Fietsen steeds veiliger onder dak

Fietsostrade F1 tussen Roderveldlaan en Deurnestraat

Vanaf 3 november tot half april 2021.

Starten werken fietsostrade F1 tussen Roderveldlaan en Deurnestraat

Het wegdek van dat stukje fietsostrade is al lang in een slechte staat en verdiende dringend een heraanleg. Die komt er nu dus, in samenwerking met de Vlaamse overheid en provincie Antwerpen. Fietsers rijden er binnenkort op een spiksplinternieuw, breder fietspad.

Het project omvat de vernieuwing van de fietsostrade zelf. Dit wil zeggen dat we van een fietspad van 2 meter in klinkers naar een nieuw fietspad van 4,5 meter breed gaan, in comfortabel asfalt. Los hiervan zal een nieuwe voetpad worden aangelegd tussen de bomen naast de terreinen van Agfa Gevaert. Bijkomend wordt ook een verhoogd plateau aangelegd in de bocht van de Roderveldlaan en Lode Vissenaekenstraat.

Bijlagen

Fasering van de werken

Fase 1: aanleg van het voetpad tussen de bomen

 • De aannemer start op dinsdag 3 november 2020.
 • Het voetpad heeft een breedte van 1.5m en zal worden aangelegd in een halfverharding.
 • De aanleg van het pad duurt ongeveer 3 weken.
 • Daarna zal Fluvius de verlichting plaatsen, al zal die op dat moment nog niet kunnen branden.
 • De werken om de fietsostrade zelf heraan te leggen starten na het bouwverlof in de kerstvakantie, om de periode van hinder zo kort mogelijk te houden.

Fase2: heraanleg van het stukje fietsostrade tussen Roderveldlaan en Deurnestraat

 • De aannemer start op 4/01/2021.
 • Het fietspad wordt volledig opgebroken en vernieuwd.
 • We schatten de duurtijd van deze werken op ongeveer 6 weken in.
 • Fluvius volgt aansluitend met de aanleg van de verlichting.
 • Tijdens deze werken moeten de fietsers een omleiding volgen, maar deze wordt op een later moment nog tijdig aangekondigd.

Fase 3: aanleg verhoogd plateau

 • De aannemer start ongeveer begin maart.
 • De duurtijd van de werken is ongeveer 4 weken.
 • De straat wordt op dat moment afgesloten, maar de fietsers kunnen tegen dan de  vernieuwde fietsostrade reeds gebruiken.

Indien alles volgens planning verloopt, is het volledige project midden april 2021 afgewerkt.

Het Theatercafé zwaait begin 2021 opnieuw de deuren open

Het college van burgemeester en schepenen heeft een nieuwe concessionaris aangesteld.

De vorige concessionaris trok bij de start van de coronacrisis in maart 2020 de deur achter zich toe na 7 mooie jaren achter de tapkraan. Lokaal bestuur Mortsel ging op zoek naar een nieuwe uitbater. Ondanks de moeilijke tijden voor de horeca, mochten ze in volle coronaperiode toch enkele kwalitatieve kandidaturen ontvangen. Het zijn de zaakvoerders van het populaire café BAS, Wim Baelen en Nick Alliet, die de uitdaging aangaan en het Theatercafé volgens een heel ander concept willen uitbaten.

De nieuwe concessiehouders zijn ambitieus en gaan voor een volledige make-over waarbij zij inzetten op het herstellen van de culturele link tussen het Theatercafé en de schouwburg. Zo willen ze een authentieke foyer creëren met een moderne knipoog. Hierbij wordt het hele interieur vernieuwd. Met deze nieuwe uitstraling hopen ze het café een nieuw elan te geven. De komende maanden wordt er hard gewerkt zodat het Theatercafé begin 2021 de deuren kan openen voor een nieuw hoofdstuk.

