stadsterras

Het stadsterras wordt het sluitstuk van parkgebied Oude-God

Onze droom voor parkgebied Oude-God wordt steeds meer realiteit. De ronduit prachtige Parkschool is geopend als nieuwe thuis voor drie Mortselse scholen. De Rode Kubus en de scoutslokalen staan er én trekken de aandacht van architectuurliefhebbers. Het grote parkgebied is in opbouw en toveren we om tot een rustige, groene long in het centrum van onze stad. Nog één project staat er daar op onze agenda: de aanleg van het project ‘Stadsterras’: een kwaliteitsvol gemengd project met voornamelijk wonen, maar ook ruimte voor handel, horeca en een ondergrondse parkeergarage. Dat project kwam een stap dichterbij op de gemeenteraad van 22 mei 2018. Die besloot de opdracht tot de ontwikkeling van het Stadsterras Oude-God te gunnen aan DMI Vastgoed NV. Zij kwamen als laureaat uit de bus van 4 teams die een project voor dit gebied uittekenden.

stadsterras 1 stadsterras 2 stadsterras 3 stadsterras 4

Het stadsterras in woorden

Het projectgebied Oude-God omvat het binnengebied gelegen tussen de Mechelsesteenweg, Lusthovenlaan, Edmond Thieffrylaan en Edegemsestraat. Het ‘Stadsterras’ moet de verbinding vormen tussen enerzijds het stedelijke centrum van Stadsplein, Statielei en Gemeenteplein en anderzijds het park Oude-God, de groene tuin van Mortsel. Net zoals een terras de verbinding maakt tussen een woning en de tuin.

Met het Stadsterras willen we een woon-, werk-, leer- en leefomgeving maken die een echte meerwaarde is van onze stad.  Zo is er ruimte voor wonen én sociaal wonen. Er wordt een volledig nieuwe school gebouwd voor het volwassenenonderwijs LBC-NVK, dat dringend nood had aan nieuwe infrastructuur. Er komen commerciële ruimtes, die het aanbod en de aantrekkingskracht van ons commercieel centrum moeten versterken. Bezoekers en bewoners zullen hun wagen parkeren in een grote ondergrondse parking. In deze ondergrondse zone komen ook enkele park-en-ride plaatsen voor ouders die hun kinderen ophalen van de Parkschool. En centraal in dit alles staat een groen, verkeersluw plein waarrond het project gerealiseerd wordt.

Belangrijk voor onze stad is ook dat de vroegere Sint-Lutgardisschool in zijn geheel bewaard blijft. Dat de gevel bewaard moest worden, werd al eerder beslist. Als getuige van het bombardement van 5 april 1943, was de herinneringswaarde van de gevel té groot om te laten verdwijnen. Maar dit goedgekeurde project gaat zelfs nog verder. Het volledige schoolgebouw blijft behouden en wordt omgevormd tot een plek om te wonen en tot commerciële ruimte, met een binnentuin die de mooie lindebomen bewaard. Zo bouwen we voor de toekomst én respecteren we ons verleden.

Het Stadsterras in cijfers

De herontwikkeling van stadsterras Oude God voorziet in een 130-tal woongelegenheden – waarvan 17 sociale woningen -, commerciële ruimtes, een nieuw schoolgebouw, ongeveer 250 ondergrondse parkeerplaatsen en 600 fietsenstallingen. Dat allemaal verspreid rond ruim 1,2 ha publieke ruimte.

De planning

De gemeenteraad gunde de opdracht aan DMI Vastgoed op 22 mei 2018. Maar uiteraard wil dat niet zeggen dat we morgen de eerste spadesteek kunnen doen. Na de gunning moeten we eerst de periode van ‘stand still’ respecteren. Dat is de wettelijke termijn van 15 dagen die de consortia die het niet haalden krijgen om deze beslissing eventueel aan te vechten. Gebeurt dat niet, dan kunnen we de overeenkomst met DMI officieel vastleggen. Daarna zal de omgevingsvergunning worden voorbereid en aangevraagd.

En die eerste spadesteek? Die hopen we in 2019 in de grond te kunnen zetten. Als alles volgens planning verloopt, is het volledige project gerealiseerd in 2023.

