Diftar huisvuilophaling

Invoering 1 mei 2021 – Lees de FAQ.

Mortsel voert huisvuilophaling met diftar in

Vanaf 1 mei 2021 zal in stad Mortsel het huisvuil ingezameld worden via grijze containers, in plaats van via huisvuilzakken. De ophaling zal verlopen volgens het diftarprincipe. Tot die beslissing kwam de Mortselse gemeenteraad op 29 september.

Vanaf 1 mei 2021 zal de huisvuilophaling in Mortsel anders georganiseerd worden. De ophaling en verwerking van het huisvuil aan de inwoners zal worden aangerekend per effectief aangeboden kilogram afval. Dit wordt ook wel DIFTAR of werken met geDIFferentieerde TARieven genoemd en komt er op neer dat de vervuiler betaalt voor elke kilogram huisvuil die hij/zij aanbiedt. Het principe ‘de vervuiler betaalt’ klinkt iedereen bekender in de oren. Zo wil Mortsel het correct sorteren van afval verder stimuleren.

De inzameling van huisvuil zal  – net als die van GFT, PMD en oud papier en karton  – verlopen in opdracht van de intercommunale IGEAN milieu en veiligheid. Inwoners verzamelen hun huisvuil in grijze containers met chip, die per adres geregistreerd staan.

Dit systeem is al enkele jaren in voegen in buurgemeenten zoals Edegem en Hove en zorgde daar voor een sterke daling van de hoeveelheden ingezameld huisvuil. Dit betekent minder huisvuil verbranden en dus minder vervuiling en minder uitstoot van CO2.

Opgelet: in verband met de inhoud van de containers geven we alvast nog het volgende mee. Een container van bv. 40 liter betekent niet dat je 40 kg. aan afval aanbiedt en betaalt.

Extra informatie

De ingezamelde hoeveelheden huisvuil in Mortsel behoren tot de hoogste van de gehele IGEAN regio en liggen 35% hoger dan het gemiddelde in de regio. We voldoen nog net aan de bindende doelstellingen van het Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval 2017-2022 (OVAM), maar bij ongewijzigd beleid verwachten we dat dit de komende jaren niet meer zal lukken. Wanneer we de verkoopprijs van de huidige bruine huisvuilzakken vergelijken met andere verkoopprijzen in onze regio, behoort onze huidige verkoopprijs in realiteit tot de laagste in de regio, namelijk 33% lager dan het gemiddelde. Deze lage verkoopprijs dekt de kosten voor ophaling en verwerking van huisvuil niet, waardoor er jaarlijks meer dan 240.000,00 euro uit de algemene middelen moet worden bijgelegd. Dit is in strijd met het Materialendecreet en het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen. Dat stelt immers dat de gemeentebesturen de reële kosten voor ophaling en verwerking van huisvuil rechtstreeks aan de vervuiler moeten aanrekenen. Daarom besloot lokaal bestuur Mortsel om het huidige beleid te wijzigen en diftar in te voeren.

Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven en is een manier om het principe ‘de vervuiler betaalt’ in de praktijk te brengen. De eerlijkste manier om diftar toe te passen, is om het aangeboden afval te wegen. Hoe meer afval iemand produceert, hoe meer hij moet betalen. Wie daarentegen afval voorkomt en goed sorteert, zal minder betalen. Door de invoering van diftar willen IGEAN en lokaal bestuur Mortsel niet alleen de afvalberg verkleinen, maar ook de kosten voor het inzamelen en verwerken van afval op een correcte manier doorrekenen. Hoeveel je betaalt, heb je dus grotendeels zelf in de hand. Het is dus in jouw voordeel om zo weinig mogelijk afval te produceren en zo veel mogelijk te sorteren en te hergebruiken.

De ophaling van huisvuil door middel van containers heeft ook andere voordelen zoals geen vraat door dieren en vogels, goed afsluitbaar, geen plastieken huisvuilzakken meer die worden verbrand en de containers zijn toewijsbaar aan een eigenaar bij bijvoorbeeld foutief aanbieden.

Bij invoering van diftar zal er, net als bij de andere gemeenten binnen de IGEAN-regio, overgeschakeld worden naar een tweewekelijkse huis-aan-huis inzameling van huisvuil. Om dit haalbaar te maken voeren we een flankerende maatregelen in.

