Evenement afgelast en tegoedbon gekregen? Dit zijn je rechten

Sinds de uitbraak van het coronavirus werden ettelijke evenementen afgelast. Tickethouders kregen in veel gevallen een tegoedbon. Maar wat zijn de regels en welke rechten heb je? Een overzicht.

Wat voorafging

Door de uitbraak van het coronavirus werden heel wat evenementen zoals concerten, festivals of voorstellingen in 2020, en nu ook in 2021 afgelast. Om de impact op de evenementensector te beperken én de belangen van de tickethouders te beschermen, kan een organisator de tickethouders onder bepaalde voorwaarden een tegoedbon toekennen. Dat is vastgelegd in het MB van 14 september 2020 en gewijzigd op 12 mei 2021. Eén van de voorwaarden voor het uitgeven van de tegoedbon is dat de activiteit opnieuw wordt georganiseerd binnen een termijn van 3 jaar en 2 maanden na de datum van het oorspronkelijke evenement.

Wanneer krijg je een tegoedbon?

Heb je een ticket voor een evenement dat geannuleerd werd door de organisator omwille van het coronavirus? Dan kan de organisator je een tegoedbon geven. Dat geldt ook voor evenementen die nog tot 1 oktober 2021 geannuleerd worden door het coronavirus. Naast een tegoedbon kan een organisator er bijvoorbeeld ook voor kiezen om de tickethouders gewoon terug te betalen of de tickets om te boeken. Kijk in ieder geval de contractvoorwaarden na op een eventuele clausule rond overmacht. Een dergelijke clausule bepaalt je rechten in geval van annulatie door overmacht.

Kiest de organisator voor de tegoedbon in het kader van het voorgaande ministerieel besluit, dan moet de bon de waarde hebben van het volledige bedrag dat je al betaalde voor het evenement. Dat geldt ook voor bedragen die je betaalde voor de huur van een kampeerplaats of bestelde drankbonnen. Daarnaast moet de tegoedbon voldoen aan een aantal voorwaarden.

Volg deze link voor meer info en details.

bron: FOD Economie