afval tijdig buiten

Zet je afval op tijd buiten!

Bij zeer warm weer kan de ophaling van het afval ’s morgens vroeger starten. Zet je afval dus vanaf nu tot eind augustus zeker de avond voordien buiten!

Het zeer warme weer bemoeilijkt het uitvoeren van zwaar werk, zoals de afvalinzameling. Deze extreme omstandigheden vragen dan ook om gepaste maatregelen.