“Het is leuk meegenomen dat we een dynamische ondernemer uit onze eigen lokale economie hebben gevonden om de uitdaging aan te gaan, die bovendien de lokale toneelwereld van dichtbij kent”, aldus schepen voor patrimonium Koen Dehaen. “Klopt”, beaamt ook schepen voor lokale economie en vrije tijd Ilse Lacante:  “Nick Alliet, één van de nieuwe concessiehouders, stond in een recent verleden zowel bij Streven als bij het Mortsels Jeugdtoneel op de planken. Echt alle ingrediënten zijn aanwezig om het Theatercafé opnieuw te laten floreren! Daar kijken we heel erg naar uit.”

Oproep kandidaat-uitbaters Theatercafé

Oproep kandidaat-uitbaters Theatercafé

Lokaal bestuur Mortsel zoekt kandidaat-uitbaters voor de exploitatie van het Theatercafé.

Het Theatercafé maakt deel uit van de Mark Liebrecht Schouwburg en is gelegen aan de Heilig-Kruisstraat 16 – 2640 Mortsel. De concessie met een totale oppervlakte van ca. 200 m² omvat cafetaria, keuken en berging. De exploitatie is vrij van enig contract met een brouwer of drankenhandel. De concessionaris treedt op als zelfstandig uitbater met inachtneming van zijn contractuele verplichtingen tegenover lokaal bestuur Mortsel. Aard van de overeenkomst: dienstenconcessie, ingaand in het najaar 2020.

Voor inlichtingen, infobundel en plaatsbezoek contacteer Saskia Couvreur, Centrale Aankoopdienst Lokaal Bestuur Mortsel: 03 444 18 29 – saskia.couvreur@mortsel.be.

Kandidaat-uitbaters bezorgen hun formulier voor kandidaatstelling en de nodige bijlagen uiterlijk op 31 augustus 2020 om 11.00 uur.

 • digitaal via saskia.couvreur@mortsel.be
 • of via afgifte onder gesloten omslag bij Lokaal Bestuur Mortsel, Balie Ruimte t.a.v. Saskia Couvreur, Neerhoevelaan 50 – 2640 Mortsel (domein FORT 4) tegen ontvangstbewijs aan de balie.

Kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een verkennend gesprek. Nadien zal aan de geselecteerde kandidaten gevraagd worden om een offerte in te dienen met opgave van de geboden concessievergoeding.

Werken

Werken met beperkte hinder in Neerhoevelaan, Cantecroylaan en Heirbaan

Van 10 t.e.m. 19 augustus 2020

Van 10 t.e.m. 19 augustus 2020 zullen er in opdracht van het lokaal bestuur werken uitgevoerd worden in de Neerhoevelaan, Cantecroylaan en Heirbaan.

 • Er wordt een boring uitgevoerd vanaf de zendmast in de Neerhoevelaan (t.h.v. FORT 4) tot aan de Cantecroylaan ter hoogte van de zijingang van het recyclagepark.
 • Verder zal er een boring gebeuren naar de hoek Cantecroylaan / Heirbaan.
 • Vanaf deze hoek zal er ten slotte een boring uitgevoerd worden tot aan het perceel Heirbaan 64.

In de Heirbaan wordt het rijvak richting Liersesteenweg afgesloten om een veilige doorgang voor fietsers en voetgangers te garanderen. Het verkeer zal alternerend door kunnen aan de hand van tijdelijke verkeerslichten.

Bedankt voor je begri

ZOMERBUBBELS

Kleuters, kinderen en tieners. Er is een zomeraanbod voor elk van hen. Elk in hun eigen bubbel. Maar plezant dat het in die bubbel wordt, dat staat nu al vast!

Buitenschoolse kinderopvang
Opvang voor kinderen van 2.5 tot 6 jaar, die nog niet in het eerste leerjaar gestart zijn.
Meer info? Volg deze link.

Themaweken: sport, crea, theater, outdoor (dit zijn o.a. de vroegere sportweken V8/V12)
Opvang voor kinderen van geboortejaar 2008 t.e.m. 2015.
Meer info? Volg deze link.