Het team

Projectontwikkeling: DMI Vastgoed
Architectuur: META architectuurbureau – MikeViktorViktor Architects
Kunstintegratie: Dirk Braeckman
Landschapsarchitectuur ontwerp: Landinzicht Landschapsarchitecten
Landschapsoarchitectuur uitvoering: Quadrant
Algemene bouwwerken: Democo

van clapdurp

Gunther Neefs en vrienden wuiven Van Clapdurp uit

Mortsel – Familie, vrienden en de peter van Projecten voor Afrika, zanger Gunther Neefs, hebben afgelopen weekend met een gezellig feest afscheid genomen van Danny Van Clapdurp. De lijstduwer van Mortsel Leeft! is begonnen aan zijn fietstocht ‘From Mortsel to Barcelona’.

Foto’s Seppe SLAETS

Cloudfiets

Nieuwe dropzone voor ‘slimme deelfietsen’ Cloudbike

Stad Antwerpen heeft reeds een systeem van slimme deelfietsen. Deze cloudbike-fietsen worden geopend met een smartphone-applicatie. Je kan ze ophalen en terug afzetten binnen vooraf bepaalde dropzones. Stad Mortsel stapt nu mee in dat project. In een eerste testfase zullen er 30 deelfietsen geplaatst worden in 3 dropzones in Mortsel. Ze kunnen door de deelnemers vrij gebruikt worden, maar zijn vooral handig om op en af naar stad Antwerpen te rijden. Zo zal Cloudbike het eerste dergelijk deelfietssysteem in de Zuidrand van Antwerpen worden, een goed alternatief voor het Velosysteem!

In een eerste testfase plaatste Cloudbike 30 deelfietsen in drie dropzones in Mortsel: het Stadsplein, op en rond het Gemeenteplein en de hoek Jozef Hermanslei – Antwerpsestraat.

Het NMBS station Mortsel-Liersesteenweg werd daar nu met een aantal fietsen aan toegevoegd.

In Antwerpen zijn er reeds 300 deelfietsen beschikbaar. De Cloudbike-fietsen kunnen gehuurd worden via een smartphone-applicatie die de dichtstbijzijnde beschikbare fiets vindt en het slot ontgrendelt. Na gebruik kan het slot manueel gesloten worden, waarna de rit eindigt en de betaling automatisch verwerkt wordt in de app. Gebruikers hebben geen abonnement nodig.

Pay-per-minute

Een ritje kost 0,50 euro voor de eerste 10 minuten. Daarna betaal je 0,05 euro per minuut. Met een dagpas van 6 euro mag je 24 uur lang ongelimiteerd ritjes van telkens 40 minuten (inbegrepen in de prijs) maken. Een rit kan ook gepauzeerd worden. Zo kan je even de winkel binnenspringen zonder dat iemand anders je deelfiets intussen reserveert. Er zijn 500 abonnementen beschikbaar: 20 euro voor 3 maanden onbeperkte ritjes van maximaal 40 minuten per rit.

Parkeren in drop zones

Cloudbike werkt niet met vaste parkeerstations voor zijn fietsen. Via geo-fencing werden er een vijftigtal drop zones gemaakt. Dat zijn virtueel afgebakende plaatsen in de stad die te zien zijn in de applicatie. Fietsen kunnen enkel in die zones geparkeerd of ontleend worden. Je mag wel buiten die zones fietsen.

Wil je gebruikmaken van deze fietsen? Neem dan een kijkje op https://cloudbike.be/

zuidrand

Erfgoed – streekvereniging De Zuidrand

Streekvereniging De Zuidrand zet erfgoed in de kijker. Lees er hier alles over!

Streekvereniging De Zuidrand is een samenwerkingsverband tussen zeven gemeenten (Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel), de provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid. Ze werkt aan projecten op het snijvlak van natuur-,  landbouw- en landschapszorg, open ruimte,  erfgoedbeheer, toerisme en cultuurbeleving. Door de unieke samenwerking tussen verenigingen en vrijwilligers versterken we de streekidentiteit.

Streekvereniging Zuidrand zet erfgoed in de kijker

Rijke variatie aan bouwkundig erfgoed in de Zuidrand
De Zuidrand met de gemeenten Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en de stad Mortsel bezitten een zeer waardevol en gevarieerd aanbod aan bouwkundig erfgoed. Niet alleen beschermde monumenten zoals de kastelen, forten en kerken maar ook niet beschermde gebouwen zoals prachtige burgerhuizen, oude hoeves en arbeidershuizen. Deze gebouwen bezitten een erfgoedwaarde die bepalend is voor de identiteit en beeldkwaliteit van de regio.

