natuur

Vuur- en rookverbod – Besluit gouverneur

Cathy Berx, gouverneur van de provincie Antwerpen, nam het besluit m.b.t. vuur- en rookverbod.

Het besluit omvat onder meer:

Artikel 1. Het is verboden om op het grondgebied van de provincie Antwerpen kampvuren te maken.

Artikel 2. Met betrekking tot elkeen die zich op reglementaire wijze ophoudt in natuur- en heidegebieden
evenals in bossen in de provincie Antwerpen wordt een absoluut rookverbod uitgevaardigd
alsmede een verbod tot het maken van vuur in open lucht.

Dat betekent m.a.w. dat het besluit ook van toepassing is op Klein-Zwitserland, dat deels officieel als natuurgebied erkend werd.

Het besluit besluit geldt vanaf heden tot opheffing bij politiebesluit van de gouverneur van Antwerpen.

Lees hier het volledige besluit.