Oproep kandidaat-uitbaters Theatercafé

Oproep kandidaat-uitbaters Theatercafé

Lokaal bestuur Mortsel zoekt kandidaat-uitbaters voor de exploitatie van het Theatercafé.

Het Theatercafé maakt deel uit van de Mark Liebrecht Schouwburg en is gelegen aan de Heilig-Kruisstraat 16 – 2640 Mortsel. De concessie met een totale oppervlakte van ca. 200 m² omvat cafetaria, keuken en berging. De exploitatie is vrij van enig contract met een brouwer of drankenhandel. De concessionaris treedt op als zelfstandig uitbater met inachtneming van zijn contractuele verplichtingen tegenover lokaal bestuur Mortsel. Aard van de overeenkomst: dienstenconcessie, ingaand in het najaar 2020.

Voor inlichtingen, infobundel en plaatsbezoek contacteer Saskia Couvreur, Centrale Aankoopdienst Lokaal Bestuur Mortsel: 03 444 18 29 – saskia.couvreur@mortsel.be.

Kandidaat-uitbaters bezorgen hun formulier voor kandidaatstelling en de nodige bijlagen uiterlijk op 31 augustus 2020 om 11.00 uur.

 • digitaal via saskia.couvreur@mortsel.be
 • of via afgifte onder gesloten omslag bij Lokaal Bestuur Mortsel, Balie Ruimte t.a.v. Saskia Couvreur, Neerhoevelaan 50 – 2640 Mortsel (domein FORT 4) tegen ontvangstbewijs aan de balie.

Kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een verkennend gesprek. Nadien zal aan de geselecteerde kandidaten gevraagd worden om een offerte in te dienen met opgave van de geboden concessievergoeding.

Mortsel geeft duidelijkheid over zomerevenementen

Wel FortBom, maar geen jaarmarkt in september. Een zomer vol comedy, maar zonder film.

Net zoals alle andere steden en gemeenten moest stad Mortsel al enkele pijnlijke, maar noodzakelijke beslissingen nemen. Grote evenementen zoals Mortsel showt, Mortsel loopt of Mortsel feest werden reeds afgelast. Op basis van de maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad op 24 juni aankondigde en de online tool die de Vlaamse overheid opstelde om evenementen te screenen vanaf 1 juli, nam het stadsbestuur enkele belangrijke beslissingen over de komende drie maanden.

Een zomer vol comedy, maar zonder film
Net zoals de voorbije jaren, zullen er tijdens de zomervakantie comedy-avonden georganiseerd worden in loods MG68 van FORT 4. Ook in de voorbije jaren werkten die avonden al met een zittend publiek en een systeem van voorverkoop. Ze zijn dus gemakkelijker controleerbaar binnen de huidige maatregelen. Bovendien: ze stellen artiesten tewerk, die zonder deze avonden inkomsten zouden verliezen.
De gratis filmvoorstellingen in de shelter van FORT 4 laten we vallen. De voorbije jaren was dit een ongedwongen concept: je zakte vrijblijvend af naar de locatie, bracht een eigen stoel mee, en keek naar de film in de shelter, al dan niet met een drankje van de zomerbar in je handen. Indien we dit concept coronaveilig zouden moeten maken, zou dit heel wat inspanningen vragen: voorverkoop, het afsluiten van de locatie, toegangscontrole, en dit alles voor max. een 100-tal man, rekening houdende met de beschikbare ruimte in de shelter en de verplichte afstandsregels. Ook beseffen we dat het niet het goede moment is om de bioscoopsector, die dan net opnieuw mag opstarten, te beconcurreren.