Op pad voor erfgoed
De streekvereniging Zuidrand, de zeven gemeenten (Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en de stad Mortsel), de erfgoedraad van de gemeente Kontich en de Heemkundige kringen van de Zuidrand sloegen de handen in elkaar om de volledige inventarislijst van de Zuidrand te controleren en te actualiseren. Het uiteindelijke resultaat is een lijst van 382 historisch waardevolle inventarispanden die vóór 15 maart door streekvereniging Zuidrand werd verstuurd naar het agentschap Onroerend Erfgoed. Streekvereniging Zuidrand zet zich zo in voor het behoud van het waardevol erfgoed van de regio en voor een goede samenwerking met de vele partners. Ze zal in de toekomst streven naar een geïntegreerd beleid ter bevordering van het erfgoed in de Zuidrand. De voorlopige lijst van inventarispanden staat ter beschikking op de databank van het agentschap Onroerend Erfgoed: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/

De Zuidrand Wandelapp – speels wandelen met je kinderen
Test de app in primeur! Wil jij er als allereerste bij zijn om de app uit te proberen? Op zaterdag 31 maart zak je af naar Kontich om ‘het mysterie van de oude spoorweg’ op te lossen. Op zondag 15 april ga je op pad in Edegem en ontrafel je spelenderwijs ‘het mysterie van de vervloekte kasteeldochter’. Diezelfde dag kan je ook in Aartselaar ‘het mysterie van de geheimzinnige ijskelder’ uitpluizen.

Zaterdag 31 maart 2018, 14 uur,
Kriekelaarhoeve, Waarloos (Kontich)
Zondag 15 april 2018, 11 uur,
Kasteel Hof ter Linden, Drie Eikenstraat 3, Edegem
Zondag 15 april 2018, 14 uur,
Sportcentrum Aartselaar, Kleistraat 204, Aartselaar

Ontdek er via deze link alles over.

Erfgoed Lint in de kijker
Om deze actie in de kijker te zetten en de partners te bedanken voor het werk dat zij verricht hebben, organiseerde Streekvereniging Zuidrand een mooie wandeling met gids ‘Wannes de Vleeschouwer’ van de  Heemkundige kring Eugene Goyvaerts, langs het interessantste erfgoed van Lint. Zo leidde de wandeling onder meer langs het Heilig Hart kapelletje, geschonken aan de gemeente door Pierre Tolkowsky, een Joods diamantair, wegens een christelijk symbool. De kapel werd in één geheel overgeplaatst van domein Hovese Hoekhof of kasteel Rodenburg naar de ingang van het oude kerkhof. Eveneens zijn er panden uit de interbellum periode te bewonderen, onder andere de woonhuizen “De Rozenknopjes “ en “Stille Rust “. Ook het café Prins Albert , vroeger genaamd ‘De Roscam’ café, opengehouden door de oudste herbergierster van de provincie tot 2015, is een vaste waarde binnen het erfgoed van de Zuidrand.

Streekvereniging Zuidrand
De Streekvereniging Zuidrand is een samenwerkingsverband tussen zeven gemeenten (Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel), de provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid. Ze werkt aan projecten op het  snijvlak van natuur-, landbouw- en landschapszorg, open ruimte, erfgoedbeheer- en behoud, toerisme en cultuurbeleving. Door de unieke samenwerking tussen overheden en veldwerkers versterken we de streekidentiteit.

Meer info?
Michelle Segers, Medewerker cultureel en bouwkundig erfgoed, Michelle.Segers@dezuidrand.be, GSM 0483 56 02 01
Leen Cannaerts, Medewerker onroerend erfgoed , Leen.Cannaerts@dezuidrand.be, GSM 0483 56 01 92

bar4

Oproep kandidaat-uitbaters zomerbar in shelter FORT 4 – (2019-2021)

Sinds 2000 is FORT 4 eigendom van stad Mortsel. Het bestuur liet ondertussen al heel wat ingrepen uitvoeren om het park niet alleen open, maar vooral ook aangenaam te maken voor het publiek. De shelter moeten we nauwelijks nog voorstellen. Meer dan ooit vinden mensen hun weg naar het groene fort. Lokaal bestuur Mortsel gaat voor de zomerbar van de shelter nu op zoek naar kandidaat-horeca uitbaters voor de periode 2019-2021.

