volley

Subsidies voor lokale cultuur-, jeugd- en sportwerking in Mortsel

Verhoogde steun voor onze verenigingen.

Negen maanden nadat het coronavirus zijn intrede deed, is het in Mortsel duidelijk dat de crisis zich op heel wat vlakken laat voelen, zo ook in de financiële situatie van het lokaal bestuur. De juiste omvang zal pas later echt duidelijk zijn. Ondertussen komen er extra tegemoetkomingen en subsidies van zowel de Vlaamse als de federale overheid. Wat het vrijetijdsaanbod en het verenigingsleven betreft, gaat het om  een subsidie van 302.773 euro om de lokale cultuur-, jeugd-  en sportwerking te ondersteunen.

Dankzij deze subsidie wordt het totale bedrag dat in 2020 vanuit de stad rechtstreeks naar erkende verenigingen gaat met 75% verhoogd. Iedere erkende vereniging krijgt een vast bedrag en vervolgens wordt de subsidie verdeeld op basis van vastgelegde criteria. Ook de verenigingen die voor 31 augustus plus-erkend waren, maar op dit moment niet meer, kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor ondersteuning.

  • Deze subsidies zullen onder meer aangewend worden om verenigingen te ondersteunen die kampen organiseerden tijdens de voorbije zomermaanden. Afhankelijk van het aantal deelnemers en of er al dan niet overnachtingen waren, variëren de bedragen tussen € 500 en € 1000.
  • Ook verenigingen met een eigen cafetaria mogen een extra duwtje in de rug verwachten. Als die cafetaria tijdens de lockdown noodgedwongen moest sluiten, kan de vereniging € 3.000 euro ontvangen. Dit bedrag is afhankelijk van de aantoonbare omzet in 2019.
  • En tot slot zal het resterende bedrag aangewend worden ter compensatie van geannuleerde activiteiten en acties die als doel hebben om geld in te zamelen voor de werking van de vereniging, maar die omwille van corona niet konden doorgaan. Er zullen maximaal 2 acties per erkende vereniging worden ondersteund. Dat kan gaan om een vlaaienslag, barbecue, jaarlijks feest, fuif, paaseierenverkoop, spaghetti-avond, enz. Het subsidiebedrag zal ook hier € 500 tot € 1000 per actie bedragen.

Erkende verenigingen zijn echter niet de enigen die het Mortselse vrijetijdslandschap kleur geven. Daarom wordt er ook een som gereserveerd voor professionele Mortselse kunstenorganisaties die een vzw rechtspersoonlijkheid hebben en een activiteit uitoefenen op het vlak van creatie, educatie of presentatie van kunst en cultuur.

www.mortsel.be/verenigingen