Speelpleinwerking
Kinderen van 6 (en 1e leerjaar afgewerkt) tot en met 12 jaar.
Meer info? Volg deze link.

M-lab (tienerwerking)
In het M-lab (12+) kan je experimenteren met coole projecten en ook een beetje chillen natuurlijk. Elke week is er een ander thema.
Meer info? Volg deze link.

Samen op Stap
Samen op Stap is de mobiele speelpleinwerking van Mortsel. Met een bakfiets vol sport- en spelmateriaal komen we naar jouw wijk.
Meer info? Volg deze link.

Zomerschool – VOLZET (wachtlijst)
Nederlands en wiskunde op maat van het kind, van 5 (volgend jaar 1e leerjaar) tot 12 jaar. Maar ook veel spelen en ontspannen!
Meer info? Volg deze link.

Wie kan er inschrijven?
Kinderen die in Mortsel wonen of in Mortsel naar school gaan.

Wat is het systeem van de bubbels?
Vroeger kon je verschillende soorten opvang in 1 week combineren. Dat gaat in deze coronatijden niet.

En dat is vooral belangrijk bij de speelpleinwerking. Reserveer je voor slechts 1 dag? Dat kan, maar weet wel dat er daardoor niemand anders kan komen tijdens de 4 dagen die nog overblijven. Je neemt die week dus een plekje in, in de bubbel. Kom je naar de speelpleinen? Heel graag, maar liefst meer dan 1 dag per week. Zo krijgen zo veel mogelijk kinderen de kans op een fijne zomer!

Wat jouw leeftijd ook is of welke bubbel je ook kiest, per week vorm je sowieso een bubbel met de andere kinderen. Na het weekend start een nieuwe week en kan je je weer aansluiten bij een andere bubbel.
Goed idee!

Hoe schrijf je in?
Heb je nog geen profiel bij kwandoo? Dan moet je dat eerst aanmaken voor jezelf als ouder, en dan voor het kind waarvoor je opvang wil reserveren. Je moet per kind ook een vragenlijst invullen. Nadien kan je een plekje reserveren.

Neem de volgende stappen om de vragenlijsten in te vullen:

 1. Ga naar je account in Kwandoo.
 2. Klik in de rechterkolom op ‘Vragenlijsten’.
 3. Klik dan op de naam van jouw kind, komt te voorschijn onder ‘Vragenlijsten’.
 4. Klik in de linkerkolom onder ‘Vragenlijst’, ‘Vrije Tijd’ aan.
 5. Vul de vragenlijsten: persoonlijke fiche, medische info kind en vragenlijst GDPR in.

Volg dezelfde procedure voor elk kind.

Informatie voor ouders

Volg deze link voor alle informatie voor ouders.

Mortsel geeft duidelijkheid over zomerevenementen

Wel FortBom, maar geen jaarmarkt in september. Een zomer vol comedy, maar zonder film.

Net zoals alle andere steden en gemeenten moest stad Mortsel al enkele pijnlijke, maar noodzakelijke beslissingen nemen. Grote evenementen zoals Mortsel showt, Mortsel loopt of Mortsel feest werden reeds afgelast. Op basis van de maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad op 24 juni aankondigde en de online tool die de Vlaamse overheid opstelde om evenementen te screenen vanaf 1 juli, nam het stadsbestuur enkele belangrijke beslissingen over de komende drie maanden.

Een zomer vol comedy, maar zonder film
Net zoals de voorbije jaren, zullen er tijdens de zomervakantie comedy-avonden georganiseerd worden in loods MG68 van FORT 4. Ook in de voorbije jaren werkten die avonden al met een zittend publiek en een systeem van voorverkoop. Ze zijn dus gemakkelijker controleerbaar binnen de huidige maatregelen. Bovendien: ze stellen artiesten tewerk, die zonder deze avonden inkomsten zouden verliezen.
De gratis filmvoorstellingen in de shelter van FORT 4 laten we vallen. De voorbije jaren was dit een ongedwongen concept: je zakte vrijblijvend af naar de locatie, bracht een eigen stoel mee, en keek naar de film in de shelter, al dan niet met een drankje van de zomerbar in je handen. Indien we dit concept coronaveilig zouden moeten maken, zou dit heel wat inspanningen vragen: voorverkoop, het afsluiten van de locatie, toegangscontrole, en dit alles voor max. een 100-tal man, rekening houdende met de beschikbare ruimte in de shelter en de verplichte afstandsregels. Ook beseffen we dat het niet het goede moment is om de bioscoopsector, die dan net opnieuw mag opstarten, te beconcurreren.