***

Sinds 2000 is FORT 4 eigendom van stad Mortsel. Het bestuur liet ondertussen al heel wat ingrepen uitvoeren om het park niet alleen open, maar vooral ook aangenaam te maken voor het publiek. Via Europese subsidies bracht de stad enkele grote restauratiedossiers tot een goed einde zoals de realisatie van een speellint. Ook de sloop van enkele loodsen versterkten het parkkarakter van FORT 4. En tot slot is er natuurlijk ook de shelter, die we nauwelijks nog moeten voorstellen. Meer dan ooit vinden mensen hun weg naar het groene fort.

Lokaal bestuur Mortsel gaat voor de zomerbar van de shelter nu op zoek naar kandidaat-horeca uitbaters voor de concessieperiode 2019-2021.

Kandidaat-uitbaters

  • Ben je ambitieus en professioneel?
  • Een creatieve duizendpoot die zich flexibel aanpast aan de talloze mogelijkheden van de shelter?
  • Kan je een realistisch ondernemingsplan voorleggen dat beantwoordt aan alle voorwaarden en mogelijkheden die de concessieovereenkomst omschrijft?

Dan ben jij misschien wel de concessiehouder voor de zomerbar 2019-2021! Op basis van de evolutie en ervaringen van voorbije jaren wil het bestuur de kwaliteit en capaciteiten van de uitbating hoog houden.

De shelter

Wat mag je verwachten van de shelter? Die bevat enkele voorzieningen zoals sanitair, opbergruimte en een toogelement. De voorbije jaren heeft de shelter onderdak kunnen bieden aan allerlei tijdelijke evenementen zoals een zomer- en winterbar, de nieuwjaarsdrink, de plantenbeurs, culturele activiteiten zoals filmavonden, een aantal grotere evenementen, kleinschalige feestjes, enz. Dit alles uiteraard met mate en met het nodige respect voor de wettelijke geluidsnormen en de natuurelementen van het fort. Rond de shelter ligt een grote speel- en ligweide omringd door veel groen.

In concessie

Wat krijgt de concessionaris exclusief in concessie:

  • Het paviljoen MG 81 met een oppervlakte van 77 m² met berging op de eerste verdieping.

Volgende goederen maken – zij het niet exclusief – het voorwerp uit van deze concessie:

  • Een overdekte buitenruimte binnen de shelter MG 67 met een oppervlakte van 573 m²;
  • Een sanitair blok met een oppervlakte van 36 m². Het betreft evenwel openbare toiletten. Parkbezoekers en deelnemers aan kleinschalige evenementen kunnen eveneens gebruikmaken van het sanitair.
  • Een terraszone vooraan de shelter met een oppervlakte van 355 m².
  • Een technische ruimte met aansluitingen en meters nutsvoorzieningen met een totale oppervlakte van 15 m².

FORT 4

De komende jaren gaan we met behulp van subsidies nog verder investeren in FORT 4. Zo zijn er plannen om over de fortvijver een brug te bouwen, vertrekkende vanuit het nieuwe stadhuis. Op die manier wordt het fort meer betrokken bij het centrum van de stad. Ook het reduit, het contrescarp, het officierengebouw en de wegenis op het fort willen we restaureren. Dit kadert in een optimale en economisch verantwoorde restauratie, herwaardering en activering van FORT 4 als onroerend erfgoed.

Stel je kandidatuur vóór 14 mei 2018!

Ben je kandidaat-concessionaris om een horeca-activiteit op FORT 4 uit te baten? Dien dan een officiële kandidatuur in. Die moet binnen zijn vóór 14 mei 2018. Dit moet schriftelijk, t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Stadsplein 1, 2640 Mortsel.

De toewijzingsprocedure verloopt in drie fasen:

1e fase:  kandidatuurstelling waarbij de kandidaten hun conceptvoorstel indienen en aantonen dat zij over de nodige bekwaamheid beschikken. Aansluitend organiseren we een gesprek met de jury waarbij de kandidaten hun visie op de uitbating kunnen toelichten.

