Samenwerking

VDAB in zee met dertien Antwerpse gemeenten/OCMW’s om inwoners aan werk te helpen.

WIJNEGEM / BORSBEEK / WOMMELGEM / ZANDHOVEN / BOECHOUT / HOVE / LINT / KONTICH / MORTSEL / EDEGEM / ZOERSEL – De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en de OCMW’s en/of gemeentebesturen van dertien gemeentes rond Antwerpen gaan beter samenwerken om werkloze inwoners uit kansengroepen aan een job te helpen. Daarover is donderdag een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Concreet werken de partners rond vijf thema’s samen: activering, onderwijs, jobobstakels sociale economie en dienstverlening.

Op het vlak van onderwijs willen de partners de ‘arbeidsidentiteit’ van jongeren tijdens hun schoolperiode versterken. Over leefloongerechtigden zullen gegevens worden uitgewisseld, zodat VDAB kan voortbouwen op kennis bij de OCMW’s.

Kinderopvang

Een veelvuldig obstakel om een job te vinden is toegankelijke kinderopvang. “Lokale besturen spelen daar een grote rol in. We kunnen werkzoekenden mee doorverwijzen naar een kinderopvang”, zegt provinciaal directeur Bjorn Cuyt. “Maar als we veel vragen krijgen, kunnen we met het lokale bestuur naar oplossingen zoeken. We kunnen samen met de lokale besturen ook problemen signaleren naar de hogere overheid.”

Verder kan VDAB gemeenten helpen bij hun initiatieven in de sociale economie, die vaak een plek zijn voor eerste werkervaringen. VDAB zorgt voor het aanduiden van de doelgroep en het toeleiden naar de vacatures. VDAB kan ook naar werkgevers en startende ondernemers het aanbod beter bekendmaken.

Concreet gaat het om de gemeenten en OCMW’s van Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Lint, Kontich, Mortsel, Wijnegem, Wommelgem, Zandhoven, Zoersel en de OCMW’s van Ranst en Schilde.

VDAB in Antwerpen heeft al een soortgelijke samenwerking met onder meer de stad Antwerpen. Die aanpak probeert men nu in heel de provincie in te voeren.