Wel FortBom, maar geen jaarmarkt in september
Het culturele jaar start in Mortsel traditioneel met het familietheaterfestival FortBom in FORT 4. Die traditie willen we graag in ere houden, al zal FortBom er uiteraard anders uitzien dan de andere jaren. De komende weken gaan we hard aan het werk om een coronaveilige, anders georganiseerde versie van dit festival op poten te zetten.
De jaarmarkt en rommelmarkt in Mortsel-dorp moeten we spijtig genoeg laten vallen. Duizenden bezoekers, die zich in dichte drommen door de smalle straten van Mortsel-dorp begeven: ook in september zal dit nog geen goed idee zijn. En de jaarmarkt omvormen tot een zittend event, met toegangscontrole, voorverkoop, een beperkt aantal deelnemers en bezoekers, … het gaat spijtig genoeg gewoon niet.

Meer info
Erik Broeckx – burgemeester – erik.broeckx@mortsel.be
Schepen Ilse Lacante – bevoegd voor vrije tijd en lokale economie – ilse.lacante@mortsel.be

Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Goedkeuring addendum Vlaamse Regering op 12 juni 2020.

Op 12 juni 2020 keurde de Vlaamse Regering een addendum aan het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed.

Deze wijziging betreft een aanpassing van hoofdstuk 10 over de doelstellingen zwerfvuil tegen 2022 en is een vervolg van de wijziging van 2019. Overeenkomstig artikel 18, §10 van het Materialendecreet worden de goedgekeurde wijzigingen ter inzage gelegd.

Een overzicht van de goedgekeurde wijzigingen, alsook het volledig Uitvoeringsplan met de gewijzigde passages en het verslag vind je via de link www.ovam.be/uitvoeringsplan.

Vlaamse en nationale feestdag in Mortsel

Zo zal onze stad dat vieren.

Nu de Vlaamse en de nationale feestdag er aankomen, wordt duidelijk hoe beide feestdagen zullen gevierd worden in Mortsel.

Vlaamse feestdag op 11 juli
Normaal wordt de Vlaamse feestdag in Mortsel uitvoerig gevierd met verschillende activiteiten tijdens een Vlaamse week. Maar net zoals bij alle andere activiteiten, moeten we ook hier rekening houden met de coronamaatregelen. Om dit feest niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, worden er op het Gemeenteplein gratis ijsjes uitgedeeld. Tussen 13.00 en 18.00 uur kan je er terecht om bij een streepje muziek te genieten van die lekkere traktatie. Om 17.00 uur is er een viering in de Sint-Benedictuskerk in Mortsel-dorp.

Kom zeker die dag ook winkelen in Mortsel! In het kader van onze foto-actie “Zij kopen en eten lokaal” verrassen we op 11 juli maar liefst 20 toevallige klanten in een Mortselse winkel of horecazaak met een Mortselse cadeaubon van 25 euro!

Nationale feestdag op 21 juli
De nationale feestdag vieren we met een eucharistieviering om 11.00 uur in de Sint-Benedictuskerk in Mortsel-dorp. Aansluitend wordt om 12.00 uur de vlag gehesen aan het monument op de Liersesteenweg, in het bijzijn van een beperkt aantal genodigden die een uitnodiging ontvangen.