2e fase: selectie kandidaten waarbij de voorstellen minstens 50% moeten scoren bij de beoordeling van de volgende criteria:
–     Het voorgestelde concept – exploitatievoorstel (30 %)
–     Technische bekwaamheid – relevante ervaring (30 %)

3e fase: biedingsfase waarbij de weerhouden kandidaten worden uitgenodigd om een bod uit te brengen, wat meteen het laatste criterium is in de toewijzingsprocedure:

  • Financieel voorstel (40 %)

De beoordeling van dit criterium wordt tijdens de biedingsfase toegevoegd aan de score van de selectiefase.

De concessie wordt toegewezen aan de kandidaat die in totaal het grootst aantal punten behaalt.

Infobundel

Geïnteresseerden kunnen een infobundel aanvragen via tom.dewit@mortsel.be – 03 444 18 34.

Meer info

Tom De Wit – secretaris AGB Mortsel – e-mail tom.dewit@mortsel.be – tel. 03 444 18 34

locatie zomerbar

paasweekend

Diensten gesloten tijdens verlengd paasweekend

1 en 2 april zijn sluitingsdagen voor lokaal bestuur Mortsel.

Op paaszondag 1 april 2018 en paasmaandag 2 april zijn onze diensten gesloten. Lokaal bestuur Mortsel wenst iedereen een fijn verlengd weekend.

Onze openingsuren en andere sluitingsdagen vind je via deze link.

Parkschool

Parkschool opent als “mooiste school van Vlaanderen”

Mortsel – De Parkschool in voormalig parkgebied Oude God – tussen de Lusthovenlaan, Edegemsestraat en de Mechelsesteenweg – is vrijdag officieel geopend. Ouders, leerlingen, leraars, politici, architecten, stuurgroepen en eindeloos veel medewerkers gaven de inhuldiging mee vorm.

De Parkschool is sinds de gefaseerde verhuis de nieuwe thuis van drie Mortselse scholen: Sint-Lutgardis, Guido Gezelleschool en De Perenpit. “Onze namen zijn misschien vergaan. Het gedachtengoed blijft zeker bestaan”, klonk het bij Ines Broes en Greet Verbruggen, de directrices van de kleuters. “Het is ons samen gelukt”, haalde een fiere burgemeester Erik Broeckx (N-VA) nog aan. “De bakstenen zijn gelegd. Dit is nu al de mooiste school van Vlaanderen. Laten we ernaar streven om er ook de beste van Vlaanderen van te maken.”

Mortsel sloot met Scholen van Morgen een onderhoudscontract van 30 jaar af voor De Parkschool, goed voor 200.000€ op jaarbasis. Na die termijn is de school eigendom van de stad. Momenteel zijn aannemers nog volop bezig met de heraanleg van het parkdomein rond de school waar naast de gemeenschappelijke moestuin ook een kleine kinderboerderij een plek krijgt.

Foto’s Dirk VAN DE VELDE

Samenaankoop elektrische fietsen

Slimme deelfietsen verbinden Mortsel met Antwerpen

Stad Antwerpen heeft reeds een systeem van slimme deelfietsen. Deze cloudbike-fietsen worden geopend met een smartphone-applicatie. Je kan ze ophalen en terug afzetten binnen vooraf bepaalde dropzones. Stad Mortsel stapt nu mee in dat project. In een eerste testfase zullen er 30 deelfietsen geplaatst worden in 3 dropzones in Mortsel. Ze kunnen door de deelnemers vrij gebruikt worden, maar zijn vooral handig om op en af naar stad Antwerpen te rijden. Zo zal Cloudbike het eerste dergelijk deelfietssysteem in de Zuidrand van Antwerpen worden, een goed alternatief voor het Velosysteem!

In een eerste testfase zullen er 30 deelfietsen geplaatst worden in drie dropzones in Mortsel: het Stadsplein, op en rond het Gemeenteplein en de hoek Jozef Hermanslei – Antwerpsestraat. In Antwerpen zijn er reeds 300 deelfietsen beschikbaar.

De Cloudbike-fietsen kunnen gehuurd worden via een smartphone-applicatie die de dichtstbijzijnde beschikbare fiets vindt en het slot ontgrendelt. Na gebruik kan het slot manueel gesloten worden, waarna de rit eindigt en de betaling automatisch verwerkt wordt in de app. Gebruikers hebben geen abonnement nodig.