Wel FortBom, maar geen jaarmarkt in september
Het culturele jaar start in Mortsel traditioneel met het familietheaterfestival FortBom in FORT 4. Die traditie willen we graag in ere houden, al zal FortBom er uiteraard anders uitzien dan de andere jaren. De komende weken gaan we hard aan het werk om een coronaveilige, anders georganiseerde versie van dit festival op poten te zetten.
De jaarmarkt en rommelmarkt in Mortsel-dorp moeten we spijtig genoeg laten vallen. Duizenden bezoekers, die zich in dichte drommen door de smalle straten van Mortsel-dorp begeven: ook in september zal dit nog geen goed idee zijn. En de jaarmarkt omvormen tot een zittend event, met toegangscontrole, voorverkoop, een beperkt aantal deelnemers en bezoekers, … het gaat spijtig genoeg gewoon niet.

Meer info
Erik Broeckx – burgemeester – erik.broeckx@mortsel.be
Schepen Ilse Lacante – bevoegd voor vrije tijd en lokale economie – ilse.lacante@mortsel.be

Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Goedkeuring addendum Vlaamse Regering op 12 juni 2020.

Op 12 juni 2020 keurde de Vlaamse Regering een addendum aan het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed.

Deze wijziging betreft een aanpassing van hoofdstuk 10 over de doelstellingen zwerfvuil tegen 2022 en is een vervolg van de wijziging van 2019. Overeenkomstig artikel 18, §10 van het Materialendecreet worden de goedgekeurde wijzigingen ter inzage gelegd.

Een overzicht van de goedgekeurde wijzigingen, alsook het volledig Uitvoeringsplan met de gewijzigde passages en het verslag vind je via de link www.ovam.be/uitvoeringsplan.

Aanpassingswerken Lodewijk Dosfellei – Stadsplein

Periode van 29 juni tot 7 augustus 2020: aanpassingswerken Lodewijk Dosfellei en ter hoogte van het Stadsplein

Vanaf maandag 29 juni zullen er aanpassingswerken plaatsvinden in de Lodewijk Dosfellei en ter hoogte van het Stadsplein. De werken zijn nodig om enerzijds de kwaliteit van het wegdek te kunnen garanderen, anderzijds om de verkeersveiligheid te verhogen. De werken gebeuren in verschillende fases waarbij er steeds hinder zal zijn voor een aantal gebruikers en omwonenden. Uiteraard proberen we die zo veel mogelijk te beperken. Hieronder een overzicht van de verschillende fases.

Fase 1 – 29 juni tot 6 augustus

Op maandag 29 juni start de aannemer met de herstelling van de boordsteen en de goot naast de fietsostrade in de Lodewijk Dosfellei. Deze werken nemen 1 week in beslag.

 • De Lodewijk Dosfellei zal ter hoogte van het Stadsplein en het kruispunt Fortstraat-Lodewijk Dosfellei worden afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer.
 • De Fortstraat, het deel Lodewijk Dosfellei tussen Fortstraat en Krijsbaan alsook de woonwijk Dosfelhof blijven bereikbaar via de Krijgsbaan.
 • De ondergrondse parking van de appartementen Brialmont blijft toegankelijk via het Stadsplein.
 • De fietsers kunnen de fietsostrade blijven gebruiken.
 • Er is geen hinder op de rondweg van het Stadsplein.
 • Grotenhof blijft toegankelijk via het Stadsplein.
 • Ook de ondergrondse parking Stadsplein blijft bereikbaar voor in- en uitrijden op het Stadsplein.

De werken aan de goot en boordsteen zullen één week in beslag nemen. Vanaf zaterdag 4 juli zal de Lodewijk Dosfellei terug worden opengesteld voor gemotoriseerd verkeer, maar wel slechts in één rijrichting, nl. van het Stadsplein richting Krijgsbaan. De herstelling gebeurt namelijk door middel van gegoten beton die pas zijn sterkte krijgt na een lange uithardingsperiode. De enkelrichting blijft daarom behouden tot na het bouwverlof, dat tot 6 augustus loopt.

Fase 2 – 6 juli tot 6 augustus

Aansluitend op de werken in de Lodewijk Dosfellei, zal op maandag 6 en dinsdag 7 juli het beton van de fietsostrade verder worden doorgetrokken over de rondweg van het Stadsplein tot in de fietssleuf.