Aanpassingswerken Lodewijk Dosfellei – Stadsplein

Periode van 29 juni tot 7 augustus 2020: aanpassingswerken Lodewijk Dosfellei en ter hoogte van het Stadsplein

Vanaf maandag 29 juni zullen er aanpassingswerken plaatsvinden in de Lodewijk Dosfellei en ter hoogte van het Stadsplein. De werken zijn nodig om enerzijds de kwaliteit van het wegdek te kunnen garanderen, anderzijds om de verkeersveiligheid te verhogen. De werken gebeuren in verschillende fases waarbij er steeds hinder zal zijn voor een aantal gebruikers en omwonenden. Uiteraard proberen we die zo veel mogelijk te beperken. Hieronder een overzicht van de verschillende fases.

Fase 1 – 29 juni tot 6 augustus

Op maandag 29 juni start de aannemer met de herstelling van de boordsteen en de goot naast de fietsostrade in de Lodewijk Dosfellei. Deze werken nemen 1 week in beslag.

 • De Lodewijk Dosfellei zal ter hoogte van het Stadsplein en het kruispunt Fortstraat-Lodewijk Dosfellei worden afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer.
 • De Fortstraat, het deel Lodewijk Dosfellei tussen Fortstraat en Krijsbaan alsook de woonwijk Dosfelhof blijven bereikbaar via de Krijgsbaan.
 • De ondergrondse parking van de appartementen Brialmont blijft toegankelijk via het Stadsplein.
 • De fietsers kunnen de fietsostrade blijven gebruiken.
 • Er is geen hinder op de rondweg van het Stadsplein.
 • Grotenhof blijft toegankelijk via het Stadsplein.
 • Ook de ondergrondse parking Stadsplein blijft bereikbaar voor in- en uitrijden op het Stadsplein.

De werken aan de goot en boordsteen zullen één week in beslag nemen. Vanaf zaterdag 4 juli zal de Lodewijk Dosfellei terug worden opengesteld voor gemotoriseerd verkeer, maar wel slechts in één rijrichting, nl. van het Stadsplein richting Krijgsbaan. De herstelling gebeurt namelijk door middel van gegoten beton die pas zijn sterkte krijgt na een lange uithardingsperiode. De enkelrichting blijft daarom behouden tot na het bouwverlof, dat tot 6 augustus loopt.

Fase 2 – 6 juli tot 6 augustus

Aansluitend op de werken in de Lodewijk Dosfellei, zal op maandag 6 en dinsdag 7 juli het beton van de fietsostrade verder worden doorgetrokken over de rondweg van het Stadsplein tot in de fietssleuf.

 • De Lodewijk Dosfellei tussen Stadsplein en Fortstraat is op dat moment enkelrichting van Stadsplein naar Krijgsbaan.
 • De fietstunnel onder het Stadsplein wordt op 6 en 7 juli afgesloten. Fietsers kunnen de fietsostrade blijven gebruiken maar worden net voor de werken op de rijbaan geleid om zo over het Stadsplein hun fietsroute verder te zetten.
 • De ondergrondse parking van de appartementen Brialmont blijft bereikbaar via het Stadsplein.
 • De rondweg van het Stadsplein is onderbroken waardoor de Grotenhof niet meer bereikbaar is via het Stadsplein. Grotenhof wordt tijdelijk tweerichtingsverkeer waar je zowel in als uit kan rijden via de Krijgsbaan. Aan de zijde Stadsplein is enkel uitrijden mogelijk.
 • De ondergrondse parking Stadsplein blijft bereikbaar voor in- en uitrijden op het Stadsplein. Bij het uitrijden kan je wel enkel rechtdoor de Lodewijk Dosfellei in.

Na deze 2 dagen aanleg, moet het beton uitharden om zijn sterkte te krijgen. Bovenstaande hinder en omleidingen blijven aanhouden tot 6 augustus (na het bouwverlof), behalve voor de fietsers. Zij mogen het beton van de fietsostrade wel betreden. De fietstunnel onder het Stadsplein zal terug worden opengesteld.

