De IGEAN energielening aan 2%, nog tot eind 2018

De IGEAN energielening aan 2%, nog tot eind 2018

De Vlaamse Energielening, waarmee iedereen energiebesparende werken aan zijn woning laten uitvoeren, wordt al vele jaren door IGEAN verstrekt. Dit gebeurt in samenwerking met de gemeente en het OCMW in alle 29 gemeenten van het IGEAN-werkingsgebied. Tot 31 december 2018 komt nog iedereen in aanmerking voor een energielening. Vanaf 1 januari 2019 wordt dit echter beperkt.

Inleiding

De Vlaamse Energielening, waarmee iedereen energiebesparende werken aan zijn woning laten uitvoeren, wordt al vele jaren door IGEAN verstrekt. Dit gebeurt in samenwerking met de gemeente en het OCMW in alle 29 gemeenten van het IGEAN-werkingsgebied.

Voor gewone inkomens geldt een zeer voordelige intrestvoet van 2% en voor bepaalde bijzondere groepen gaat het zelfs om een renteloze lening (0%). De woning moet dan wel gelegen zijn in één van de deelnemende gemeenten. Aan de IGEAN-energielening zijn verder geen dossierkosten verbonden. IGEAN heeft tussen 2013 en 2017 meer dan 1.350 energieleningen toegekend, waarvan 11,5% renteloze leningen.

igean

De energielening anders bekeken

in 2018

Vorig jaar besliste de Vlaamse regering om de energielening op een andere leest te schoeien. Ook niet-commerciële instellingen, zoals vzw’s, scholen, ziekenhuizen enz. evenals coöperatieve vennootschappen kunnen een energielening afsluiten aan 1%. Het maximale uitleenbedrag wordt opgetrokken van 10.000 naar 15.000 euro en ook de afbetalingstermijn wordt opgetrokken van 5 naar 8 jaar. Bovendien komen er meer gezinnen in aanmerking voor een renteloze lening, namelijk de mensen die recht hebben op het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas – de zgn. beschermde afnemers – en huishoudens met een belastbaar inkomen tot 30.060 euro. Voor hen bedraagt de maximum afbetalingstermijn vanaf nu 10 jaar.

en in 2019

Tot 31 december 2018 komt nog iedereen in aanmerking voor een energielening. Vanaf 1 januari 2019 wordt dit echter beperkt. Enkel de renteloze lening voor de beschermde afnemers en huishoudens met een laag inkomen blijft behouden. De lening aan 1% voor verenigingen blijft nog even bestaan, namelijk tot einde 2019. Dit maakt dat de energielening voor andere particulieren en voor de SVK-verhuurders slechts nog tot uiterlijk 31 december 2018 kan worden toegekend.

Wat nu ?

Kom je niet in aanmerking voor een renteloze lening en wens je energiebesparende werken aan je woning te laten uitvoeren, vraag dan uiterlijk dit najaar je energielening aan! Om nog in aanmerking te komen voor de 2% lening moet je dossier bij IGEAN ingediend worden uiterlijk op vrijdag 7 december 2018. IGEAN zal dit dossier dan nog registreren voor het einde van het jaar, waarna de aanvraag verder kan behandeld worden. Voor alle verdere informatie kan je terecht bij de stedelijke milieudienst of bij IGEAN zelf.

IGEAN energielening
Doornaardstraat 60
2160 Wommelgem
tel. 03 350 08 25
mail energielening@igean.be

Bij voorkeur op afspraak tijdens de kantooruren: elke werkdag van 09.00 – 16.00 uur.