In tegenstelling tot Hove en Edegem blijft de inzameling van gft op wekelijkse basis gebeuren zodat geurhinder van voedselafval weinig of geen problemen zou mogen geven. Volgens de aangepaste sorteerregels voor gft mogen nu ook gekookte voedingsresten, zoals van vlees en vis (met uitzondering van mosselschelpen), worden meegegeven met deze fractie. Wat we ook doen, is de sorteerregels voor PMD aanpassen vanaf 1 maart 2021. De sorteerregels voor de blauwe pmd-zak worden dan uitgebreid naar alle plastic verpakkingen, waardoor het volume van het huisvuil verder zal dalen en de meeste gezinnen met één of twee 40 liter minicontainers zullen toekomen.

De prijsstructuur wordt anders berekend dan met huisvuilzakken, waar je één keer de rol van de huisvuilzakken betaalt. Bij diftar betaal je een gebruiksrecht, een ledigingskost en een verbruik per kilo. Dat wil echter niet noodzakelijk zeggen dat je veel meer betaalt dan vandaag de dag. Wel is het zo dat je goed zal moeten sorteren, om niet te veel te betalen. Dat is ook de filosofie achter het diftar-principe. Momenteel bevat een restafvalzak immers veel producten die ofwel nu reeds bij papier en karton, GFT of PMD thuishoren, ofwel vanaf 1 maart 2021 in de PMD+ zak zullen mogen waar vanaf dan alle verpakkingsmateriaal in plastiek in mag.

Igean berekent dat de hoeveelheid huisvuil voor Mortsel zo zou kunnen dalen van 133 kg/inwoner naar 90 kg/inwoner.

Betwistingen over de aangeboden fracties zullen, net zoals bij het containerpark, door Igean zelf worden afgehandeld.

Nog vragen? Download hier de overzichtelijke FAQ.

Mortsel wil inwoners bewuster met afval laten omgaan: “De vervuiler betaalt”

Vanaf mei volgend jaar moet elke inwoner uit Mortsel betalen per kilogram huisvuil die hij of zij op straat zet. De stad hoopt hiermee het correct sorteren van afval te stimuleren

Het diftarprincipe, oftewel werken met geDIFferentieerde TARieven, houdt in dat je betaalt per kilogram vuil dat je buitenzet. Die beslissing werd dinsdagavond genomen door de gemeenteraad. “We zagen de laatste jaren dat Mortsel het steeds slechter deed op het vlak van restafval. Onze totale hoeveelheid restafval zat in vergelijking met andere gemeentes heel erg hoog. Daarom hebben we gekozen te gaan werken via het principe van ‘de vervuiler betaalt’”, zegt schepen Steve D’Hulster (SP.A).

“Ik denk dat het voor heel veel mensen in het begin wennen zal zijn. We zijn van plan om hierover een uitgebreide communicatiecampagne te voeren zodat de Mortselaar voorbereid is. We merken ook dat in de buurgemeentes de inwoners er eerst wat argwanend tegenover stonden, maar dat ze later wel het voordeel ervan inzien”, aldus D’Hulster.

Naast het diftarsprincipe zal de stad ook collectieve containers in het leven roepen. Die moeten ervoor zorgen dat mensen die op een appartement wonen, hun afval ergens kwijt kunnen en er niet te lang binnen mee blijven zitten.

Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Goedkeuring addendum Vlaamse Regering op 12 juni 2020.

Op 12 juni 2020 keurde de Vlaamse Regering een addendum aan het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed.

Deze wijziging betreft een aanpassing van hoofdstuk 10 over de doelstellingen zwerfvuil tegen 2022 en is een vervolg van de wijziging van 2019. Overeenkomstig artikel 18, §10 van het Materialendecreet worden de goedgekeurde wijzigingen ter inzage gelegd.

Een overzicht van de goedgekeurde wijzigingen, alsook het volledig Uitvoeringsplan met de gewijzigde passages en het verslag vind je via de link www.ovam.be/uitvoeringsplan.

Lentepoets 2020

Lentepoets 2020

Zaterdag 21 maart begint de lente. Tijd voor een grote schoonmaak!

Zaterdag 21 maart begint de lente. Willen we Mortsel laten blinken, dan gaan we best allemaal samen aan de slag met borstel en vuilblik. Jaag op achtergelaten zwerfvuil en stop het in de witte zak! Schrijf je nu in voor onze grootse opruimactie en maak kans op een leuk geschenk.