 • De Lodewijk Dosfellei tussen Stadsplein en Fortstraat is op dat moment enkelrichting van Stadsplein naar Krijgsbaan.
 • De fietstunnel onder het Stadsplein wordt op 6 en 7 juli afgesloten. Fietsers kunnen de fietsostrade blijven gebruiken maar worden net voor de werken op de rijbaan geleid om zo over het Stadsplein hun fietsroute verder te zetten.
 • De ondergrondse parking van de appartementen Brialmont blijft bereikbaar via het Stadsplein.
 • De rondweg van het Stadsplein is onderbroken waardoor de Grotenhof niet meer bereikbaar is via het Stadsplein. Grotenhof wordt tijdelijk tweerichtingsverkeer waar je zowel in als uit kan rijden via de Krijgsbaan. Aan de zijde Stadsplein is enkel uitrijden mogelijk.
 • De ondergrondse parking Stadsplein blijft bereikbaar voor in- en uitrijden op het Stadsplein. Bij het uitrijden kan je wel enkel rechtdoor de Lodewijk Dosfellei in.

Na deze 2 dagen aanleg, moet het beton uitharden om zijn sterkte te krijgen. Bovenstaande hinder en omleidingen blijven aanhouden tot 6 augustus (na het bouwverlof), behalve voor de fietsers. Zij mogen het beton van de fietsostrade wel betreden. De fietstunnel onder het Stadsplein zal terug worden opengesteld.

Fase 3 – 6 en 7 augustus

Na het bouwverlof zal het wegdek van het Stadplein tussen het Staf-en Steungebouw van de politie tot aan de Grotenhof een okerkleur krijgen door middel van een gekleurde asfaltlaag. Met deze andere kleur willen we aantonen dat hier een andere wegcode geldt. De fietsostrade krijgt nl. voorrang ten opzichte van het Stadsplein en Lodewijk Dosfellei. De zone ter hoogte van Kawa krijgt het statuut woonerf. De aannemer zal één dag het asfalt affrezen en één dag het nieuwe okerkleurige asfalt en de wegmarkeringen aanbrengen.

 • De rondweg van het Stadsplein wordt hierbij afgesloten ter hoogte van de Liersesteenweg.
 • Tweerichtingsverkeer In Grotenhof blijft behouden. In- en uitrijden kan enkel via de Krijgsbaan.
 • Ook de Lodewijk Dosfellei tussen Stadsplein en Fortstraat wordt afgesloten. Het overige deel tussen Fortstraat en Krijgsbaan, de woonwijk Dosfelhof en de Fortstraat blijven toegankelijk via de Krijgsbaan.
 • De fietsers kunnen de fietsostrade blijven gebruiken.
 • De ondergrondse parking van de appartementen Brialmont zal 2 dagen niet bereikbaar zijn met de wagen. De ondergrondse parking Stadsplein zal ook 2 dagen niet toegankelijk zijn via het Stadsplein. De inrit Sint-Benedictusstraat blijft open.

Meer informatie

Volgende editie woensdagmarkt op 8 juli

De markt start om 08.00 uur en eindigt om 13.00 uur. Na 12.30 uur worden er geen bezoekers meer toegelaten.

Daarbij gelden nog steeds de volgende maatregelen:

 • De markt is opgesplitst in twee delen (Stadsplein Noord en Zuid), die elk een aparte in- en uitgang hebben.
 • Er mogen niet teveel bezoekers tegelijk op de markt. Het kan dus zijn dat je even moet wachten.
 • De marktkramen staan op een voldoende afstand van elkaar, met een voldoende breed doorlooppad. Hou rekening met de markeringen op de grond die de afstand aangeven en hou steeds 1.5 meter van de marktkramers of de andere bezoekers!
 • Er mag slechts in één richting gewandeld worden.
 • Marktkramers dragen een mondmasker. We raden alle marktbezoekers aan dit ook te doen.
 • De marktkramers zorgen voor handgel of ontsmettingsmiddel.
 • Betaal zoveel mogelijk contactloos.
 • Raak geen producten aan die je niet gaat kopen.