Pay-per-minute

Een ritje kost 0,50 euro voor de eerste 10 minuten. Daarna betaal je 0,05 euro per minuut. Met een dagpas van 6 euro mag je 24 uur lang ongelimiteerd ritjes van telkens 40 minuten (inbegrepen in de prijs) maken. Een rit kan ook gepauzeerd worden. Zo kan je even de winkel binnenspringen zonder dat iemand anders je deelfiets intussen reserveert. Er zijn 500 abonnementen beschikbaar: 20 euro voor 3 maanden onbeperkte ritjes van maximaal 40 minuten per rit.

Parkeren in drop zones

Cloudbike werkt niet met vaste parkeerstations voor zijn fietsen. Via geo-fencing werden er een vijftigtal drop zones gemaakt. Dat zijn virtueel afgebakende plaatsen in de stad die te zien zijn in de applicatie. Fietsen kunnen enkel in die zones geparkeerd of ontleend worden. Je mag wel buiten die zones fietsen.

Wil je gebruikmaken van deze fietsen? Neem dan een kijkje op https://cloudbike.be/

fietsgemeente

Antwerpse gemeenten genomineerd voor verkiezing ‘Fietsstad/fietsgemeente 2018’

ZWIJNDRECHT / TURNHOUT / DUFFEL / MORTSEL / MECHELEN / BONHEIDEN / SINT-NIKLAAS – De gemeenten Duffel, Bonheiden, Turnhout en Sint-Niklaas zijn genomineerd als Fietsgemeente/Fietsstad 2018. Ook Mechelen, Mortsel en Zwijndrecht maken kans op een specifieke award. De winnaars zullen op 5 juni bekendgemaakt worden tijdens het Fietscongres.

In categorie 1 voor steden met meer dan 50.000 inwoners zullen Gent, Kortrijk en Sint-Niklaasonderling moeten uitmaken wie van hen met de eer gaat lopen. In de tweede categorie, waar gemeenten behoren met een inwonersaantal tussen de 20.000 en 50.000 inwoners, gaat de strijd tussen Deinze, Dendermonde en Turnhout. Tot slot moeten Peer, Duffel en Bonheiden elkaar bekampen in categorie 3 (minder dan 20.000 inwoners).

Daarnaast zijn nog zes andere, meer specifieke awards te winnen. Bonheiden heeft een nominatie op zak in de categorieën ‘Beleid, monitoring en organisatie’, ‘Veilige netwerken’, ‘Fietscultuur en campagnes’ en ‘Diensten en services’. In die laatste categorie heeft het concurrentie van de stad MechelenZwijndrecht en Mortsel zijn ook genomineerd, respectievelijk voor ‘Fietsparkeren’ en ‘Ontwerp en infrastructuur’.

“Lokaal fietsbeleid schakelt versnelling hoger”

Antwerpse gemeenten genomineerd voor verkiezing ‘Fietsstad/fietsgemeente 2018’
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).Foto: Photo News

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) steekt de loftrompet af over de 35 deelnemers. “Het lokale fietsbeleid schakelt een versnelling hoger, wat uit de kwaliteit van de kandidaturen blijkt. Ik wil alle deelnemers dan ook bedanken voor de tijd en energie die ze aan hun kandidatuur hebben besteed. De genomineerden wil ik alvast feliciteren met de inspanningen die ze leveren voor de veiligheid en het comfort van de fietsers. Samen met alle Vlaamse steden en gemeenten kiezen we voor verdere investeringen in fietsinfrastructuur en integraal fietsbeleid.”

De winnaars krijgen een subsidie van 50.000 euro uit de handen van de Vlaamse overheid om te investeren in fietsvoorzieningen. Naast de prijzen die door de vakjury worden bedeeld, is er ook een publieksprijs te winnen. Burgers kunnen vanaf 21 maart tot 27 mei op de website van de organisatie hun stem uitbrengen.

cupcakes

Cakes versieren

Naar aanleiding van de ‘Pateekes week’ toont Walter Lemmens zijn kunsten uit de bakkerswereld. We gaan samen aan de slag met een voorgebakken cake en versieren deze op verschillende manieren. Nadien is er koffie of thee met proeverij. Schrijf je in om deel te nemen.

Bron: UiTinVlaanderen.be

Wanneer?
woensdag 7 februari 2018 van 14:00 tot 16:00
Waar?
Dienstencentrum De Populier
Guido Gezellelaan 31
2640 Mortsel
Organisatie
Dienstencentrum De Populier
Prijs
€ 2.5
Contact
dienstencentrum.depopulier@ocmwmortsel.be