verkiezingen

Verkiezingen 2018

Op 14 oktober 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Wanneer mag je stemmen?

De verkiezingen komen eraan!

Op 14 oktober 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Wanneer mag je stemmen?

kies
Voorwaarden voor burgers uit de Europese Unie:

 • Meerderjarig zijn (18 jaar)
 • Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten
 • In het bezit zijn van een E-kaart, E+ kaart, bijlage 8 of bijlage 8bis

Als niet-Belg van buiten de Europese Unie heb je de keuze al dan niet een aanvraag in te dienen om te mogen stemmen.

Voorwaarden voor niet-Belgen van buiten de Europese Unie:

 • Meerderjarig zijn (18 jaar)
 • Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten
 • Vijf jaar ononderbroken hoofd- en wettelijk verblijf in België hebben
 • Bij de aanvraag een verklaring afleggen van verbintenis om de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven

Belangrijke opmerkingen:

 • Zodra je het stemrecht hebt verkregen, ben je verplicht om te gaan stemmen.
 • Indien je bij vorige gemeenteraadsverkiezingen al stemrecht hebt verkregen en je voldoet nog steeds aan de kiesvoorwaarden, hoef je géén nieuwe aanvraag in te dienen.

Hoe moet ik mij inschrijven als buitenlandse kiezer?

Om je in te schrijven op de kiezerslijst moet je een aanvraagformulier invullen en indienen vóór 31 juli 2018.  Dit kan bij het stadsonthaal. Jouw aanvraag wordt onderzocht en je wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van het resultaat. Meer informatie over het stemrecht voor niet-Belgen vind je op http://www.ikstemook.be/.

2018