Bouwcode

Bouwcode stad Mortsel

De bouwcode is een document dat op 28 november 2017 definitief werd goedgekeurd door de gemeenteraad van Mortsel en bevat de regels die gelden in de stad Mortsel voor (onder meer):

  • inplanting van gebouwen
  • erfdienstbaarheden
  • bouwvergunningen
  • hinderlijke inrichtingen
  • afsluitingen
  • veiligheid van werven
  • funderingen
  • rioleringen…

Volg deze link en lees de gecoördineerde versie van de nieuwe bouwcode.

De bouwcode werd op 11 april 2018 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en trad definitief in werking op 21 april 2018.