Fase 3 – 6 en 7 augustus

Na het bouwverlof zal het wegdek van het Stadplein tussen het Staf-en Steungebouw van de politie tot aan de Grotenhof een okerkleur krijgen door middel van een gekleurde asfaltlaag. Met deze andere kleur willen we aantonen dat hier een andere wegcode geldt. De fietsostrade krijgt nl. voorrang ten opzichte van het Stadsplein en Lodewijk Dosfellei. De zone ter hoogte van Kawa krijgt het statuut woonerf. De aannemer zal één dag het asfalt affrezen en één dag het nieuwe okerkleurige asfalt en de wegmarkeringen aanbrengen.

 • De rondweg van het Stadsplein wordt hierbij afgesloten ter hoogte van de Liersesteenweg.
 • Tweerichtingsverkeer In Grotenhof blijft behouden. In- en uitrijden kan enkel via de Krijgsbaan.
 • Ook de Lodewijk Dosfellei tussen Stadsplein en Fortstraat wordt afgesloten. Het overige deel tussen Fortstraat en Krijgsbaan, de woonwijk Dosfelhof en de Fortstraat blijven toegankelijk via de Krijgsbaan.
 • De fietsers kunnen de fietsostrade blijven gebruiken.
 • De ondergrondse parking van de appartementen Brialmont zal 2 dagen niet bereikbaar zijn met de wagen. De ondergrondse parking Stadsplein zal ook 2 dagen niet toegankelijk zijn via het Stadsplein. De inrit Sint-Benedictusstraat blijft open.

Meer informatie

Volgende editie woensdagmarkt op 8 juli

De markt start om 08.00 uur en eindigt om 13.00 uur. Na 12.30 uur worden er geen bezoekers meer toegelaten.

Daarbij gelden nog steeds de volgende maatregelen:

 • De markt is opgesplitst in twee delen (Stadsplein Noord en Zuid), die elk een aparte in- en uitgang hebben.
 • Er mogen niet teveel bezoekers tegelijk op de markt. Het kan dus zijn dat je even moet wachten.
 • De marktkramen staan op een voldoende afstand van elkaar, met een voldoende breed doorlooppad. Hou rekening met de markeringen op de grond die de afstand aangeven en hou steeds 1.5 meter van de marktkramers of de andere bezoekers!
 • Er mag slechts in één richting gewandeld worden.
 • Marktkramers dragen een mondmasker. We raden alle marktbezoekers aan dit ook te doen.
 • De marktkramers zorgen voor handgel of ontsmettingsmiddel.
 • Betaal zoveel mogelijk contactloos.
 • Raak geen producten aan die je niet gaat kopen.

Het verbod om meer dan 50 kramen te plaatsen werd door de Nationale veiligheidsraad versoepeld. We engageerden ons om na vorige editie te bekijken of we de markt zo konden intekenen dat er zo veel mogelijk marktkramers kunnen staan én we tegelijkertijd aan de strenge veiligheidsmaatregelen voldoen. Zoals gezegd is dit met een markt van 130 kramen, waarbij er een heel aantal kramen buiten het marktcircuit staan, onmogelijk.

Toch hebben we goed nieuws voor de bezoekers

We zijn erin geslaagd om een marktplan uit te tekenen waarbij we terug naar een markt gaan, waar vaste kramen wekelijks een plek krijgen. Opgelet, een volledige markt zoals vroeger is het nog steeds niet:

 • enkel vaste kramen krijgen een plek, losse kramen staan we nog steeds niet toe;
 • in onderling overleg starten enkele kramen nog niet op;
 • we voeren enkele praktische maatregelen uit om ruimte te besparen. Zo zullen bijvoorbeeld de grootste kramen iets minder ruimte innemen.

Druktebarometers

Plannen om onze woensdagmarkt te bezoeken? Goed idee! Volg hier vanop afstand hoe druk het momenteel is. Handig, toch?

Wanneer?Iedere woensdag van 08.00 tot 13.00 uurWaar?Stadsplein
2640 MortselOrganisatielokaal bestuur Mortsel