordt aangeboden.
 • Garages en fietswinkels voeren enkel nog herstellingen uit.
 • Niet-medische contactberoepen (inclusief kappers, grimeuses, wellness, massage, schoonheidssalons) sluiten. 
 • Bedrijven en landbouwbedrijven blijven open, mits naleving van de verplichtingen inzake telewerk, mondmasker en social distancing.
 • Dierenparken sluiten.

3.    Scholen

 • Voor alle onderwijsniveaus worden de lessen opgeschort op 12 en 13 november. De lessen hervatten op maandag 16 november.
 • Voor het secundair onderwijs gaan de leerlingen van de tweede en derde graad over op maximaal 50% contactonderwijs en dit tot 1 december. Vóór 1 december evalueren we of tot 100% contactonderwijs opnieuw mogelijk is.
 • Voor het hoger onderwijs wordt afstandsonderwijs gegeven:
  • Voor de eerstejaars: tot 1 december wanneer zij opnieuw contactonderwijs kunnen volgen. 
  • Voor de ouderejaars minstens tot het einde van het kalenderjaar.
 • Leerkrachten vergaderen online; dat geldt ook voor pedagogische studiedagen.
 • Geen fysieke teambuildings

4.    Begin- en einddatum

 • De maatregelen gaan van kracht over het hele grondgebied vanaf maandag 2 november 2020.
 • De maatregelen gelden voor anderhalve maand, tot en met zondag 13 december 2020. Voor de niet-essentiële winkels gebeurt er op 1 december een evaluatie door het Overlegcomité. 

Deze info kan u nalezen op: https://crisiscentrum.be/nl/news/covid-19-overlegcomite-gaat-over-tot-verstrengde-lockdown

Ontdek FORT 4

Drie partners bundelen krachten voor forse investeringen in Mortsels FORT 4

Toekomst van beschermd militair erfgoed in goede handen

De stad Mortsel, Kempens Landschap en de Participatiemaatschappij Vlaanderen richtten een nieuwe vennootschap op: ‘FORT 4 bv’. Deze onderneming zal de komende jaren het huzarenstukje van de ontwikkeling van FORT 4 in Mortsel in goede banen leiden.

FORT 4 in Mortsel is een van de zeven overblijvende Brialmontforten die de stad Antwerpen moesten verdedigen bij een vijandelijke inval. Deze forten werden tussen 1860 en 1864 opgetrokken uit baksteen en zandsteen. FORT 4 is redelijk goed bewaard gebleven en heeft fraai metselwerk en versieringen in natuursteen. Boven de ingang naar het binnenfort pronkt het monogram van koning Leopold I. Bijzonder is dat het ophaalmechanisme van de brug nog steeds aanwezig is. Het fort is beschermd sinds 1984 en in 2000 kocht de stad Mortsel het bouwwerk aan. Momenteel is het fortdomein opengesteld als park en vinden er rondleidingen en evenementen plaats.

Samenwerking
De verschillende onderdelen van het fort moeten gefaseerd hersteld worden. Om dit mogelijk te maken, werd een meerjarenfinanciering toegekend vanuit de Vlaamse overheid. De stad Mortsel ging enkele jaren geleden op zoek naar partners om de complexe restauratie en herbestemming van FORT 4 te kunnen waarmaken. Kempens Landschap en de Participatiemaatschappij Vlaanderen namen deze uitdaging aan. Na een lange voorbereiding en haalbaarheidsstudie wordt de vennootschap FORT 4 bv opgericht. Erik Broeckx, burgemeester van Mortsel, licht het besluit tot oprichting van de vennootschap toe: “Door de mix van historische gebouwen en het groene karakter in het midden van een stedelijk gebied is FORT 4 nu al een unieke plek. Met de vennootschap willen we van FORT 4 een plek maken die waardevol is voor de Mortselaar en die een bovenlokale aantrekkingskracht heeft. Samen met Kempens Landschap en PMV koos de gemeenteraad daarom vrijwel unaniem voor een duurzame oplossing voor de volgende generaties.”

“De vennootschap zal instaan voor de herontwikkeling van FORT 4. Met dit totaalproject willen we niet enkel een aantal belangrijke gebouwen renoveren en herbestemmen, maar FORT 4 opwaarderen als landschappelijk element en als sociaal-culturele trekpleister.” Aldus Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap. 

“De vennootschap zal het fort restaureren en later ook private partners aanzoeken om de verschillende onderdelen te exploiteren”, vult Jan De Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap, aan. “De drie partners brengen daarvoor een aanzienlijke investering in de onderneming in. De kersverse vennootschap heeft dus heel wat werk voor de boeg.”

De opwaardering en herbestemming van het omwaterd verdedigingsbolwerk, beschermd als monument, overstijgt de mogelijkheden van de stad Mortsel. Dankzij de geschikte structurering en de financiering van de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV via de nieuwe vennootschap, lukt dat wél. De totale investering bedraagt zo’n 23 mln. EUR excl. BTW. Na aftrek van de door het Vlaams agentschap onroerend erfgoed toegekende meerjarenpremie gaat het om een netto investering van 17,5 mln. EUR. Met de restauratie en herwaardering krijgt het fort een eigentijdse, economisch leefbare invulling die een nieuwe dynamiek brengt in de regio.

Erwin Vrijens, hoofd Vastgoed bij PMV, is uitermate verheugd dat PMV een rol kan spelen in de herontwikkeling van het fort en op die manier een belangrijke historische site voor verloedering kan vrijwaren door het een nieuwe rendabele invulling te geven. “PMV is op dat gebied een expert in Vlaanderen. Onlangs lag PMV aan de basis van de nieuwe invulling (en schitterende renovatie) voor de Antwerpse Handelsbeurs en recent startten de werken voor de herwaardering van de Panquin-kazerne (Tervuren) en begon PMV met de stad Dendermonde aan een traject voor de herontwikkeling van de Hollandse kazerne in Dendermonde. PMV investeert voor lange termijn in de vennootschap FORT 4, waardoor het makkelijker moet worden om een leefbare en rendabele invulling te vinden voor het complex. Ruim 18.000 m² (bruto vloeroppervlakte) dient geëxploiteerd te worden.”

FORT 4 heeft een openbaar karakter, dat ook bij de herbestemming van een aantal gebouwen en mogelijke nieuwe activiteiten gevrijwaard blijft. De invulling zal gebeuren met respect voor het militair erfgoed, de natuur van het fort, de landschappelijke eenheid en op basis van een gezond financieel plan zodat we het FORT 4 naast een rijk verleden ook een nieuwe en duurzame toekomst kunnen geven.

Logo's Kempens Landschap, PMV, Vlaamse overheid, Provincie Antwerpen