Iedereen wordt opgeroepen om de handen uit de mouwen te steken tussen 21 en 29 maart. En met iedereen, bedoelen we ook écht iedereen. Jeugdverenigingen jagen zwerfvuil van hun speelplek, natuurverenigingen gaan met knijpers door Klein Zwitserland, Buurtboeners pakken de wijken aan in samenwerking met buren en buurtcomités, sportverenigingen speuren in bermen langs eigen terreinen, scholen schrobben speelplaats en stoep, lokale handelaars worden poetsdienst voor één dag van het centrum … kortom iedereen in Mortsel wordt uitgenodigd om mee te doen. Ook de collegeleden. Inclusief de burgemeester, die boent ook mee. Want als iedereen een metertje voor zijn of haar rekening neemt, blinkt alles in 1,2,3.

Wil jij ook je steentje bijdragen? Inschrijven doe je zo.

Bel ons via 03 444 17 17 of mail onthaal@mortsel.be. Zo kunnen we de nodige materialen voorzien. Je kiest als deelnemer zelf wanneer – ergens tussen 21 en 29 maart – en waar je wil poetsen. Alleen of in groep, alles kan.

Het gesprokkelde vuil in witte zakken mag wordt door onze diensten opgehaald. Meld even via www.mortsel.be/meldingen waar je de witte zakken achterlaat (ophalingen op maandag en donderdag).

klimaat

Klimaatactiviste Greta Thunberg speecht in Brussel: “We ruimen jullie rotzooi op. We stoppen niet tot we klaar zijn”

ANTWERPEN / MORTSEL – De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg (16) heeft in Brussel de Europese beleidsmakers ter verantwoording geroepen.  “Wij hebben ons huiswerk gemaakt”, zei ze. Later vandaag betoogt ze mee met de klimaatspijbelaars in Brussel.

“Mijn naam is Greta Thunberg. Ik ben een klimaatactivist uit Zweden”, zo begon de Zweedse tiener haar speech. Ze riep Anuna De Wever, Kyra Gantois en hun vrienden mee naar voren.

“Tienduizenden kinderen spijbelen voor het klimaat in Brussel”, zei Thunberg met een onbewogen gezicht. “Honderdduizenden doen hetzelfde in de wereld. Dat doen we omdat we ons huiswerk hebben gemaakt. Mensen zeggen dat ze hoopvol zijn, dat jonge mensen de wereld zullen redden. Maar dat doen we niet. We zijn te jong en de tijd dringt.”

“We weten dat veel politici niet met ons willen praten”, ging ze voort. “Wij ook niet met hen. Wij willen met wetenschappers praten. We zeggen wat zij al decennialang zeggen. We hebben geen manifesten en eisen, we verwijzen gewoon naar de wetenschap.”

Thunberg ging ook in op de samenzweringstheorieën die de klimaatactie in vraag stellen. “Ze verzinnen samenzweringen, en noemen ons marionetten. Ze proberen van onderwerp te veranderen. Ze willen er niet over praten, omdat ze weten dat ze niet kunnen winnen. Ze weten dat ze hun huiswerk niet hebben gedaan. Maar wij wel. We hebben een nieuwe manier van denken nodig. Het politieke systeem dat jullie gecreëerd gaat over competitie. Dat moet stoppen. We moeten samenwerken en de middelen van de planeet op een eerlijke manier verdelen.”

Als de beleidsmakers niet luisteren, zullen ze volgens haar bekendstaan als de grootste schurken uit de geschiedenis. Maar ze blijft ook hoopvol: “Er is nog tijd.”

EU-doelstellingen

De klimaatactiviste noemde de EU-doelstellingen daarbij onvoldoende. “Tegen 2030 moet er minsten 80 procent minder CO2-uitstoot zijn. Dat is dubbel zo ambitieus als nu. Ze vegen opnieuw hun rotzooi onder het tapijt. We vechten niet voor onze toekomst, maar voor iedereen zijn toekomst.”

Over de kritiek dat jongeren beter op de schoolbanken zouden blijven in plaats van de te spijbelen, stelde ze voor dat volwassenen hun plaats zouden innemen. “Als u denkt dat we op school moeten zitten, wel, neem dan onze plaats in op straat. Of liever: doe mee met ons, zodat we het hele proces kunnen versnellen.”

“We zijn begonnen met het opruimen van jullie rotzooi”, besloot ze. “En we zullen niet stoppen tot we klaar zijn.”

Juncker

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker zei dat hij blij is dat jonge mensen op straat komen om aandacht te eisen voor het klimaat. Hij erkent het gevaar van de klimaatverandering, maar hij zei ook dat Europa niet alles kan doen, en dat bijvoorbeeld de VS de andere richting is ingeslagen. Na een uitwijding over of de EU de grootte van toiletreservoirs moet regelen, somde hij een aantal maatregelen op die de EU al heeft genomen voor het klimaat. ‘De Commissie heeft een investeringsplan gelanceerd van 318 miljard euro. Het grootste deel daarvan gaat naar milieudoelstellingen.’ Hij haalde ook het handelsakkoord met Japan aan, waarin milieudoelstellingen zijn opgenomen.