Het verbod om meer dan 50 kramen te plaatsen werd door de Nationale veiligheidsraad versoepeld. We engageerden ons om na vorige editie te bekijken of we de markt zo konden intekenen dat er zo veel mogelijk marktkramers kunnen staan én we tegelijkertijd aan de strenge veiligheidsmaatregelen voldoen. Zoals gezegd is dit met een markt van 130 kramen, waarbij er een heel aantal kramen buiten het marktcircuit staan, onmogelijk.

Toch hebben we goed nieuws voor de bezoekers

We zijn erin geslaagd om een marktplan uit te tekenen waarbij we terug naar een markt gaan, waar vaste kramen wekelijks een plek krijgen. Opgelet, een volledige markt zoals vroeger is het nog steeds niet:

 • enkel vaste kramen krijgen een plek, losse kramen staan we nog steeds niet toe;
 • in onderling overleg starten enkele kramen nog niet op;
 • we voeren enkele praktische maatregelen uit om ruimte te besparen. Zo zullen bijvoorbeeld de grootste kramen iets minder ruimte innemen.

Druktebarometers

Plannen om onze woensdagmarkt te bezoeken? Goed idee! Volg hier vanop afstand hoe druk het momenteel is. Handig, toch?

Wanneer?Iedere woensdag van 08.00 tot 13.00 uurWaar?Stadsplein
2640 MortselOrganisatielokaal bestuur Mortsel

Vanaf 1 juni staat de podiumbrochure 2020-2021 online

En dat is een hele brok cultuur!

In stadsmagazine M editie mei-juni 2020 kon je al van het aanbod proeven. Kies wat je niet wil missen want vanaf 8 juni kan je volop tickets bestellen voor het podiumaanbod van 2020-2021. En dat is een hele brok cultuur!

Omwille van de coronamaatregelen sleutelen we nog even aan de definitieve versie van de nieuwe podiumbrochure 2020-2021, daarom vind je ze vanaf 1 juni online.

Ook dit seizoen bieden we een gevarieerd programma: humor, theater, muziek, comedy en familievoorstellingen. En dan hebben we het nog niet gehad over de themaweken en -dagen zoals de seniorenweek, de kunstendag voor kinderen, de verwendag van de bibliotheek, de samenwerking met Zuidrand en de voorstellingen in het kader van Alzheimer. Nog even geduld dus!

De UiTPAS zorgt ervoor dat je kortingen krijgt en punten kan sparen. Alle info vind je op www.mortsel.be/uitpas. Wist je dat we in stadsmagazine M editie mei-juni 2020 maar liefst 3 passen gratis weggeven? Doe mee aan onze wedstrijd op p. 21.

Meldingen over duiven

Houtduiven zijn geen stadsduiven.

Klachten over duiven, in dit seizoen, in een woonwijk, gaan over houtduiven en niet over stadsduiven. De houtduiven verblijven nu tijdelijk in onze streken en gaan tegen de zomerperiode grotendeels terug weg.

Het voederen van met anti-conceptie behandelde mais is enkel mogelijk voor de bestrijding van stadsduiven. Voor houtduiven werkt dit helaas niet.

Bij Agfa-Gevaert, zijde Antwerpsestraat, worden stadsduiven op deze manier bestreden, alsook door de slechtvalken die daar op de schouw broeden.