Anuna De Wever

Anuna De Wever van Youth for Climate vond de speech van Greta Thurnberg heel krachtig. “We horen hier bijna alleen maar dingen van “we moeten dit en we moeten dat”, maar als iedereen zo ambiteus is, waar zijn uw acties? Dus het is zeer krachtig dat Greta dat ook aan de kaak stelt en duidelijk maakt dat mooie woorden niet genoeg zullen zijn.”

Over de reactie van Juncker was ze minder enthousiast. “Ik vind het niet oke dat Greta Thunberg net komt vertellen over dat het echt niet goed gaat met deze planeet en er veel meer moet gebeuren, en dat Juncker het beleid van Europa nu verdedigt en een sommetje maakt van wat er al gebeurt. That’s not the point. Er moet veel meer gebeuren en het gaat hoe sneller hoe meer bergaf dus we zijn helemaal niet goed bezig, welke maatregelen we ook al hebben gedaan, en we moeten die doelstellingen omvormen in acties.”

Thunberg stapt vandaag ook mee op in de zevende klimaatmars van Youth For Climate. “Hopelijk daagt er veel volk op”, zei ze gisteren.

afvalophaling

Afvalophaling start vanaf volgende week ’s morgens vroeger door zeer warm weer!

Dit vraagt om tijdelijke maatregelen.

Afvalophaling start vanaf volgende week ’s morgens vroeger door zeer warm weer! We vragen in deze uitzonderlijke omstandigheden om het afval reeds de avond voordien buiten te zetten.

Opgelet, dit is een tijdelijke maatregel! Volg de berichtgeving op www.mortsel.be en op de Facebookpagina van Stad Mortsel. Meer info vind je via volgende link op de website van IGEAN.

betaalsticker

Vervang tijdig de betaalsticker GFT+

Vóór 1 maart moeten de betaalstickers 2017 voor de GFT+-emmer en de GFT+-container worden vervangen door de betaalstickers 2018.

Deze zijn geldig van 1 januari 2018 tot 1 maart 2019 en kosten 6 euro voor de GFT+-emmer van 25 liter, 10 euro voor de GFT+-emmer van 40 liter en 30 euro voor de GFT+-container van 120 liter.

De betaalstickers voor 2018 zijn vanaf 5 januari te koop bij het recyclagepark (Heirbaan 44) en het Stadsonthaal (Stadsplein 2). Let op: aan het Stadsonthaal wordt geen cash geld meer aanvaard. Betalen doe je makkelijk met je bankkaart.
Kleef de betaalsticker op een proper en droog oppervlak op de voorzijde van de GFT+-emmer of -container, zeker niet op het deksel!

KERSTBOOM

Waar naartoe met je kerstboom?

Na de feesten kan je je kerstboom gratis kwijt bij het recyclagepark.
Of je kan hem in januari ook laten ophalen aan huis. De ophaaldata vind je in de afvalkalender. De kerstboom mag niet langer zijn dan 1,5 meter. Indien nodig moet je er dus een stuk afzagen. Pot of emmer en decoratie mag je niet meegeven.

Je kunt je kerstboom uiteraard ook thuis composteren. In kleine stukken geknipte takken zijn een uitstekend alternatief voor snoeihout en haagscheersel.

Zet je afval tijdig buiten!

Zet je afval tijdig buiten!

Sinds begin oktober wordt het huisvuil en GFT+ door andere ophalers ingezameld. De ophaalronden, en dus het uur dat je afval wordt opgehaald, zijn dan ook anders.

Om een goede kwalitatieve dienstverlening te verzekeren, is het belangrijk dat je afval steeds duidelijk zichtbaar en ten laatste vóór 7.00 uur buiten staat.
In de Antwerpsestraat, Liersesteenweg, Mechelsesteenweg, Krijgsbaan en Vredebaan moet je het afval vóór 6.00 uur buiten zetten.
Zo ben je zeker dat je afval steeds wordt meegenomen!

afval tijdig buiten

Zet je afval op tijd buiten!

Bij zeer warm weer kan de ophaling van het afval ’s morgens vroeger starten. Zet je afval dus vanaf nu tot eind augustus zeker de avond voordien buiten!

Het zeer warme weer bemoeilijkt het uitvoeren van zwaar werk, zoals de afvalinzameling. Deze extreme omstandigheden vragen dan ook om gepaste maatregelen.