Het plaatsen van duivenpinnen of netten op de plaatsen waar de duiven frequent landen (bv. dakgoot) is bij ernstige hinder wel een oplossing, net als het aanbrengen van neproofvogels (te koop in tuincentra) in de buurt van de probleemlocaties mits deze regelmatig verplaatst worden om gewenning aan de stilstaande figuur door de duiven te vermijde

lokaal

Mortsel steunt lokale horeca met platform ‘Horeca in coronatijden’

www.mortsel.be/horecaincoronatijden

In Mortsel willen we de horeca een hart onder de riem steken. Immers, in tegenstelling tot de detailhandel moet onder meer de horeca nog een tijd geduld oefenen. Iedere horeca-ondernemer die in coronatijden een of andere formule aanbiedt met zijn of haar zaak, krijgt een plek in een handig overzicht op de website van lokaal bestuur Mortsel. We steunen daarmee onze horecamensen die creatief aan de slag moeten gaan in deze bijzondere tijden. Ze kunnen zich gratis registreren op dit platform en klanten zien in één oogopslag bij wie ze terechtkunnen.

Want elkaar versterken, dat moeten we nu meer dan ooit doen. Het overzicht vind je op www.mortsel.be/horecaincoronatijden. Er komen regelmatig nog horecazaken bij die zich gratis registreren, dus mis niets en surf regelmatig naar onze website. Zoek het niet te ver. Koop lokaal, koop in Mortsel en steun onze lokale horeca.

#stad #lokaalbestuur #Mortsel #stadMortsel #mortselhelpt #corona #coronavirus #COVID19 #samentegencorona #Coronabelgie #COVID19BE #Covid_19 #COVID19Belgium #CoronaCrisis #YoullNeverWalkAlone #horecaincoronatijden #winkeleninMortsel #Mortselonline

mortsel

Stadsonthaal en themaloket burger Stadsplein terug heropend van 11 mei

Uiteraard mits de nodige veiligheidsmaatregelen.

Het Stadsonthaal en het themaloket burger op het Stadsplein openende opnieuw de deuren van maandag 11 mei.

Bij het Stadsonthaal op het gelijkvloers kan je – zonder afspraak – terecht voor o.a.:

 • Ophalen van rijbewijzen, paspoorten, e-ID’s en kids-ID’s;
 • Adreswijzigingen op e-ID’s en kids-ID’s;
 • Algemene vragen.

Aan het themaloket burger op de derde verdieping kan je net zoals vroeger enkel en alleen op afspraak terecht.

Kan het digitaal? Doe het dan digitaal!
Attesten en akten kan je van thuis uit aanvragen via ons thuisloket: volg deze link. We vragen met aandrang om hiervan gebruik te maken. Het basisprincipe is dat wat digitaal kan lopen, digitaal blijft lopen. Indien nodig kunnen akten en attesten ook met de post worden opgestuurd.

Veiligheidsmaatregelen:

 • Ben je ziek? Blijf dan thuis, en neem telefonisch contact op via 03 444 17 17;
 • Binnen en buitengaan verloopt via aparte stromen. Stewards zullen jullie ontvangen tijdens jullie bezoek aan het Stadsonthaal of het themaloket burger om jullie wegwijs te maken. Volg hun aanwijzingen strikt op;
 • Hou steeds 1.5 meter afstand van onze medewerkers en andere burgers tijdens je bezoek;
 • Ontsmet je handen wanneer je binnengaat. Wij zorgen voor handgel.

Maak een afspraak
Net zoals vroeger, kan je bij ons themaloket burger enkel en alleen op afspraak binnen. Je kan vanaf maandag 11 mei zelf een afspraak inplannen via deze link: www.mortsel.be/afspraak

broodjeszaak

MORTSEL IS EEN BROODJESZAAK RIJKER “DENCH” OPENDE ZIJN DEUREN

MORTSEL – Deze week opende er een nieuwe broodjeszaak in Mortsel DENCH.

Deze kan je vinden op de Antwerpsestraat 9 te 2640 Mortsel, telefoon:

0467 / 67.20.00

Deze zaak heeft nog veel toekomstplannen als de COVID-19 (coronavirus) achter ons lig

Broodjeszaak DENCH is 7 op 7 open van 07U00 tot 18U00.

Je kan ze ook volgen via instagram: dench_broodjezaak2640